Tantra masáže Praha s.r.o. – Ceník

Tradiční tantrické masáže

Tantra Masáže pro páry

Víceruční tantra masáže

Tantrická masáž pro náročné

Tantrická masáž pro mladé

Tantra masáže pro firmy

Voňavé koupele

Luxusní prožitkové masáže

Skupinová výuka

Tantrická masáž v profesionální praxi

Individuální programy pro osobní rozvoj

* ranní sleva 10% pro masáže začínající mezi 8 - 11h

** Podmínky akce naleznete v sekci Akce a slevy u konkrétní akce

V našem centru je možné platit pouze v hotovosti.

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Misa_detail1.jpg

Michaela

Tantra je pro mě nejen životní styl, hluboká relaxace, smyslné doteky či rozvádění a sdílení energie ... Je to něco co mě naplňuje a umožňuje mi nalézt cestu k naší přirozenosti, učí nás přijímat a milovat sami sebe. Tantra je spirituální cesta, kde se spolu potkáváme a navzájem  respektujeme jeden druhého. Tantra masáže mě přitahují svými možnostmi působit nejen na povrchu těla, ale i v lidském nitru. Ráda se nechávám znova ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Venuse_detail1.jpg

Venuše

Tantra je mou přirozenou součástí. Masážím se věnuji již několik let, avšak tantrická masáž je speciální spojením hlubokého dotyku, propojením smyslů, něhy i energie s uvolněním, očistou i nabitím. Vnímání svého těla, pocitů a emocí, které nás vedou k většímu pochopení sebe sama. Doteky a blízkost s druhým člověkem jsou mou přirozeností a úcta a láska k druhým posláním. Tento pocit vkládám do prožitku tantrické masáže. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Luna_detail1.jpg

Luna

Přitahují mě mystickou silou. Občas mě překvapí, občas dojme a občas nabije natolik, že mám chuť měnit svět. Tantrické masáže mi ukázaly cestu, když jsem se cítila ztracená v životě a měla pocit, že vše co dělám, je beze smyslu. Byla jsem vedena, nikam nedotlačena a nikým nepřesvědčována – tantra se stala úlevou a příležitostí opouštět staré vzorce. Je pro mě dobrodružstvím s duší druhého, projevem přijetí; je pro mě učením o ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Andrea_K_detail1.jpg

Andrea

Tantra masáže pro mě nejsou jen masáže. Jsou spojením ducha a těla, propojení, v dnešní době tak opomíjené. Je to cesta, která by Vás měla dovést k přijmutí sama sebe jako celku a k pochopení své jedinečnosti na tomto světě. A teprve, když dokážeme přijmout sami sebe, zažijeme ten opravdový pocit klidu a spokojenosti, který bude kolem nás zářit a který lidé kolem nás budou velmi intenzivně vnímat. Tantra masáž a tantra samotn ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Alena_detail_1.jpg

Alena

Tantra mi zpřístupnila mapu vnitřního vesmíru, uvolnila tělo i duši ze zajetí mysli a do spirituality vnesla strukturu. Je pro mě stezkou sebepoznání, citu a integrace celé bytosti. Tantrickou masáž vnímám jako rituál života, smyslnosti a zasvěcení do hlubin extatického prožitku. Je osudovým setkáním se sebou samým, návratem k vlastnímu jádru. Je nespoutaným tancem života, v rytmu tlukotu srdce. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Mona_detail_1.jpg

Mona

Tantra masáže jsem si vybrala proto, že je mou vášní hledat odpovědi na otázky, které život přináší. V tantrické masáži mohu nahlížet za hranice všednosti, objevovat nepoznané i spojovat protiklady. Mám ráda společné zastavení, povídání i naslouchání, hluboký dech a uvolnění, které přináší. Miluji ten moment, kdy oba zapomeneme na slova a vnímáme toho druhého jen skrze dotek a rozprouděnou energii. V tantrické masáži mohu spo ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Johanka_detail_1.jpg

Johanka

Moje první tantrická masáž mě změnila, byla to ta nejkrásnější masáž, která mnou prostoupila po všech stránkách a já jsem se rozhodla se ji učit a předávat tento nádherný zážitek dál. Tantrická masáž mě naprosto pohltila a dala mi smysl. Je pro mě nádherný a smyslný způsob odpočinku, jak pro tělo i duši. Tantrická masáž rozpohybuje energetické toky v těle, odstraňuje nahromaděný stres a napětí a poskytne tolik potřebný příval ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Maya_detail_1.jpg

Maya

Miluji přírodu, zábavu, hloubku, sdílení a tanec. Léčení lidí ale vnímám jako životní poslání. Udělala jsem mnoho životních změn, protože mě velmi naplňuje pomáhat lidem aby se cítili lépe ve svém těle. Také mě velmi baví se dál vzdělávat. Věřím, že kdo ovlivňuje sám sebe hlubším poznáním, je darem pro okolí. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Daniela_detail_1.jpg

Daniela

Ráda zkoumám vše, co se v nás skrývá a naplňuje mě práce s energií, vědomím, emocemi a sexualitou. Proto mě má životní cesta přivedla k tantře, která mě okamžitě uchvátila. Cesta to byla velice přirozená, řekla bych, že si mě tato krásná filosofie vlastně sama přivolala. Naše společná cesta je zatím plná objevování a nových zážitků. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Isra_detail_1.jpg

Isra

Jako každá filosofie i Tantra v sobě skrývá pro každého jiný význam. Mně přináší blízkost a všímavost, která mi chyběla. Něhu, souznění a porozumění, které v běžném životě nevnímáme tak intenzivně. Tantra je o přijetí nejen ostatních, ale i sebe sama. Na ostatní se často díváme neutrálně, dokonce spíše pozitivně, avšak sami sebe často vnímáme v tom nejhorším světle. Viníme za své nedostatky a chyby, které nám připadají často ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Tereza2_detail_1.jpg

Tereza

Tantrické masáže mi přinášejí pocit naplnění. Jsou pro mě spojením užitečného s příjemným. Jsou zdrojem posvátného a uctivého setkání duší, nalezením sebe sama, uměním plně prožít přítomný okamžik a nechat věci plynout. Umožňují nám být sami sebou a pocítit úplnou blízkost a pochopení. Pomáhají nám porozumět vlastnímu tělu a ponořit se do jeho hlubin, kde se skrývají nepředstavitelné zkušenosti a krásy. Více o mně

Naše tantra masáže

Smyslný rituál uctění těla

Smy­sl­ná, uvolňující masáž ce­lé­ho těla, vhod­ná jako opa­tr­ný vstup do tan­t­ra ma­sá­že či jako dárek. Ne­za­hr­nu­je in­tim­ní masáž.

Smyslný rituál uctění těla

Klasická tantra masáž

Smy­sl­ná, uvolňující masáž ce­lé­ho těla, při které za­ži­je­te pro­bou­ze­ní ži­vo­to­dár­né ener­gie a pří­jem­ně re­la­xu­je­te své tělo i svou mysl.

Klasická tantra masáž

Tantrická masáž Deluxe

Lu­xus­ní tan­t­ra masáž, při které za­ži­je­te to nej­lep­ší z umění tan­t­ric­ké ma­sá­že a vy­chut­ná­te si do­sta­tek času jen pro Vás.

Tantrická masáž Deluxe

Luxusní masáž pretty woman

Smy­sl­ná, lu­xus­ní tan­t­ric­ká masáž, kte­rou ocení zejmé­na ženy. Tato masáž za­hr­nu­je a osla­vu­je ženu řadou ri­tu­á­lů a vy­bra­ných tech­nik.

Luxusní masáž pretty woman

Tantrická masáž Zrození venuše

Pře­krás­ná tan­t­ra masáž pro ženy, které se chtě­jí cítit jako sku­teč­né Bo­hy­ně. Za­hr­nu­je kou­pel, pe­e­ling a masáž hor­ký­mi mušle­mi.

Tantrická masáž Zrození venuše

Partnerská tantra masáž

Tan­t­ra masáž mů­že­te sdí­let i se svým part­ne­rem. Umoc­ňuje se tím se­xu­ál­ní ener­gie i vzá­jem­ná dů­vě­ra při­jí­ma­jí­cích.

Partnerská tantra masáž

Čtyřruční tantra masáž

Do­pře­jte si zá­ži­tek do­ko­na­lé har­mo­nie více-ruční tan­t­ric­ké ma­sá­že a ztrať­te se v množ­ství nád­her­ných do­te­ků.

Čtyřruční tantra masáž

Masáž prostaty (pro muže)

Pro­sta­ta často bývá na­zý­vá­na muž­ský G-bod a její masáž při­ná­ší hlu­bo­ké a in­ten­ziv­ní pro­žit­ky, které jsou pro vět­ši­nu mužů zatím ne­zná­mé.

Masáž prostaty (pro muže)

Nové dimenze (pro ženy)

Jemná masáž za­deč­ku a anál­ní­ho ot­vo­ru pro­bou­zí ener­gii první čakry, uvolňuje pánev a při­ná­ší po­ci­ty vnitř­ní­ho na­pl­ně­ní.

Nové dimenze (pro ženy)

Tantra masáž pro gaye

Prů­běh tan­t­ra ma­sá­že se řídí pře­de­vším va­ši­mi po­ci­ty. Za­žij­te ji jako něžné po­hla­ze­ní či jako in­ten­ziv­ní masáž s pev­ným muž­ským do­ty­kem.

Tantra masáž pro gaye

Tantrická masáž pro mladé

Za­ži­je­te při ní uvolňující, vzru­šu­jí­cí i ob­jev­né do­te­ky, které vám ote­vřou dveře k tan­t­ric­kým zku­še­nos­tem a in­ti­mi­tě, pro­bu­dí vaši fan­ta­zii a chuť ex­pe­ri­men­to­vat.

Tantrická masáž pro mladé

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2022, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!