Tantra masáže Praha – články


Tantra masáže Praha s.r.o. - Tantrická masáž pro páry

Rozhodli jste se s partnerem dopřát si společně zážitek partnerské tantra masáže? Chcete si z masáže odnést co nejkrásnější zážitky na místo zklamání? Přečtěte si tento článek, který vznikl po zkušenostech s řadou párů, které u nás partnerskou tantra masáž vyzkoušely a svěřily se nám se svými zážitky a potřebami. Tantrická masáž pro páry je specifickou a citlivou disciplínou, na kterou je třeba brát zvláštní ohled, aby nebyla narušena integrita příchozího páru. Citlivě provedená tantrická masáž může mít pro pár obohacující význam a vznést svěží vánek do jejich intimního života.

Párová tantra masáž v kontextu tantrického učení

Polygamie nebo monogamie?

Tantra masáž pro pár

Tantra se snaží vést lidi, kteří se dali na tuto cestu, mimo jiného k pravdivému nahlížení na své pocity a potřeby a snaží se jim pomoci tyto potřeby nejen přiznat, ale také je přijatelným a uspokojivým způsobem naplnit. Zaměřme se společně na erotické potřeby jednotlivce a jednotlivce jsoucího v páru. Pro většinu párů se po počáteční zamilovanosti nastoluje otázka otevřenosti či uzavřenosti vůči jiným lidem a s tím i otázka věrnosti, žárlivosti a vzájemných hranic. Podíváme-li se na vývoj tohoto tématu, zjistíme, že biologicky se člověk rodí jako tvor polygamní. Toto hormonální nastavení mělo v minulosti zabezpečit přežití druhu. Ženy např. mají ve svých genech zakódován detektor, který dokáže z vůně a slin partnera rozpoznat, zda je daný muž vhodným otcem ženiných dětí a pokud hormonální detektor vyhodnotí, že ano, pak je žena k tomuto muži silně eroticky přitahována. Ne vždy je však biologicky kompatibilní muž vhodný také jako ten, kdo bude o rodinu dobře pečovat. Žena tedy mohla dítě s jiným mužem počít a do jiného se pak zamilovat. Víme tedy již, že je biologicky přirozené cítit přitažlivost a vzrušení i vůči jinému člověku, než je náš partner. Na kolik se ale poddat svým touhám a na kolik se řídit hlasem rozumu a osobní morálky? Podívejme se vývojem dál.

Stejný motiv přežití druhu, vedl později k nastolení monogamie. V době, kdy se společnost třídně rozvrstvila, museli lidé utvořit pevné, fungující jednotky (rodiny), bez kterých by ekonomicky nedokázali přežít. Jen přísná monogamie mohla zajistit pevnost a soudržnost manželství a tím i stabilitu celé rodiny. Sexuální svoboda se začala odsuzovat a tvrdě perzekuovat. Podíváme-li se však na situaci dnes, je situace zcela jiná. Dnešní platy se odvíjí od dosaženého vzdělání a schopností jednotlivce a tím výrazně klesl tlak na ekonomickou provázanost partnerů. I morálka společnosti se uvolnila, lidé razí cestu individuality a naplnění potřeb jednotlivce bez odsuzování jinakosti. Dnes se tedy každý pár může svobodně rozhodnout, jaké hranice intimity zvolí vůči ostatním lidem. Však i v páru jsou dvě odlišné individuality, které sice žijí spolu, ale jejichž potřeby se mohou lišit. Nakolik je tedy vhodné se přizpůsobit druhému, kvůli zachování vztahu? Musíme se za to vzdát části vlastní osobnosti? Lidé neustále hledají odpovědi na tyto otázky, které v nich vytvářejí vnitřní konflikt. A tak se stává, že velké procento mužů a žen zažilo během života nevěru (ať už vlastní nebo partnerovu). Nevěra je však často něco pro pár velmi destruktivního. Je to něco, co je tajné, zpravidla zamčené a když se o tom partner dozví, vztah je tím poškozen. Byl porušen slib věrnosti, podvedený partner se cítí ohrožen možným odchodem partnera, cítí se oklamán a má strach, že svému milému už nestačí a že možná zažil něco lepšího s jinou ženou či mužem.

Tantra hledá odpověď na tuto otázku v naprosté vzájemné otevřenosti a důvěře jeden ke druhému (důvěře v to, že se mohu partnerovi svěřit se svými touhami a náš vztah to unese) a v hledání naplnění individuálních potřeb partnerů v rámci pro oba bezpečných hranic. Tantra takové hranice nabízí. Tantrická masáž pro páry je bezpečnou formou experimentu, kdy oba partneři mohou hledat co s nimi dělají doteky tantrického maséra či masérky, aniž by to ohrozilo jejich vztah, neboť hranice tantrické masáže jsou předem jasně dané a masér či masérka by neměli překročit rámec masáže. Vždy musí zůstat v roli průvodců. Jakékoliv styky v běžném životě po masáži jsou zakázány. Ani jeden z partnerů se tak nemusí cítit ohrožen a může si tantra masáž s partnerem plně vychutnat a prozkoumat, jaké pocity v něm masáž vyvolává.Samotná tantrická masáž pak nabízí velkou variabilitu co do konkrétní podoby rituálu.Přečtěte si tedy následující řádky a zkuste si uvědomit, co je každému z vás nezávisle na sobě nejbližší. Před rituálem tantra masáže si o celé věci otevřeně promluvte. Ušetříte si tak těžkosti a stres a celý rituál se pak pro vás stane zážitkem, na který budete rádi vzpomínat.


Variace tantra masáže pro páry

Tantrická masáž pro otevřené páry vs. pro ty, co potřebují svůj prostor

Na začátku je potřeba si uvědomit, zda se cítíte lépe, když bude partner po dobu tantrické masáže vedle vás nebo zda si myslíte, že by vás jeho přítomnost blokovala ve vašem prožívání (např. ze strachu, že by partner mohl žárlit). Podle toho si vyberete, zda chcete být v místnosti spolu a těšit se pohledem na spokojenost svého milovaného či milované, nebo zda je pro vás příjemnější vychutnat si masáž ve své vlastní místnosti, kde se budete moci plně otevřít a vytvořit si svou osobní intimitu. V obou případech získáte společný zážitek, o kterém pak spolu můžete mluvit a nechat se jím inspirovat. Toto nastavení se může postupně i měnit spolu s vývojem vaší zkušennosti.

Vybíráme maséry aneb tantra masáž od dvou žen vs. muže a ženy

Na rozhodnutí zda zvolit muže a ženu nebo dvě ženy se většinou podílejí dva faktory. Jeden jsou pocity ženy v páru, která se o tomto rozhoduje (tedy volí, zda je jí příjemné, když se jí bude dotýkat jiná žena nebo pro své vzrušení potřebuje přítomnost muže) a druhý jsou ohledy na možnou žárlivost partnera. Pro muže je většinou přijatelné a často navíc i vzrušující, když se jeho partnerky během tantrické masáže dotýká jiná žena, někteří muži ale žárlí a jiného muže při masáži nechtějí. Tedy mnohé ženy s ohledem na pohodu a harmonii v páru raději volí přítomnost dvou žen. Zkuste si i o tomto otevřeně promluvit a vyjasnit si své touhy a potřeby.

Vzrušení při rituálu párové tantrické masáže

Tantrická masáž vede k hlubokému uvolnění obou přijímajících, otevření se pocitu smyslnosti i novému prožívání vzrušení. Pocit intimity s masérem a masérkou, stejně jako navození intimity v páru vedou k intenzivnímu pocitu štěstí, který je doprovázen euforickými stavy radosti a extáze. I to je důvodem, proč se tantra masáže těší tak veliké oblibě mužů, žen i párů. Míra otevřenosti každého jednotlivce a míra otevřenosti páru jsou však často různé a to co platí u jednotlivých návštěvníků tantrické masáže nemusí nutně vyhovovat potřebám páru.

Některé páry chtějí prožít partnerskou tantra masáž jako smyslnou předehru, která je zcitliví, uvolní a naladí na vzájemné milování, kterým chtějí rituál tantrické masáže zakončit. Tantra je oslavou spojení muže a ženy a takovéto zakončení masáže je, pokud o to pár požádá, možné. Masér a masérka v tomto případě partnery v určité fázi masáže opustí a nechají jim čas pro vlastní potěšení.

Druhou variantou je, že přijímající pár chce prožít tantra masáž v její plné podobě a prozkoumat při ní hranice vlastního potěšení. Zde je třeba, aby si partneři jasně řekli, co pro ně je a co už není v pořádku a promluvili si o tom s maséry před začátkem masáže. Pocity při rituálu tantrické masáže mohou být velmi intenzivní a může dojít také k prožití orgasmu. Pokud to pro jednoho z partnerů není v pořádku, je třeba již od začátku intenzivně pracovat s rozváděním probuzené sexuální energie tak, aby k orgasmu nedošlo.

Častým zklamáním tak bývají neujasněné hranice či nesdělená přání. Tedy zvažte, kam až by měla vaše tantrická masáž zajít, abyste si ji plně užili a byla pro vás oba příjemným zážitkem, na který budete rádi vzpomínat. V případě, že každý s partnerů touží po něčem jiném, doporučujeme postupovat pozvolna a respektovat hranice toho umírněnějšího s partnerů. Pokud bude masáž pro oba dva hezkým zážitkem, můžete si ji brzy společně zopakovat a posunout hranice o kousek dál než při první návštěvě. Negativní zážitek vás ale může od experimentování na dlouho odradit. Buďte proto citliví jeden k druhému.

Náš čas po té

Po tantra masáži jste otevření a schopní přijímat nové věci! Využijte tohoto času k příjemné procházce či posezení u dobrého jídla či pití a společně si popovídejte o tom, co jste během tantrické masáže zažili a co z toho se vám líbilo a chtěli byste to dostat i od svého partnera. Možná budete překvapení, až vás partner či partnerka bude za zvuku příjemné hudby něžně hýčkat přesně tak, jak to máte rádi...

Napsala Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Zakladatelka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažerka, lektorka tantry a skupin osobnostního rozvoje, koučka, lektorka jógy a holistické práce s tělem, masážní terapeutka (10 let praxe), autorka terapeutické tantrické masáže techniky „Inner wave“, lektorka masáží. Číst více

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2024, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!