Tantra masáže Praha – články

Tantra masáže Praha s.r.o. – Tantrické masáže versus erotické služby

V deníku metro vyšel článek s titulkem „V Praze je až stovka nevěstinců, na ulici už rozkoš skoro nenajdete“. Inu, jakožto sociální pedagožka jsem informaci z titulku přijala poměrně kladně, neboť v budovách, byť nevalné pověsti, vždy bylo bezpečněji než na ulici. Tedy jsem pokývala hlavou, napila se kávy a nezúčastněně četla dál. Nezúčastněnost mi ovšem vydržela pouze, než mi oko padlo na nadpis odstavce tohoto znění: „Tantra salony nabízejí kromě masáží i sex“ ve kterém lze najít i informaci že “... Novým trendem jsou v posledních letech tantra salony, kde se nabízejí speciální erotické masáže a za příplatek i další služby.“ Nejprve jsem se rozhořčila, nad autorem, že si dovoluje spojovat tantrickou filozofii s prachsprostou prostitucí a zakrátko na to mě přepadl spíše smutek v kombinaci s frustrací z toho, že autor má v podstatě pravdu. Jen se mýlí v tom, že slovo tantra v případě těchto podniků patří do uvozovek, a kdyby bylo úplně po mém, tak by slovo tantra ve spojitosti s erotickými službami nebylo vyslovováno vůbec. Jak to tedy je se sexualitou v tantrické masáži, proč nelze nabízet tantrický sex komerčně, proč služby které (za příplatek i bez příplatku) nabízejí erotické salony pod heslem tantrická masáž nemají s tantrou nic společného, si vysvětlíme v následujícím článku.

Základní principy tantrické masáže

tantra versus prostituce, Tantra masáže Praha s.r.o.

Masáž je nesmírně fascinující technika. Léčení dotekem jak ho známe z legend o svatých v naší kultuře i v mnoha dalších (jen svatí jsou nahrazeni šamany, kouzelníky, medicinmany apod.) není ve své podstatě nic nereálného. Při přátelském fyzickém kontaktu s druhým člověkem, byť je to něco tak banálního, jako je podání ruky, se nám v těle začínají produkovat endorfiny, zvané hormony štěstí. Zvedají nám náladu, uklidňují nás a snižují vnímání bolesti. Existuje mnoho výzkumů zkoumajících efektivitu léčby, které popisují, že pacienti, kterých se sestry dotýkají (např. je drží za ruku, pohladí po tváři, stisknou rameno atp.) se léčí výrazně rychleji než ti, kteří mají srovnatelnou či lepší péči, ale s menší mírou taktilních podnětů. Tedy můžeme říct, že lidský dotek je léčivý sám o sobě. Spojením s perfektní znalostí anatomie, pochopením filosofie a vnitřních souvislostí mezi psychologickou a fyzickou rovinou člověka je masáž přímo zázračnou technikou s ambicí výrazně napomáhat sebe léčivým schopnostem těla a značně ovlivnit i psychiku.

Koncept tantrické masáže v sobě kombinuje to nejlepší s masážních technik jako je masáž havajská, thajská, ayurvédská či z těch evropských směrů pak masáž biodynamická. Sled hmatů a tahů sleduje ta místa v těle, která jsou nositeli bolestivých vzpomínek či se tam ukládají residuální látky ze stresových momentů. Mnoho (a zvláště bolestivých) momentů našeho života zapomínáme či vytěsňujeme. To ovšem neznamená, že jsou zcela pryč. Tělo má schopnost si pamatovat vše. A držet to. Norská psycholožka a zakladatelka biodynamické psychoterapie Gerda Boysen mluvila o tzv. svalovém pancíři. Různá zatuhlá místa na těle jsou jen odrazy starých zranění na duši. Tyto bloky nás drží zpátky a neumožňují nám prožívat naplno, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že vznikly z nějakého důvodu. Stejně jako pancíř chránil středověkého hrdinu před ranami okolí a zároveň mu bránil ve volném pohybu a pohodlí. Psychoterapeutické masáž (např. zmiňovaná biodynamická či tantrická) tyto pancíře umí rozpouštět, ale zároveň si uvědomuje jejich ochranný význam a zranitelnost člověka, když o tuto ochranu přijde. Celý rituál tantrické masáže je sestaven tak, aby v duchu tantrické filozofie umožnil přijímajícímu (masírovanému) prožít kontakt sám se sebou, s citlivým a bezpečným vedením tantrického terapeuta (terapeutky). Jedna z hlavních myšlenek tantry je přijetí. Naprosté, neodsuzující přijetí celého člověka, jeho ducha i těla, tedy i sexuality. Tantra hlásá využití plného potenciálu lidského těla, tedy i jeho schopnosti se radovat a cítit rozkoš. Masáž učí přijímajícího uvědomovat si svojí sexualitu, učí ho poznávat svoje reakce na různé druhy podnětů, učí ho „být sobecký“ a užívat si sám sebe bez permanentního tlaku reciprocity, učí ho být přirozený, aniž by musel podávat výkony nebo dosahovat nějakých stanovených cílů. Proto během masáže není kladen důraz na to, zda má mužský přijímající erekci či dokonce orgasmus. Oboje tato očekávání už jsou tlakem po výkonu, už předjímají co „má být“ a co „nemá být“, čemuž se právě chceme vyhnout. Slovíčko „erotický“ pochází z řeckého „eros“ (latinsky Amor nebo Cupido, řecky Ερως), což byl jeden z nižších bohů lásky a chtíče. Od něj se odvozuje typ lásky éros neboli lásky erotické, žádostivé (v latině cupiditás). Je to láska dravá, láska, která se na nic neohlíží a je jen tělesná. Láska, která si bere. Což je v ostrém kontrastu se smyslem tantrické masáže, která nabízí lásku pečující, starostlivou, v řeštině storgé nebo agapé. Tantrická masáž už ze své podstaty nemůže být masáží erotickou.

Připlácení za další služby?

Připlatit si za možnost dotýkat se masérky je naprosto absurdní z hned několika důvodů. Jak jsme si výše vysvětlili, masáž má člověka přivést ke kontaktu sám se sebou a stavu bez reciprocity. V okamžiku, kdy se bude přijímající dotýkat svého masážního terapeuta či terapeutky, nemůže se pak plně koncentrovat sám na sebe a hodnota celého zážitku se snižuje. Rysem úspěšných lidí současné doby je potřeba mít vše pod kontrolou. Jenomže kontrola vyvolává stres, kontrola vyvolává tlak a potřetí kontrola spotřebovává obrovské množství energie. Bezpečné prostředí s tantrickým terapeutem umožňuje přijímajícímu se této kontroly vzdát. Reciproční dotyky mu ji zase vrací, cože je z výše uvedených důvodů nežádoucí.

Myslet musíme i na samotného tantrického terapeuta. Během své práce je plně soustředěn na svého klienta, dotyky z jeho strany ho z koncentrace vyrušují, neboť se přenáší pozornost k nim. Terapeut je zodpovědný za celý proces setkání a masáže, on je odborníkem a průvodcem. Reciproční dotyky během masáže jsou přibližně stejně relevantní, jako byste uprostřed návštěvy u svého zubního lékaře dotyčného vyzvali, že už vás to v křesle samotného nebaví a že byste se chtěli vyměnit.

Příplatek za garanci orgasmu je přibližně stejně absurdní. Orgasmus je v tantrické masáži akceptovaným jevem, jako všechny ostatní přirozené reakce těla na dotyk. I když k němu může dojít a terapeut by to měl umět přijmout a masáží vrátit vydanou energii zpět do těla, nesmí v žádném případě být vyvíjen tlak na dosažení orgasmu. Za prvé, jak už jsme si vysvětlili, tlak na výkon či cíl, který brání přirozenému průběhu věcí je brán jako něco negativního a za druhé, jedním z cílů tantrického učení je využití plného potenciálu naší sexuální energie. To v praxi znamená ovládnout její sílu a využít ji pro celé tělo a ne jen na krátký moment orgasmu. Toho se dosahuje vědomou prací se sexuální energií za využití dechových cvičení, vizualizací a cvičením svalů pánevního dna. U zkušených a pokročilých tantriků je brán orgasmus s ejakulací jako ztráta energie.

Jako poslední si nechávám pro mě nejděsivější variantu a to je příplatek za sex. Sex za peníze je roven prostituci a prostituce není legální. Zjednodušeně řečeno. Kdo by poptával konkrétní zákony, nalezne je například zde http://www.nicm.cz/prostituce-legislativa. Jsem tantrička, ne právnička a tak se zaměřím na tantrickou rovinu této problematiky. Komerčně nabízený tantrický sex je ve své podstatě naprosto šílený protimluv. Tantrická filozofie nepožaduje po svých stoupencích monogamii jako mnoho jiných směrů. Tantrici samozřejmě vytváří páry, ale mohou se milovat s kýmkoliv si přejí. Tantrické milování není jen Kamasútra a náročné pozice, jak si představuje většina společnosti, ale vyžaduje alespoň minimální znalost pokročilé práce se sexuální energií. Klient, který přijde poprvé na tantrickou masáž (aniž by předtím absolvoval tantrický výcvik) takovou dovednost mít prostě a jednoduše ani nemůže. Samozřejmě že někoho napadne argument, že zkušený tantrický terapeut může být průvodcem a učitelem v tantrickém milování. Ano může, ale nikdy ne komerčně (to je nelegální) a nikdy ne se svým klientem (to je neetické). Proč je to nelegální si můžete přečíst v odkazu o něco zpět v textu a etickou rovinu vám stručně přiblížím. Mezi klientem a terapeutem často vzniká intenzivní vztah. Terapeut pečuje, klient vděčně přijímá a terapeuta si idealizuje. Vztah je to lidsky rovný, ale ve své podstatě asymetrický. Role v tomto vztahu jsou předem nastaveny a není dobré je přenášet do osobní roviny. A příklad proč fungující vztah v masážním či terapeutickém vztahu nepatří domu? Terapeut v osobním životě není jen pečující, naopak sám potřebuje, aby o něj bylo pečováno, což si klient často neuvědomuje a dál vyžaduje péči. A mohla bych pokračovat dál a dál, až bych zjistila, že jsem nenapsala krátký článek nýbrž obsáhlou knihu. Nicméně bude-li zájem, ráda věnuji jeden článek pouze vztahu mezi tantrickým masážním terapeutem a klientem. Etický kodex tantrické masáže naleznete na tomto odkazu.

Pár slov závěrem

Zneužívání tantrické nauky a zjednodušování komplexní práce ze sexualitou na prostou erotiku mě rozesmutňuje. I proto, že zneužívání a zjednodušování jsou nešvary tak typické pro naši kulturu, zvláště je-li „obětí“ kultura cizí. Ale abych nezakončila svůj text trudně, chci vzpomenout a poděkovat všem tantrickým masérkám a masérům v celé republice, kteří svou práci dělají kvalifikovaně odpovědně, pečlivě a s láskou, protože je jich dost a vytrvávají, i když za tantru maskované nevěstince pošlapávají pověst jejich práce. A protože tantra zdaleka není jenom o masážích, chci vyjádřit obdiv cvičitelkám a cvičitelům tantrické a nahé jógy, mohendžodára i spontáního tance. Tantrickým terapeutům, že léčí i učitelům, že vedou a učí. Tantrická filozofie je jedním ze směrů současné religiozity, který má obrovský potenciál a ne jen ten komerční, proto věřím, že se nám jednou podaří vyrvat tantru z rukou kuplířů. I vy se toho můžete účastnit!

Napsala Anna

Terapeutka, lektorka sebezkušenostních kurzů a kurzů tantrické masáže, profesionální tantrická masérka a teamová intervizorka. Číst více


Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2023, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!