Tantra masáže Praha s.r.o. - Tantra – Východ na západě

Tantrické objetí

Dnešní doba se vyznačuje velkou otevřeností a tolerantním postojem k otázkám sexuality. Lidé dnes mohou o sexu otevřeně hovořit, aniž by tím pohoršovali své okolí a často je dokonce považováno za divné, když člověk o sexu nemluví. Lidé se baví o spokojenosti se svou sexualitou, velikosti penisu partnera i konkrétních praktikách, pokud jde ale o sex samotný, stále nedocházejí k takovému osvícenství, jak by si zřejmě přáli.

Sexuální osvícenství

Mnoho lidí si v dnes plete promiskuitu se sexuálním osvícenstvím. Nemohou však být dále od pravdy. To, že máte mnoho partnerů, z vás nedělá člověka, který je sexuálně osvícený či snad pokrokový nebo moderní. Tantra je v očích mnoha lidí spojována se sexuální nevázaností, nicméně mnoho vyznavačů tantry jsou ve skutečnosti obhájci monogamie a svázaných vztahů. Myšlenka tantrického sexu je prožít celý akt plnohodnotně fyzicky i citově tak, aby si oba partneři vytvořili mnohem pevnější pouto. Výsledkem je nekonečně lepší sex, který nenudí ani s dlouholetým partnerem. Naučíte-li se užívat si sexuální prožitek, nebudete nuceni hledat další partnery, kteří by vás vzrušovali. Touhu po více sexuálních partnerech pak nahradí naplnění emočního poháru i duchovního aspektu sexu.

Zpomalení

V našem rychlém světě máme tendence zaměřit se na rychlé uspokojení a čistě fyzický sex. Z krátkodobého hlediska může být tento způsob uspokojující, nicméně časem člověk zjistí, že potřebuje více a začíná prožívat nudu. Zpomalením a zaměřením se na utvoření pevné duchovní vazby člověk dosáhne spojení, která přinesou mnohem více potěšení. Tantra navíc podporuje relaxaci, vzájemnou blízkost, tvořivost a hravost. Všechny tyto aspekty jsou pro dnešní vytížené lidí, pohybující se ve stresujícím světě velmi důležité a užitečné. Přičichnutí k vůni růže, či jedinečné vůni vašeho partnera, může být skvělý způsob jak uvolnit napětí a tlak každodenního života.

Uvolnění citů

Probouzení smyslů

Západní civilizace zdůrazňuje logiku, odůvodněnost a přímé myšlení. Východní často sází na intuici, víru a kruhové myšlení. Jeden učenec popsal rozdíl ve vnímání takto: „Na západě lidé svět vidí, na východě ho cítí“.

Na západě byl skutečně v minulosti kladen důraz na logiku tak často, že se pocity postupně takřka vytratily. Lidé dnes chtějí více a více kontrolovat své pocity, místo aby je radši uvolnili a naučili se je prožívat. Myšlenky východních a západních duchovních tradic naznačují, že východ je pasivní, zatímco západ je aktivní. Prostudujeme-li si však učení různých tantrických škol zjistíme, že to není vždy pravda.

Statistiky ukazují, že stále více obyvatel západu chce dnes duchovno prožívat a ne o něm pouze přemýšlet. Prožitkový aspekt východní spirituality se tak prolíná se západním myšlením. Tantrické učení, které je zaměřeno na prožívání, cítění a vnímání, se proto dnes těší stále větší oblibě mužů, žen i párů. Prvním krokem a vstupní branou k tantře samotné bývá často tantrická masáž. Co je to ale vlastně tantra a jaký je význam rituálu tantrické masáže?

Tantra - největší starověké učení, nikoliv zástěrka pro sexuální masáž

Slovo tantra je sanskrtský výraz pro „vazbu“ či „sepjatost“. Někdy se také překládá ve významu „rozšiřovat“ či „osvobozovat“. Je to systém víry a tradic založený na umění vědomí, který má původ již ve starověku. Kořeny tantry jsou nejasné. Říká se, že kořeny se zaplétají tisíce let zpátky do kultu bohyně. Tantra se stala oblíbenou V Indii mezi osmým a dvanáctým stoletím, když se dokázala uchytit jak ve městech, tak na venkovských vesnicích.

Pojem tantra se užíval v průběhu let volně pro označení rozličných částí víry, povětšinou založené na buddhistických a hinduistických tradicích oslavy spojení zdánlivě protikladných částí. Tedy na oslavě spojení mužského a ženského, kladného a záporného tak, aby došlo k překonání vnímané odlišnosti (duality) a k získání skutečné jednoty bytí. Tantra také osahuje myšlenku sexuálního spojení muže a ženy jako posvátného aktu. V některých učeních je toto spojení vnímáno jako cesta vedoucí k Bohu a k vyššímu duchovnímu světu.

Podstatou tantrické filozofie je posvátnost, uctívání a jedinečnost všech aspektů života, všech živých věcí a veškerého stvoření. Jednoduše řečeno jde o myšlenku nebe na zemi ve kterém je každý bůh či bohyně. Tantrickým učením lidé navazují duchovní spojení se vším a se všemi kolem sebe.

Lidé, kteří provozují tradiční umění tantry, jsou nazýváni tantriky. V tradiční tantře by tantrik měl strávit mnoho let učením se od gurua a věnovat se prohlubování svého prožívání, cvičení a rituálům tak, aby zdokonalil své umění a zbystřil svou mysl i ducha.

Jeden z mnoha tantrických rituálů, tantrická masáž, spočívá ve vzbuzování sexuální energie přes páteřní uzel (čakru). K vybuzení sexuální energie slouží také doteky na lingamu či joni. Smyslem těchto masážních postupů je prožít a vnímat svou sexuální energii až do posledního bodu, ale nikoliv ejakulovat. Tantrická masáž se snaží vybudit sexuální energii, ale neochudit o ní systém. Umění tantrické masáže je dnes devalvováno samozvanými tantriky, kteří jen provádějí erotické masáže pod zástěrkou tantry bez znalostí dechových a meditačních cvičení a nejsou schopni vzbuzovat skutečnou životní energii. Opravdová tantrická masáž ve vás musí zanechat hluboký dojem. Pocit posvátnosti se mísí s pocitem vlastní síly, tělo je rozvibrované a naplněné energií. Cítíte se jaksi nepopsatelně. To co cítíte je probuzená energie, která proudí vaším tělem a přináší oživení a inspiraci. Na západě často nevíme, co si s touto energií počít. Mnoho mužů touží při tantrické masáži ejakulovat, protože nevědí, co jiného by měli s probuzenou energií dělat. Tantra nás však učí tuto energii přijmout a nechat se jí naplnit. Tento stav je velmi tvůrčí a láskyplný. Energie pročišťuje naše tělo a otevírá nás novým nápadům a vizím. Po tantrické masáži bývají lidé citliví a vnímaví vůči sobě i svému partnerovi. Pokud dokážete udržet energii v těle, zjistíte, že ještě mnoho dní po masáži cítíte opravdu dobře. Nejste unavení ani vyčerpaní, ale naopak sršíte energií. Tantra učí muže také prožitku vnitřního orgasmu, který mnoho tantriků přirovnává k orgasmu fyzickému.

Napsala Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Zakladatelka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažerka, lektorka tantry a skupin osobnostního rozvoje, koučka, lektorka jógy a holistické práce s tělem, masážní terapeutka (10 let praxe), autorka terapeutické tantrické masáže techniky „Inner wave“, lektorka masáží. Číst více

Tantra masáže Praha - články

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2024, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!