Tantra masáže Praha – články

Tantra masáže Praha s.r.o. - Tantra a špatná pověst

Většina z vás, kteří čtete tento článek, nejspíš již máte nějaké povědomí o tantře a ať už se jí sami věnujete či si jen rádi užíváte tantrické masáže, máte nejspíše na tantru vlastní názor, opřený o osobní zkušenosti a zážitky. Možná jste se však, stejně jako já, setkali i s negativními reakcemi. Spojení tantrická masáž dnes často působí jako magická formule, při které se lidé začnou potutelně usmívat a spiklenecky naznačovat, že oni vědí, o co se jedná. Proč jsou často tantrické masáže vnímány jako zástěrka pro erotické služby a co způsobuje negativní pověst tantry? Pojďme se na to podívat trochu hlouběji.

V Indii při, vyslovení slova tantra, lidé hned myslí na černou magii s množstvím jejích triků pro různé životní situace, na západě je tantrismus spojován s proléváním krve a se sexuálními praktikami, v poslední době i s neblaze proslulými hampejzy, které za mrzký peníz nabízí na slevových portálech erotiku s vůní vonných tyčinek. Ale ani černá magie, ani šílené orgie však nebyly nikdy cestou všech tanter. Tyto směry jsou spíše směsicí různých prvků.

Předmětem mylného výkladu jsou také známé sochy kopulujících dvojic, které zdobí indické chrámy (mezi nejznámější patří např. Khajuraho). Tyto scény mají i přes svou explicitní sexualitu hluboce duchovní význam, který nezasvěcenému turistovi často uniká. Představují boha Šivu a jeho partnerku bohyni Šakti v prvotním stavu. Tyto dvojice jsou zvané maithuna, což má v indické astrologii stejný význam jako u nás Blíženci. V evropské mimokřesťanské tradici je nejvyšší dosažitelný stav často znázorňován hermafroditem, nebo v heraldice jako dvojhlavý orel. V maithuně znázorňují žena a muž duchovnost a hmotnost a jejich sjednocení je konečným cílem tantrických cest.

Historie

špatná pověst, Tantra masáže Praha s.r.o.

Mnoho lidí se domnívá, že orgie a magie jsou nedílnou součástí tantra jógy a tantrismu. I když se v minulosti takové sekty a proudy objevovaly, není to jediná ani hlavní cesta tanter. Stejně jako křesťanství mělo svou inkvizici, i tantra prošla dlouhým vývojem, který má i své temné stránky. Pro přiblížení původního významu tanter bych vám ráda nabídla jednu krásnou pověst o stvoření tantrašáster: „Jednoho dne manželka boha Šivy, Parvátí, pocítila soucit ke všem lidem, kteří nežili jako poustevníci nebo mniši a proto nemohli být spaseni. Prosila svého chotě, aby nalezl způsoby a prostředky, jak ukázat těmto nešťastníkům cestu, která by je vedla ke spáse. Šiva souhlasil a nadiktoval jí šedesát čtyři tantrašáster.“ (In Donátová, 1973 s. 25) Jak praví pověst, i ti co jedí maso, jako například kšátriuové (kasta bojovníků) dostali návody, jak duchovně postupovat navzdory tomu, že jezením masa odporují zásadám hinduismu. Ženatí lidé, byli také sublimací svého pohlavního života zařazeni mezi ty, kteří mohou dosáhnout spásy. To ukazuje, že tantrické techniky byly ve všech svých aspektech zařaditelné do běžného života lidí a určeny lidem rozmanitých povolání. Tito lidé byli v Indii zváni hospodáři na rozdíl o těch, kteří sledovali duchovní cesty. Hmotnost musí harmonizovat s duchovností, Šakti (ve smyslu energie) jako kundalini neboli hadí síla spočívá na kořeni páteře a oddává se spojení s Šivou, spočívajícím v sahasráře (sedmé, korunní čakře), mozkovém centru, ve vědomém proudu energie.

Současnost

Moderních tantrických směrů je dnes mnoho. Původní tantra se mísí se současnou psychoterapií, bioenergetikou či šamanismem, jichž využívá jako prostředků k dosažení plného bytí a svobody člověka. Jednotlivé tantrické školy jsou výrazně ovlivněny zkušenostmi a praxí jednotlivých učitelů. Ze zahraničních učitelů působících u nás bych jmenovala například Johna Hawkena, následovníka Margo Anand a jejího směru Skydancing tantra či Alena Lowena a jeho Art of beeing. Rovněž už i u nás se objevili vynikající porevoluční tantrici jako je například Bc. Michaela L. Torstenová, zakladatelka našeho centra (Tantra masáže Praha), Mgr. Katka Kramolišová, která se věnuje především ženské tantře, za muže pak Ing. Petr Šindelář alias Manguri, z partnerských dvojic pak např. Mgr. Denisa Palečková s Richardem Vojíkem a mnozí další, které nejmenuji nikoliv z neúcty, ale z kapacitních důvodů.

Tantru může pro svůj sebe rozvoj praktikovat každý. Společnost by byla mnohem zdravější a spokojenější, kdyby si lidé více užívali svou sexualitu a věnovali se této krásné metodě sebepoznání. Na profesionální úrovni však patří do rukou odborníků, vzdělaných a především osobnostně zralých terapeutů (bez ohledu na zaměření – např. psychiatrů, psychologů, teologů, tanečních terapeutů atp.). Dále kompetentních masérek a masérů, kteří kromě anatomických znalostí a perfektního zvládnutí techniky disponují nezbytnými komunikačními dovednostmi a empatií a pracují pod dohledem zkušeného terapeuta, který má výcvik pro práci s lidmi. Pouze těmto odborníkům se svěřte do rukou, od nich se nechte vést, masírovat, učit či léčit. Polo příčetný, byť charismatický šarlatán může udělat nesmírnou škodu tam, kde bylo už tak nutno léčit. Erotická masérka vydávající se za tantričku, děvče krásné ale bez znalostí technik a filosofie, vám může neodbornou masáží hrubě fyzicky ublížit a stran vaší sexuality vám rovněž nic zvláštního nedopřeje. Nenechte se tedy zmást a ani odradit, tantra je nádherná, hluboká filozofie a stoji za prozkoumání!

Napsala Anna

Terapeutka, lektorka sebezkušenostních kurzů a kurzů tantrické masáže, profesionální tantrická masérka a teamová intervizorka. Číst více


Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2024, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!