Lektorka Anna

Lektorka a masérka Anna

Terapeutka, lektorka sebezkušenostních kurzů a kurzů tantrické masáže, profesionální tantrická masérka a teamová intervizorka. Dokončuje magisterské studium v oborech teologie a psychosociální studia na Karlově univerzitě.

Vzdělání:

Vystudovala obor sociální pedagogika na Karlově univerzitě a tříletý program celoživotního vzdělávání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala: výcvik v telefonické krizové intervenci (180 hod, akreditovaný MŠMT), kurz všeobecné primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování (150 hod, akreditovaný MŠMT), kurz sportovní a rekondiční masáže (150 hod, akreditovaný MŠMT), školu tantry a tantrické masáže v Tantra masáže Praha s.r.o. pod vedením Bc. Michaely Lynnette Torstenové.

Další kurzy, výcviky a semináře:

  • Sebezkušenostní arteterapeutická skupina pro pracovníky pomáhajících profesí – vedoucí Mgr. Jan Roušal, Mgr. Dana Horáková (Dikobraz o.s.)
  • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi - vedoucí Mgr. Jakub Zlámaný 2009 -2010 (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
  • Daseinsanalytický výklad snů - vedoucí doc Jiří. Růžička, PhDr. Oldřich Čálek 2009 (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
  • Práce s tělem v psychoterapii - vedoucí S. Heidlerová, E. Havrdová 2010 (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)
  • Práce se symboly - vedoucí Mgr. Martin Skála (2008)

Praxe:

Koordinátorka projektů a lektorka vzdělávání k lidským právům (Amnesty International), krizová konzultantka (Linka Bezpečí os), lektorka primární prevence rizikového chování (Prev-centrum o.s. , Magdalena o.p.s., ,Prospe o.s.), lektorka dětských programů a školení dobrovolníků projektu Kompas (Hestia o.s.), sebezkušenostní kurzy, hippoterapie

Hobby:

Ve volných chvílích se věnuji spontánnímu tanci, cvičím jógu a jezdím na koni. Miluji divadlo, bílé víno a jahody. Jsem volnomyšlenkářka a mám se dobře.

zpět


Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2022, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!