Tantra masáže Praha – články

Tantra masáže Praha s.r.o. - Recenze Tantra (André Van Lysbeth)

V současném boomu zájmu o tantru, jako o alternativní filozofii nabízející myšlenková východiska, která nám, západním lidem chybí, vzniká široká nabídka knih s tímto tématem. Ovšem jak se v záplavě literatury často s lákavými tituly vyznat? Autorů je mnoho a každý jeden z nich je přesvědčen, že jím hlásaný směr je jediný a pravý. Vedle kvalitních titulů vnikají i dílka jako zcela promyšlená reakce na silnou poptávku pro duchovní literatuře takzvaně na klíč, jsou plné líbivých, však zcela prázdných myšlenek a hesel. Pokusím se vám přinést mé (subjektivní) představení knih o tantře, terapii, filozofii i osobnostním rozvoji.

Začnu knihou, která je v české kotlině z nějakého důvodu jedna z nerozšířenějších. Je to TANTRA kult ženského principu aneb jiný pohled na život a sex od Andrého Van Lysebetha (*1918) Tohoto autora možná někteří z vás znáte jako pisatele mnohých knih o józe (Učím se jógu, Zdokonaluji se v józe, Pránájáma – technika dechu apod.) Ve svém životopise se odkazuje na celou řadu indických guruů i odborných institutů zabývajících se odborným studiem jógy.

Snoubení východní filozofie se západní strukturou vyprávění je pro něj charakteristický, leč pro typicky evropského čtenáře může být poněkud chaotický. Odborný styl psaní se mísí se snahou působit tu žoviálně a lehce, tu naopak velmi erudovaně. Praktické rady a návody v oblasti meditací, cvičení či sexu jsou promíšeny poznámkami ve věci archeologie, filozofie i fyziky a tu zase skočíme doprostřed autorova vyprávění, které připomíná slohovou práci ze základní školy „co jsem dělal o letních prázdninách“. Dohromady to na mě působilo rušivým, nejednotným dojmem. Kniha byla vydána roku 1988, a přestože pojednává o filozofii stovky let staré, některé údaje v ní uvedené jsou nepřesné, zvláště v oblasti archeologie. Ale navzdory vyčítanému, pokládám čas strávený čtením této necelé pětistovky stránek za dobře využitý. Je to jedna z mála do češtiny přeložených knih, snažících se o shrnutí tantry v celé její komplexnosti, aniž by ji redukovala na pouhou nauku o zkvalitnění sexuálního života.

Kniha je rozčleněna do osmi kapitol. První se celkem ambiciózně pouští do antropologického rozboru obyvatelstva Indie i Evropy, trošku nešťastně využívající materiály sesbírané Hitlerovými vědci ve čtyřicátých letech. Proplouvá historií a dostává se k popisu kastovního systému, který potlačil tantrické proudy napříč indických subkontinentem. Hop a skok a jsme v druhé kapitole, pokoušející se o definici tantry a tantrických filozofických východisek. Zde se poprvé ukazuje autorova zoufalá snaha obhájit tantrické myšlenky slovy západních filozofů a vědců, Giordanem Brunem počínaje a Descartesem zdaleka nekonče. Byť to pro čtenáře (mě nevyjímaje) můžou být konstrukce někdy poněkud divoké, úmyslu autora hluboce lidsky rozumím. Evropský člověk byl a je fascinován mystikou, ale ve své podstatě je více či méně racionální, má rád když jsou věci logické, řádné, hmatatelné a spočitatelné. Když je lze potvrdit nebo vyvrátit. I křesťanská teologie je založena v zásadě velmi logicky. Východní filozofie a jmenovitě tantra nepokládá za důležitou naši logiku ani většinu pojmů dominujících našemu hodnotovému žebříčku. To autor popisuje a velebí, a hned to popírá hledáním opory v západní vědě. Snaží se žít fascinující tantrickým životem a zároveň se nedokáže vzdát svého evropského rozumu. Přesto ho nepokládám za pokrytce, naopak, jeho práce je upřímná a podložena roky bádání i praktické zkušenosti. Racionální struktura osobnosti je nám tak hluboce dána a zakořeněna v našem genomu, že dokonce jiný postup bych u autora pokládala za nepřirozený a neautentický. Hned další kapitoly (3-6) jsou zaměřeny na hodně praktickou filozofii, dechová cvičení, fyzická cvičení, meditace a sex, ukazují na hluboký zájem a vhled autora do problematiky. Řadu zde nabízených cvičení lze bez problému zařadit do běžného života a jistě může být velmi obohacující pro širokou škálu lidi různých charakterů i povolání. Závěrečná kapitola pak defacto stvrzuje mou interpretaci autorova pojetí „východu na západě“. Snaží se nabídnout cesty, jak zaintegrovat tantrický přístup do života židovsko-křesťanské společnosti, tedy naší společnosti, která ráda sama sebe pokládá za tu „správnou a civilizovanou“ avšak obsahově vyprázdněnou a hladovou po nových podnětech. Za šikovný pokládám i slovníček pojmů na samém závěru.

Jedna z klíčových myšlenek tantry je nehodnocení, jedna z klíčových myšlenek recenze jako žánru naopak hodnocení je. Dilema rozhodování přesunu na vás, potenciální čtenáře. Již v úvodu jsem knihu doporučila ke čtení všem zájemcům o poznání tantry v co nejširším kontextu, protože takto obsáhlá publikace nemá v češtině obdoby. Závěrem k tomu přiložím doporučení ještě jedno: čtěte knihu s otevřenou myslí, používejte nejen náš západní rozum, i mnohem starší talent vnímat věci mystické, hluboké, náročné a abstraktní!

Napsala Anna

Terapeutka, lektorka sebezkušenostních kurzů a kurzů tantrické masáže, profesionální tantrická masérka a teamová intervizorka. Číst více


Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2024, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!