Tantra masáže Praha – články


Tantra masáže Praha s.r.o. - Tantrická masáž jako duchovní poslání

K napsání tohoto článku mně podnítil dopis jakési rozhořčené ženy ze Záběhlic, která se cítí pobouřena nabídkou i samotnou existencí tantra masáží, spatřuje v nich obchod se sexem a výdobytek moderní, špinavé doby. Dopis mi pomohl uvědomit si, jaké předsudky mohou ve společnosti stále převládat, přičemž málokdo zná význam tantrické masáže v historickém a spirituálním kontextu, kam bych ji tímto článkem chtěla zasadit.

Tantrická masáž a historie

Tantrická kněžka

Tantrická masáž se ve světě jakožto nabízená služba objevila poměrně nedávno, řádově v posledních 5-10 letech, její kořeny však sahají do doby dávno před Kristem, kde hrála v pozměněné podobě, významnou úlohu v celé soudobé společnosti a měla hluboce duchovní význam. V Eposu o Gilgamešovi, který vznikl 2000 let př. Kr. můžeme najít první zmínky o tzv. posvátné prostituci. V této době byla ve většině států uctívána Bohyně lásky a plodnosti. Byla známá pod různými jmény. V Sumeru byla nazývána Inanna, v Babylóně Ištar, v Egyptě se jmenovala Ísis, v Lýdii Kybelé, Římané ji znali jako Venuši a v Řecku jako krásnou Afrodítu. Lidé ji prosili o plodnost a požehnání a uctívali ji sexuálními obřady a rituály. V každém větším městě existoval Chrám bohyně lásky, ve kterém vykonávaly svou službu tzv. posvátné prostitutky. Byly to ženy, které si vybraly službu Bohyni jako svou profesi, ženy ve společnosti vysoce ceněné, těšící se dobrému jménu a dobrému postavení. Jejich děti měly např. právo dědit majetek. Službu v chrámu však vykonávaly i obyčejné počestné ženy. Podle spisů řeckého dějepisce Hérodota, žijícího v 5. stol př Kr. nutil babylonský zvyk každou ženu, aby jednou za život pbývala v chrámu lásky a měla pohlavní styk s cizincem. Tento akt byl považován za posvátný a pokud z něj vzešlo dítě, bylo manželem ženy přijato a považováno za dar Bohyně. Celý akt služby v chrámu nebyl považován za ponížení, ale naopak za čest.

Do chrámu mohl zavítat cizinec a vybrat si ženu, se kterou stráví noc. Žena jej poté rituálně vykoupala v koupeli z květů, natřela jej vonnými oleji, přičemž mu vyprávěla veselé historky i milostné příběhy, poté jej odvedla do svého myrtou provoněného lože, tančila a zpívala pro něj a poté společně strávili noc. Posvátné prostitutky měly svou čest a důstojnost. Byly muži opěvovány a uctívány. Byly to ženy vědomé si své krásy a ženství a jejich role spočívala v oživení a inspiraci, kterou vyčerpaným mužům dodávaly. Peníze zde hrály roli především symbolickou, nebyla to platba za ženu, ale dar Bohyni. Peníze byly milostným aktem posvěceny.

Význam posvátné prostituce naznačuje i její zahrnutí do významných rituálů. Před žněmi to byl např. rituál posvátného sňatku, kdy se s velkou slávou spojovala favorizovaná posvátná prostitutka s panovníkem zěmě. Rituál měl přinést plodnost a požehnání celé zemi.

Tantrická masáž se objevila také v Indii jako součást tajných tantrických praktik, rituálů a učení o lidském těle a rozkoši. Dozvídáme se o ní např. z Kámasutry. V moderní době odkaz na ni najdeme v Německu, kde se podle ústně tradované historky objevila jako soukromý narozeninový dar jednoho německého muže, inspirovaného tantrou a mytologií, své přítelkyni. Tento muž dlouho přemýšlel, jak jí sdělit, jaký pro něj má význam až se rozhodl darovat jí kouzelnou masáž, která okouzlí její smysly a přivede ji do hluboké extáze. Připravil krásné prostředí, plné květin a vůní a se zavázanýma očima uvedl svou milovanou na rituální lože, kde o ni pečoval a přiváděl ji do extáze. Okouzlená žena si svůj zážitek nenechala pro sebe, ale vyprávěla jej svým přítelkyním, které také toužily zažít něco takového a tantrická masáž nové doby byla na světě.

Moderní tantrická masáž nemá ustálenou formu a čerpá z mnoha směrů a disciplín zabývajících se lidským tělem a duší. O její roli se můžeme domýšlet především sledováním nitě, vedoucím k jejím kořenům a odhalováním jejího psychologického významu. Ač byla Bohyně lásky s příchodem křesťanství pohřbena, její psychologický význam nezmizel. Pojďme se tedy podívat na to zda a jak navazuje tantrická masáž na tradici tzv. posvátné prostituce.

Psychologický význam tantrické masáže

Jak jsem již nazančila víše, existuje spojení mezi tantrickou masáží a posvátnou prostitucí. Pojďme tedy v hledání jejího významu vyjít z historie, přestože tantrická masáž nezahrnuje milovaní a nejsou tedy zcela totožné.

Význam posvátné prostituce nebyl jen náboženský, ale také hluboce lidský. Posvátná prostitutka je obrazem zdravé a silné pozemské ženy, vědomé si své krásy a svého ženství. Nebojí se zpívat, tančit, pečovat o sebe a užívat svého těla k prožívání rozkoše. Taková žena může muže obdarovávat a obohacovat. Jelikož ona je v sobě zakořeněnou ženou, muž může být vedle ní opravdovým mužem. Svou otevřeností a tím, že se děla veřejně, ukazovala posvátná prostituce lidem nové pojetí sexuality a přístupu k vlastnímu tělu. Bořila tabu a mýty a léčila vztah mužů a žen. Sex se děl na samém oltáři Bohyně a byl tím posvěcen. Tím dával mužům i ženám svobodu radovat se ze své sexuality a prožívat dary těla bez pocitu viny. Ten do sexuality vneslo až křesťanství, kterým jsme bohužel všichni nějak ovlivněni, a tak náš vztah k sexualitě potřebuje léčit.

Sexuální energie je tvůrčí silou a hnacím motorem. Prožitek darované rozkoše nás inspiruje a léčí naše sebepojetí a dává novou životní vitalitu a inspiraci. Archetypický obraz posvátné prostitutky léčí, pokud je vnitřně přijat, sebepojetí moderních žen, tak zraněné vlivem reklam a mužskými požadavky na ženský vzhled. Rituál tantrické masáže je obohacující i pro masérku. Spojení s odkazem Bohyně a plné ponoření se do rozkoše a péče o druhého vyživuje její vnitřní ženu a léčí obraz ženství.

Pro páry, přicházející na tantrickou masáž může být jedním z významů této masáže i to, že si v bezpečném prostředí rituálu dovolí prožít rozkoš s jiným mužem či ženou. Tím, že jsou na masáži společně není však narušena jejich intimita, ale berou si zážitek zpátky do vztahu. Žena se tak stvává pro svého partnera přitažlivější, protože vidí, jak se na s potěšením dívá a dotýká se jí jiný muž a ona při tom prožívá rozkoš. Více si pak uvědomí její význam a své privilegium dotýkat se této ženy po většinu času. Zároveň má vše pod kontrolou, protože je svědkem celého zážitku a ví, že tantra masáž má své hranice a je rituální, běžný život nezasahující službou. Taktéž žena se může vzdát svých obav z toho, že jí muž bude nevěrný, protože zatouží po jiné ženě. Svou potřebu různosti si zažije v rámci masáže a nemá poté potřebu naplńovat ji někde jinde.

I pro lidi přicházející samotné, protože např. nežijí v páru má tantrická masáž svůj význam. Každý potřebujeme čas od času láskyplné doteky a prožitek sdílené rozkoše. Pokud ale nemáme momentálně milujícího partnera, je tantrická masáž bezpečnou, a posvátnou možností jak uspokojit naše potřeby a nezranit svou duši nepříjemným zážitkem, který můžeme zažít u vykořeněných služeb, kterým chybí duchovní rozměr (např. profánní prostituce). Jelikož má tantrická masáž svůj spirituální původ, není třeba se za ni stydět či si říkat, že jsem klesl/a příliš hluboko. Vždyť ji lidé znali již 2000 př. Kr. ! Tantrická masérka se podobně jako posvátná prostitutka neprodává, ale váží si sebe sama. Má svou úctu, důstojnost a ve své práci cítí radost z darování rozkoše. Zážitek nás tedy může léčit na hlubších rovinách.

Etablování tantrické masáže v moderní společnosti

Věřím, že tantrická masáž se brzy stane běžnou službou, neboť jak jsme si ukázali výše, její alternativa je tu po tisíce let a tím dokazuje své oprávnění existence i svůj význam. V současnosti se o ní hodně píše, točí se reportáže a je k ní obrácena široká mediální pozornost, přesto však vůči ní stále přetrvává řada mýtů a předsudků. Myslím, že významně pramenících z nepřijetí a odmítání vlastní sexuality. Tento článek vznikl ze snahy obhájit právo tantrické masáže na svou existenci a vyčlenit ji ze začlenění mezi prostituci, priváty a escort servisy. Bohužel stále je dost takových salonů, kde tantrická masáž postrádá výše popsané roviny, pokud si tedy vybíráte zda tantra masáž abslovovat, dbejte pečlivě na volbu svého salonu, seznamte se pečlivě s jeho nabídkou a před masáží si nechte o ní něco povědět. Předejdete tak deziluzi a zklamání a zažijete tento rituál tak, jak si zaslouží.

Tento článek je inspirován knihou Posvátná prostitutka, napsanou Nancy Qualls-Cobettovou

Napsala Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Zakladatelka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažerka, lektorka tantry a skupin osobnostního rozvoje, koučka, lektorka jógy a holistické práce s tělem, masážní terapeutka (10 let praxe), autorka terapeutické tantrické masáže techniky „Inner wave“, lektorka masáží. Číst více

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2023, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!