Tantra masáže Praha s.r.o. – Nejčastější otázky na téma tantrická masáž

Nejčastější otázky škola tantra masáže

Chtěl/a bych překvapit partnera/ku domácí tantrickou masáží. Jaký kurz byste mi doporučili?

Tantrická masហje skvělý způsob, jak dát partnerovi/ce najevo, jak moc vám na něm/ní záleží, i jak zpestřit svůj milostný život a vnést do vztahu nový impuls. Tento překrásný rituál přinese oživení a inspiraci na mnoha rovinách. Chcete-li překvapit svého partnera/ku domácí tantrickou masáží, můžete si vybrat mezi výukou individuální či výukou v malé skupině. Výhodou individuální výuky oproti skupinové je to, že tempo i obsah výuky se přizpůsobují pouze vám a budeme se věnovat přesně tomu, co se chcete naučit. Dostatek času proniknout do tajů tantrické masáže vám přinese kurz Umění tantrické masáže. Pro tantrickou inspiraci a základy vědomého doteku můžete pro začátek zvolit také kratší kurz Umění doteku. Ze skupinových kurzů doporučujeme kurz Od doteku k intimitě, který nabízíme také ve variantě pouze pro ženy.

Pro lepší pochopení tantrické masáže a zvládnutí umění tímto rituálem provázet druhého člověka doporučujeme, abyste si před začátkem výuky tantrickou masហsám/sama vyzkoušel/a. Pro naše studenty proto nabízíme slevu ve výši 30 % na libovolnou tantra masហz naší nabídky. Masហdoporučujeme absolvovat před začátkem výuky, která vám díky tomu půjde mnohem rychleji. Skvělou volbou je Tantrická masហDeluxe či Luxusní tantrická masហpro ženy Pretty Woman.

Chci se tantře a tantra masážím věnovat profesionálně. Jakou výuku bych si měl/a vybrat?

Práce tantrické masérky/maséra je příjemnou, smysluplnou prací, při níž přinášíte druhým lidem radost skrze upřímný a přijímající dotek a pomáháte jim rozvíjet a obohacovat jejich sexualitu. Profesionální tantrické masáže s sebou nesou řadu témat, které přesahují rámec samotného masérského umění, ale jsou důležité pro vaše i klientovo bezpečí a klientovu celkovou zkušenost. Komplexní kurz tantrické masáže pro profesionály vám pomůže proniknout hluboko do umění tantrické masáže a poskytovat služby na té nejvyšší úrovni. Navazující kurz Umění rozhovoru, terapeutický přístup v tantrické masáži vás naučí nejen pracovat s různými typy klientů a jejich potřebami, ale vybaví vás také nástroji pro udržení hranic a mnoha dalšími užitečnými typy, které budete v profesionální praxi denně potřebovat. Chcete-li začít pozvolna nebo jste již nějakými tantrickými kurzy prošli, vyzkoušet můžete Základní kurz tantrické masáže pro profesionály.

Pro správné pochopení rituálu tantrické masáže je důležitá i vaše zkušenost v roli přijímající/ho. Před začátkem kurzu proto doporučujeme, abyste si tantrickou masហsám/a vyzkoušel/a. Výuka vám pak půjde mnohem rychleji. Dostatek času pro vaši zkušenost nabízí Tantrická masហDeluxe či Luxusní tantrická masហpro ženy Pretty Woman. Na všechny masáže z naší nabídky můžete využít 30% slevu pro naše studenty.

Jsme pár a rádi bychom se tantře věnovali společně. Jaké kurzy byste nám doporučili a v čem nám může tantra pomoci?

Tantra je velmi pestrým a bohatým uměním i životní filosofií, která nabízí více než jen samotné umění tantrické masáže. Záleží tedy především na vás, jakou cestu si přejete s partnerem absolvovat a co všechno byste se u nás chtěli naučit.

Umění partnerské tantrické masáže je skvělý způsob, jak obohatit váš sexuální život, naučit se pečovat jeden o druhého, poznat lépe své potřeby a tajná přání a otevřít se hlouběji jeden druhému. Tantrické masáže pro páry vyučujeme individuální či skupinovou formou. Intimnější individuální výuka nabízí nejen větší soukromí, ale také možnost zaměřit se pouze na to, co vás s partnerem zajímá. Kurz Umění tantrické masáže vám dá dostatek času proniknout do umění tantry a vzájemného doteku. Hledáte-li spíše prvotní inspiraci, můžete pro začátek zvolit kratší kurz Umění doteku. Ze skupinových kurzů pak doporučujeme kurz Od doteku k intimitě ve smíšené skupině.

Předtím, než se začnete masáže společně učit, doporučujeme vám nejprve absolvovat rituál společné partnerské masáže, který je překrásným intimním zážitkem a pomůže vám lépe pochopit vše, co se budete následně učit. Pro naše studenty nabízíme slevu na tantrické masáže ve výši 30 %.

Pokud se chcete raději zaměřit na vzájemnou intimitu a blízkost, rozvinout komunikaci, zbavit se studu či zábran, zpestřit svůj sexuální život a poznat jeden druhého na hlubší úrovni, můžete vyzkoušet individuální Kurz tantrického sexu pro páry či některý z dalších kurzů Školy tantrického sexu.

Jak probíhá individuální výuka? Na kom se budu masហučit?

Nejprve společně vybereme některý z našich výukových programů, a to podle toho, zda se chcete tantře věnovat profesionálně, či zda se ji chcete učit pro sebe a vlastní intimní život. Poté spolu s vaší lektorkou naplánujete termíny výuky, která je rozdělena do 3–6 hodinových bloků, dle vašich preferencí a časových možností. Potkávat se můžete i několikrát týdně, v pořádku jsou však i větší rozestupy. Jste-li v páru, budete se učit jeden na druhém, hlásíte-li se sami, budete se učit na některé z masérek či masérů z našeho týmu či na vlastním modelovi/ce, kterého na kurz přivedete. Výuka je praktická a její součástí je tištěný manuál probíraných postupů a technik, který je již zahrnut v ceně výuky. Výhodou individuální výuky je to, že ji můžeme zcela přizpůsobit vašim zkušenostem, časovým možnostem i tempu.

Jak probíhá výuka tantrické masáže v malé skupině?

Kurz Od doteku k intimitě nabízíme ve smíšené či ženské skupině, je tedy jen na vás, kde se budete cítit příjemněji. Skupina bude mít maximálně šest členů, abychom vám zajistili intimní atmosféru a osobní přístup. Učit se budete jeden na druhém, na kurzu si tedy vyzkoušíte roli přijímajícího i dávajícího, přičemž dvojice můžete v průběhu kurzu, po vzájemné domluvě, libovolně měnit. Do smíšené skupiny se můžete přihlásit jednotlivě i v páru. Hlásíte-li se jako pár, je jen na vás, zda chcete po celou dobu kurzu cvičit spolu, či zda si chcete masហvyzkoušet i s jinými lidmi.

Co budu na kurz potřebovat?

Na kurz si oblékněte pohodlné, volné oblečení, ve kterém se cítíte dobře a sami sebou. Na kurzy tantrické masáže budete potřebovat: sarong, 2 kožešinové rukavičky, pštrosí pírko a vějíř. Vše ostatní máme pro vás na kurzu zdarma k dispozici.

Mohu u vás zakoupit pomůcky na kurzy tantrické masáže?

Ano. Všechno naše zboží si můžete prohlédnout v našem e-shopu či na recepci našeho centra. V případě, že si chcete pomůcky zakoupit přímo u nás, přijďte prosím alespoň 30 min před začátkem kurzu, abyste si mohli vše v klidu vybrat.

Přihlásíme-li se na skupinový kurz tantrické masáže v páru, musíme jej absolvovat společně nebo můžeme střídat partnery pro cvičení?

Je jen na vás, jak se rozhodnete výuku absolvovat. Můžete zůstat po celou dobu v páru a učit se jeden na druhém nebo můžete experimentovat a v bezpečném prostředí vyzkoušet dotek od někoho, koho neznáte. Nikdo vás nebude do ničeho nutit a vše závisí jen na vaší vzájemné domluvě.

Mohu si na kurzu vyzkoušet techniky intimní masáže?

Ano. Intimní masហje součástí naší výuky a je jen na vás, zda si chcete vyzkoušet s námi na kurzu, nebo se jí chcete věnovat až v soukromí svého domova. Přihlásíte-li se na kurz bez partnera, záleží jen na vašich pocitech a na vašem vzájemném napojení s přijímajícím. Nebudeme vás do ničeho nutit a vše vyplyne z atmosféry kurzu a vzájemné důvěry a naladění.

Jsem praktikující tantrický masér/ka, co se u vás ještě mohu naučit?

V našem centru vyučujeme jedinečnou a velmi propracovanou techniku tantrické masáže, vycházejí kromě samotné tantry také z principů bioenergetiky a bodyterapie. Její autorkou je tantrická lektorka a terapeutka s více než 15letou praxí Bc. Michaela L. Torstenová, MBA. Tato technika se nevyučuje v žádném jiném centru a patří, dle ohlasů našich klientů, mezi nejlepší na světě. Pro zvládnutí této techniky doporučujeme Komplexní kurz tantrické masáže pro profesionály, který absolvují všichni maséři a masérky našeho centra. Jako jediné tantrické centrum nabízíme tantrickou masហs terapeutickým přístupem, který vyučujeme v kurzu Umění rozhovoru, terapeutický přístup v tantrické masáži. Jedinečné jsou u nás také kurzy Rituální tantrické koupele, které vyučujeme buď samostatně, nebo jako součást kurzu pro profesionální terapeuty.

Co je to Škola tantrického sexu?

Škola tantrického sexu je první školou v České republice, která vyučuje principy mužské a ženské sexuality a vychází přitom z tantrického učení a praxe. Výuka probíhá v malé skupině, zvolit si však můžete i výuku individuální či párovou. Učit se budete za pomoci názorných pomůcek pod vedením našich zkušených lektorek s mnohaletou tantrickou praxí.

V jakých jazycích vyučujete?

Kurzy standardně probíhají v českém či anglickém jazyce, na přání však můžeme zajistit překladatele i do jiných jazyků. Služby překladatele nejsou zahrnuty v ceně výuky.

Jak častá výuková setkání byste doporučili?

Výuku je možné absolvovat jako intenzivní, tedy např. formou prodlouženého víkendu či každodenního setkání v průběhu týdne až deseti dnů, v závislosti na délce vámi vybraného kurzu. Žijete-li v Praze, doporučujeme průběžnou výuku, která může mít podobu jednoho, až několika setkání během každého týdne s možností praxe mezi setkáními. Jste-li vytíženi, výuku je možno absolvovat i volněji, nejdéle však 1x za 14 dní až 3 týdny. Větší rozestupy nedoporučujeme kvůli návaznosti výuky.

Chtěli bychom se naučit pouze intimní masáž, je to možné?

Ano, ale …

Intimní masហmuže či ženy není založena pouze na samotné technice, ale úzce souvisí také s přístupem masírujícího, prací s dechem, energií, naladěním a s celkovou fyzickou i psychickou přípravou přijímající/ho. Intimní masហje proto součástí komplexního rituálu tantrické masáže a doporučujeme vám naučit se ji v rámci tantrické masáže jako celku v některém z našich kurzů. Ačkoliv tedy prakticky tuto masហvyučujeme pouze jako součást celku, můžeme vám nabídnout individuální výuku na míru, v rámci které vám vysvětlíme principy intimní masáže muže či ženy a zároveň vás tuto masហnaučíme za pomoci praktických pomůcek a obrázků, takže už nikdy nebudete tápat, jak potěšit svého partnera či partnerku.

Je nutné před výukou absolvovat tantrickou masáž?

Nutné to není, ale ze zkušenosti doporučujeme, abyste tantra masហpřed samotným kurzem alespoň jednou vyzkoušeli. Výuka vám pak půjde mnohem snadněji. Na kurzu vás budeme učit, jak přijímajícího provázet, jak pracovat s energií, dotekem, jak držet hranice a mnoho dalšího. Zkušenost přijímání vám pomůže lépe pochopit celý koncept tantrické masáže, vcítit se do prožitků přijímajícího, vyzkoušet si, co je vám příjemné a jak vaše tělo reaguje na jednotlivé druhy doteku. Pro naše studenty proto nabízíme 30% slevu na všechny tantrické masáže z naší nabídky.

Co když mi něco nebude příjemné nebo se budu stydět?

Při rituálu tantrické masáže stejně jako při její výuce pracujeme citlivě s vašimi pocity a snažíme se, abyste si odnesl/a příjemnou zkušenost. Na kurzu vás nebudeme do ničeho nutit a záleží jen na vás, jak se budete chtít otevřít a co všechno si budete chtít vyzkoušet. Tantra není o násilném posouvání hranic, ale o jejich uvědomovaní a pozvolném, citlivém překračování. Nebojte se nám tedy říci, když se vám něco nelíbí nebo se na něco necítíte.

Vyučuje se na kurzu tantrické masáže v ženské skupině intimní masហmuže nebo ženy?

Kurzy vždy uzpůsobujeme na míru našim klientům, na začátku kurzu se vás tedy zeptáme, co všechno se u nás chcete naučit. V případě zájmu o intimní masហmuže bude na závěrečnou část kurzu pozván mužský model.

Nejčastější otázky pro páry

Může párová tantrická masហzlepšit nᚠsexuální život?

Ano, ale vždy záleží na tom, co přesně potřebujete zlepšit. Tantrická masហpro páry prohlubuje komunikaci o intimních tématech i vzájemných potřebách, zvyšuje vzájemnou citlivost, pomáhá obnovit vášeň. Učí vás, jaké doteky máte rádi a co vaše tělo potřebuje, takže pro vás bude snazší sdělit toto svému partnerovi, což povede k hlubšímu porozumění mezi vámi. V tantrické masáži se navíc naučíte silné dechové techniky, které prohloubí vaše prožívání a zesílí vnímání přítomného okamžiku. Zažijete nový pohled na sexualitu i vlastní tělo, na vlastní kůži prožijete úctu, respekt i všestrannou péči. Nic nebrání tomu, abyste vše, co během partnerské tantrické masáže prožijete a co považujete za inspirativní, přenesli do svého partnerského života. V návaznosti na partnerskou masហnabízíme také individuální výuku tantrické masáže, tantrický sex coaching či výuku tantry jako takové.

Obsahuje tantrická masហsexuální styk?

Ne. Tantrická masហnení o sexuální výměně a jste při ní po celou dobu v pasivní, přijímající roli, díky které se můžete ponořit do prožitků vlastního těla a zažít doposud nepoznaný pocit odevzdání. Jedině tak lze vystoupit z toho, co máme naučené a běžně používáme, a objevit něco nového, co nás může ovlivnit a inspirovat. Člověk během tantrické masáže zakouší přijímající roli, při které se nemusí o nic a o nikoho starat, pouze se nechá rozmazlovat a hýčkat. Po masáži vás však můžeme nechat o samotě, abyste si mohli vychutnat vlastní párovou intimitu.

Je možné být během tantrické masáže v kontaktu s partnerem?

Ano. Masហmůžete začít např. společnou koupelí či partnerskou meditací, během masáže je možné držet se za ruce a po masáži se k sobě přitulit. Masér a masérka vás rádi nechají chvíli o samotě.

Je lepší prožít párovou tantra masហve společné místnosti, nebo raději odděleně?

Zda zvolit intimnější masហve společné místnosti, či raději soukromější masហodděleně záleží především na dynamice vašeho vztahu. Partnerům, kteří si myslí, že by na sebe mohli žárlit, měli by tendenci hlídat, zda se to tomu druhému líbí, nebo cítí, že by se jeden před druhým nedokázal uvolnit, doporučujeme napoprvé masហv oddělených místnostech. Díky ní se každý může soustředit na své vlastní prožitky a ty následně sdílet například při společné koupeli. Tato varianta dá oběma možnost otevřít se a odnést si z masáže to nejlepší. Otevřenějším párům, kde se jeden před druhým nestydí ani nemá tendenci se kontrolovat, doporučujeme masហv jedné místnosti, což bude podporovat a budovat jejich vzájemnou energii. I uzavřenější páry mohou vyzkoušet masហve společné místnosti, nedoporučujeme jim ji však hned při první návštěvě. Více informací o tantrické masáži pro páry si můžete přečíst v našem článku Tantrická masហpro páry.

Nejčastější otázky na masហprostaty

Co je to prostata?

Prostata, která bývá někdy nazývána mužský G-bod, je součástí mužského pohlavního ústrojí a jednou z nejdůležitějších žláz v mužském těle. Je uložena uvnitř pánve a je tak nejsnáze přístupná přes anální otvor. Nahmatat ji můžete právě mezi hrází a análním otvorem. Zdravá prostata má kulovitý tvar a velikost vlašského ořechu či kaštanu a její stimulace je příjemná a nebolestivá. Při ejakulaci vylučuje prostata sekret, který příznivě ovlivňuje životaschopnost spermií. Masហprostaty prohlubuje a zesiluje kvalitu sexuálního života a přináší hluboký pocit odevzdání.

Proč je masហprostaty důležitá?

Masហprostaty příjemně uvolňuje celou oblast pánve, probouzí energii první čakry a pomáhá tak hlubokému fyzickému i psychickému uvolnění. Vedle toho však může masហprostaty významně ovlivnit i vaše zdraví, má doslova léčivé účinky. Pomáhá předcházet rakovině prostaty, poruchám erekce a obtížím při močení způsobených zbytněním prostaty. Pokud si tuto masហdopřejete pravidelně, zesílíte a prodloužíte kvalitu svého sexuálního života. Každá masហvám navíc přinese intenzivní uvolnění a možnost obohatit klasickou mužskou roli i o pocity přijímání.

Jak se masហprostaty provádí?

Masហprostaty je součástí komplexního rituálu tantrické masáže, který vás dokonale fyzicky i psychicky uvolní a připraví na vnímání nových pocitů. Masérka využívá empatii i tantrické dechové techniky, tudíž v okamžiku, kdy se začne věnovat samotné masáži prostaty, jste již krásně energeticky sladěni. Díky osobnímu poutu a důvěře si na rozpaky možná ani nevzpomenete. Masérka začíná masírovat oblast vaší hráze a s použitím jemného oleje prstem zlehka připravuje na masហváš anální otvor. Důkladná a pozvolná příprava zaručí, že nevnímáte žádnou bolest ani nepříjemné pocity. Až v okamžiku, kdy jste dostatečně uvolněný, vstupuje masérka prstem dovnitř. Se stejnou citlivostí pak pracuje i při samotné masáži prostaty. Ideální poloha pro tuto masហje na břiše, ale můžete ji absolvovat i vleže na zádech. Doporučujeme vám volně dýchat a pokud pocítíte potřebu, můžete vydávat i jakékoli zvuky, které napomohou vašemu uvolnění. O vaše bezpečí a hygienu se masérka postará použitím latexové rukavičky.

Musím se na masហprostaty nějak připravovat?

Žádný strach, speciální příprava na masហnení nutná.

Bude se mi masហprostaty líbit?

Dopředu není možné říci, jak právě na vás masហprostaty zapůsobí. Přece jenom zatím není běžnou součástí naší kultury a naopak ji obestírá mnoho předsudků a nejasností. Pokud máte zájem o tuto masáž, doporučujeme vám vybrat si masérku, která ve vás vzbuzuje důvěru. Při samotné masáži zůstaňte v kontaktu s vlastním tělem. Zkuste se odpoutat od veškerých obav, dýchat a sledovat, jak vaše tělo reaguje. Zejména napoprvé je dobré dopřát si dostatek času, což vám umožní postupně se uvolnit. Při každé další masáži se navíc můžete hlouběji odevzdat svým pocitům. Proto vám doporučujeme nehodnotit masហprostaty na základě jediné masáže, ale vyzkoušet ji znovu i při dalších rituálech.

Nejčastější otázky pro ženy

Mám si pro svou první tantra masហvybrat masérku, nebo raději maséra?

Toto rozhodnutí záleží pouze na vás. Všichni naši maséři i masérky jsou citlivými a empatickými průvodci, kteří budou během tantrické masáže i po jejím skončení plně respektovat vaše pocity a hranice. Nemusíte mít proto strach, že by například masér překračoval vaše hranice a někam vás tlačil jen proto, že je mužem. Prožitek respektu a přijetí v kombinaci s dynamickou energií muže tak pro vás může být velmi léčivou zkušeností, chybí-li vám v životě pozorný a respektující dotek muže. Zvažujete-li jako průvodkyni tajemstvím tantrické masáže ženu, zkuste se zamyslet nad tím, zda se nebudete stydět se ženou prožívat vzrušení a odevzdání, které je v mužsko-ženské dynamice často zcela samozřejmé. Máte-li však pocit, že žena bude vašemu tělu rozumět lépe, protože je sama ženou, a tato zkušenost vás láká, zvolte si masérku, ženu. V případě pochybností doporučujeme nejprve volit méně intimní masហSmyslný rituál uctění těla nebo energetickou masហIniciace Shakti, které se sexuální energií pracují velmi jemným způsobem a mohou tak pro vás být vstupní branou do tajemství tantrické masáže. Více informací na toto téma najdete v článku Tantrická masហpro ženy.

Budu mít při tantra masáži orgasmus?

Kouzlo orgasmu spočívá ve spontánnosti prožitku, který nelze ovlivnit vůlí a snaha o něj je naopak kontraproduktivní. Tantrická masហvám nabízí bezpečný prostor, ve kterém si můžete vychutnat láskyplnou péči, pozorné doteky, něhu i vše, co spontánně přijde. Objevujte spolu s masérem či masérkou, jak vaše tělo reaguje na různé druhy doteku a nechte vše volně plynout. Veškeré vaše reakce jsou přijímány a respektovány, není na vás vytvářen žádný tlak. Při naprostém uvolnění může tantrická masហvést až k prožitku vnitřního orgasmu, tedy stavu, kdy je vaše tělo zcela naplněno energií, což je mnohdy prožíváno jako stav naprosté ztráty kontroly a hlubokého vnitřního odevzdání, které přetrvává ještě dlouho po skončení samotné masáže. K dosažení tohoto stavu napomáhá pozorný, vědomý dotek i energetické a dechové techniky. Netlačte tedy na sebe a pozorujte, čím vás vaše tělo a tantrická masហpřekvapí.

Jak dlouhou tantra masហbych si měla vybrat, abych se dostatečně uvolnila?

Ženy potřebují pro uvolnění mnohem více času než muži. Ženské tělo chce být hýčkáno, rozmazlováno, probouzeno a citlivě objevováno. Žena proto potřebuje čas, aby si mohla doteky nejen vychutnat, ale i plně prožít. Teprve potom se může cítit jako opravdová bohyně. Doporučujeme proto delší tantrické masáže, které nejlépe odpovídají potřebám ženského těla. Mezi tyto masáže patří např. Tantrická masហDeluxe, Luxusní masហZrození Venuše či Luxusní tantrická masហPretty woman.

Můžu vzít s sebou na tantra masហi svého partnera, aby se díval?

Ano, možné to je. Zvažte však, zda se tím neochudíte o pocit soukromí a nebudete se díky přítomnosti partnera více kontrolovat. Párům doporučujeme přijít na Partnerskou tantra masáž, při které budete oba dva masírováni současně, takže se oba dva budete moci oddat vlastním prožitkům, které spolu můžete po masáži sdílet např. při společné koupeli. V případě, že budete masហpřijímat pouze vy a přejete si, aby byl váš partner přítomen, je třeba, aby váš partner, přišel o trochu dříve a popovídal si s masérem či masérkou o tom, jak bude masហprobíhat a jak se do ní eventuálně zapojí.

Nejčastější otázky k individuální hodinové výuce

Kam se mám na lekci dostavit?

Výuka probíhá buď v našem domovském centrum Tantra masáže Praha s. r. o., Na Čečeličce 5, Praha 5 nebo v nově otevřeném studiu Centrum Integrity s. r. o., Staropramenná 7, Praha 5. Adresu, kde bude výuka probíhat, vám sdělí naše koordinátorka výuky, se kterou budete domlouvat termín.

Jak se k vám dostanu a kde mohu případně zaparkovat?

Naše domovské centrum Tantra masáže Praha s. r. o., Na Čečeličce 5, Praha 5 je 100 m od tramvajové zastávky Bertramka, nově otevřené Centrum Integrity s. r. o. na Staropramenné 7, Praha 5 je přibližně 250 m od stanice metra Anděl. U obou center je v okolí od pondělí do soboty k dispozici placené parkování v ceně 30 Kč/hod. Parkování je možné až na 6 hodin, v neděli pak zdarma na neomezenou dobu. Zaparkovat můžete také v OC Nový Smíchov, kde je ve všední dny možné parkovat na 3 hodiny zdarma, o víkendu pak na 5 hodin. Odtud k nám, do nového centra, snadno dojdete pěšky (3 minuty chůze). Do domovského centra můžete popojet jednu zastávku tramvají na stanici Bertramka. U dveří centra zazvoňte a slečna recepční vás uvede a vše vám vysvětlí.

Je struktura výuky / lekce předem pevně daná nebo se lze na obsahu domluvit s  lektorkou?

Výuku se vždy snažíme uzpůsobit tomu, co vás zajímá a co je pro vás užitečné. Proto je velmi přínosné, pokud máte představu o tom, co byste se chtěli naučit. Nemusíte se ale bát, pokud nepřicházíte s konkrétním tématem. S lektorkou jistě naleznete oblast, která vás bude zajímat.

Co se na lekci naučím?

Záleží na tom, jaké jsou vaše znalosti a jakou délku výuky jste si zvolili. Čím více času máme, tím více se můžete o tématu dozvědět a více toho vyzkoušet v praxi. Pokud máte hodinovou lekci, lektorka vám vysvětlí základní principy tantry a tantrické masáže a jak ji začlenit do vašeho života. Součástí lekce mohou být i praktické ukázky tantrického dechu, vědomého doteku, případně dalších technik, které tantrická masហvyužívá. Lekci lze pojmout také jako tantrické poradenství či koučink, můžeme se tedy bavit o zcela konkrétním tématu, se kterým potřebujete pomoci.

O tantře už něco vím a chtěl bych se v lekci věnovat konkrétnímu tématu, je to možné?

Ano, samozřejmě je to možné. Je velmi přínosné, pokud na lekci přicházíte s konkrétními požadavky a představami. S lektorkou je můžete předem probrat a výuku jim zcela přizpůsobit. V tomto případě je přínosné, když o Vašich požadavcích víme předem, lektorka se tak může lépe připravit a nemusíte ztrácet čas kurzu vysvětlováním toho, co byste chtěli probrat.

Co je nutné přinést si s sebou?

V našem centru dostanete vše, co je pro kurz potřebné, a to jak u hodinových lekcí, tak u delších kurzů. Drobné občerstvení a nápoje jsou samozřejmostí. Přineste si tedy jen pohodlné oblečení a dobrou náladu.

Dostanu po lekci nějaké potvrzení o absolvování?

Certifikáty o absolvování obdrží účastníci našich skupinových či individuálních kurzů tantrické masáže, které mají předem danou strukturu a obsah výuky. To znamená, že jsme si jisti, že klient odchází s určitými znalostmi, které je schopen použít v praxi. Po absolvování hodinové lekce není možné těchto znalostí dosáhnout, proto od nás nedostanete ani certifikát.

Máme hodinovou párovou lekci, co můžeme očekávat?

Protože přicházíte se svým partnerem, lekce se zaměřuje především na to, jak začlenit tantrickou masហa tantru do partnerského života. Patrně jste se s partnerem již bavili o tom, proč vás toto zajímá a jak by vás mohla tantra obohatit. Na to můžete s lektorkou navázat a najít tak oblast, která bude konkrétně pro vás přínosná. I párová lekce je kombinací teorie a praktických ukázek.

Je hodinová lekce vhodná jako dárek?

Ano. Lekce tantry je dárkem, který vám může přinést zcela nový impuls do vztahu a obohatit jej. Promyslete si, zda je váš partner otevřený a zajímají ho tato témata a zdali by sám přemýšlel o tom, něco takového zkusit. Navíc doporučujeme dát partnerovi alespoň mírný časový odstup mezi tím, kdy mu dárek předáte, a tím, kdy bude lekci absolvovat, aby měl trošku času popřemýšlet o tom, co by ho v rámci tantry zajímalo.

Chtěli bychom přijít na párovou lekci, ale partner/ka je velmi stydlivý/á. Je to problém?

V tomto případě určitě doporučujeme zkusit pro partnera nejdříve individuální lekci. Je nutné, aby se partner cítil uvolněně a komfortně, čehož se docílí lépe, pokud bude na místě pouze s lektorkou. Není to nic proti vašemu vztahu, jen partnerovi dopřejete možnost sdělit bez obav to, co by při párové lekci možná nikdy neřekl. Spolu můžete přijít kdykoliv poté, až se na to partner bude cítit připravený.

Chtěli bychom na párovou lekci přijít s kamarádkou, je to možné?

Ano, i toto je možné. Párové lekce nemusí být pouze partnerské. Můžete přijít s kamarádkou či kamarádem. Lekce se tomu vždy přizpůsobí.

Jak se mám na lekci objednat?

Napište nám na e-mail skola@tantramasaze.com nebo nám zavolejte do našeho centra na telefon 603 185 066. Připravte si číslo voucheru, které je nutné pro vytvoření rezervace a taktéž návrh termínů, které by vám vyhovovaly. Termíny dohodneme s lektorkou a obratem vás kontaktujeme s jejich potvrzením a adresou, ve kterém z našich dvou center bude výuka probíhat.

Mohu si vybrat termín?

Ano. Budeme se vám snažit plně přizpůsobit. Počítejte však prosím s tím, že pokud máte zájem o termín v odpoledních a večerních hodinách, je lepší se objednat alespoň týden až 14 dní předem. Flexibilnější přístup je k dispozici v dopoledních hodinách.

Jak dopředu je nutné se objednat?

Ideální doba je přibližně týden dopředu. Je možné, že vám budeme moci nabídnout i termín v den, kdy zavoláte, ale lektorka je poměrně vytížená, takže to nemůžeme zaručit.

Voucher už není platný, co mám dělat?

Bohužel, v tomto případě již není možné lekci absolvovat. Přesto nás ale zkuste kontaktovat, budeme se snažit najít nějaké východisko.

Zítra mně končí platnost voucheru, ale už nestihnu přijít, co mám dělat?

V tomto případě nás prosím ihned telefonicky kontaktujte. Platnost voucheru můžeme prodloužit o 1 měsíc, což je ale možné udělat pouze v době, kdy je voucher ještě platný. Recepční sdělte vaši situaci, abychom mohli voucher prodloužit. Poté je nutné domluvit si termín a lekci absolvovat v průběhu 1 měsíce od prodloužení.

Dostal jsem lekci jako dárek, ale nehodí se mi a nechci ji absolvovat, co mám dělat?

V tomto případě je možné lekci vyměnit například za některou z masáží z naší nabídky. Poplatek za změnu činí 250 Kč a je nutné doplatit rozdíl ceny mezi lekcí a vámi zvolenou masáží. Veškeré informace Vám sdělíme dle konkrétní situace a požadavku.

Měl/a jsem u Vás rezervovaný termín na lekci, ale zapomněl/a jsem na to, co mám dělat?

V tomto případě již bohužel voucher propadá. Protože ale víme, že se to může stát každému, kontaktujte nás prosím. Budeme se snažit celou situaci nějak vyřešit.

Je možné ve výuce nějak pokračovat?

Ano, samozřejmě. Nabízíme celou řadu kurzů, jak skupinových tak individuálních. Pokud máte zájem ve výuce pokračovat, kontaktujte nás a dle vašich požadavků vám doporučíme nejvhodnější způsob pokračování.

Je vhodné vyzkoušet před výukou tantrickou masáž, nebo je lepší absolvovat nejprve výuku?

Toto je velmi individuální. Pokud jste na tantrické masáži nikdy nebyl/a a vyzkoušíte ji před výukou, na lekci pak už můžete jít s konkrétními pocity a zkušenostmi a vycházet z nich. Naopak, pokud nejprve absolvujete lekci, budete více připraveni, klidnější a nabytých vědomostí budete moci využít při masáži.

Nejčastější otázky pro muže

Co když budu mít v průběhu tantrické masáže erekci? Je to v tantrickém centru vůbec vhodné? Jak bude reagovat masérka?

Tantrická masហje posvátný rituál uctění těla v celé jeho přirozenosti, nabízí proto prostor pro naprostou otevřenost a autenticitu. Řada mužů dnešní doby je více než na své pocity zaměřena na výkon a dosahování předem vytyčených cílů. Erekce je vnímána jako výraz mužnosti a sexuální úspěšnosti. Výsledkem je, že muži jsou pod velkým tlakem, který je často příčinou poruch erekce, předčasné ejakulace, ztráty chuti na sex, odpojení se od vlastního těla a jiných dysfunkcí. Ze života pak postupně mizí vnímavost, něha i citlivost k sobě samému. Součástí tantrické masáže je práce s intimitou a postupné probouzení životodárné sexuální energie, jedná se proto o masហhluboce léčivou. Tantrická masérka na vás během masáže neklade žádné nároky a citlivě přijímá všechny reakce vašeho těla. Míra erekce v tantře neurčuje míru mužství. Tento přístup, je-li prožit a přijat, pomáhá léčit vztah k vlastnímu tělu i sexualitě. V tantrické masáži tedy respektujeme vše, co je přirozené a pravdivé. Tantra masហmůžete prožít oproštěni od předsudků a očekávání jako přirozený a uzdravující proces.

Jak je v tantře vnímán orgasmus?

V tantrické filosofii, stejně jako v rituálu tantrické masáže, jsou všechny autentické prožitky přijímány bez hodnocení či studu. Tantra je specifická tím, že učí prožívat tzv. vnitřní orgasmus, což je stav naprostého blaha, zcela nezávislý na fyzické ejakulaci. Pro vnitřní orgasmus je typická naprostá ztráta vědomé kontroly a plné oddání se tělesnému prožívání. V celém těle vnímáte vysokou hladinu energie a pocit blaha, které přetrvává ještě dlouho po skončení samotné tantrické masáže. K tomuto stavu napomáhají tantrické dechové a meditační techniky, které vás masérka bude během tantrické masáže postupně učit.

Jak probíhá masហprostaty?

Prostata bývá někdy označována jako mužský „G-bod“. Masហprostaty je hlubokým zážitkem odevzdání se, uvolnění a postupného prožití silné vnitřní extáze. Učí muže hlubšímu uvolnění a přijímání, zbavuje studu a rozpouští emoční bloky. Masហprostaty navíc pomáhá předcházet problémům s prostatou, která pro své zdraví potřebuje pravidelnou stimulaci. Masហprostaty není prováděna samostatně, ale pouze jako součást celkové tantrické masáže, při které vás masérka postupně naladí tak, abyste tuto hluboce intimní masហprožíval jako příjemnou. Prostata se masíruje nejprve zvenku, skrze hráz, následuje masហzevnitř, skrze konečník. Samozřejmostí je použití lubrikantu a latexových rukaviček i průběžné rozvádění energie do celého těla. Při masáži byste neměl cítit nepříjemné pocity ani bolest. Samotná délka masáže prostaty je individuální a závisí především na vašich pocitech. Více informací na téma masហprostaty najdete v Nejčastější otázky na téma masហprostaty.

Obsahuje tantrická masហtaké masហcelého těla?

Ano. Tantrická masហje komplexní a detailně propracovaný rituál, při kterém dochází k celkovému fyzickému i psychickému uvolnění. Pracuje se při ní se sexuální energií, která je postupně probouzena a rozváděna do celého těla, kde je následně prožívána jako hluboký a naplňující pocit. Aby mohla tato životodárná energie volně proudit, musí být tělo dokonale uvolněné a prohřáté. Součástí tantra masáže je tedy práce s celým tělem, zahrnující i techniky pro uvolnění ztuhlých a napjatých svalů, mezi něž patří např. masហhorkými ručníčky, olejová masហcelého těla, masហlávovými kameny či masហhlavy a šíje.

Je tantra masហomezená věkem?

Ne. Tantrická masហvychází z individuálních potřeb, zkušeností i fyzického stavu přijímajícího, a tak je doslova každému uzpůsobena na míru. A už je Vám 18 nebo 70 let, rádi vás uvidíme. Nikdy není pozdě nechat si vnést do života nový impuls.

Nejčastější otázky pro gaye, bi a open minded muže

Je v pořádku, když mám během tantrické masáže erekci?

Tantra nerozděluje věci na jednoznačně dobré či špatné, vždy záleží na individuálním prožívání. Při masáži je podstatné, jak se cítíte a jestli je vám dobře. Současná doba klade na muže velké nároky, musí vždy a za všech okolností „fungovat“. Musí dosahovat skvělých výsledků v práci a doma pak dokazovat vlastní mužnost pevnou a dlouhotrvající erekcí. Právě tento tlak na výkon však často způsobí, že muž o erekci přichází. Léčivý účinek tantra masáže vychází i ze svobody, kterou při ní máte. Je v pořádku, když se fyzicky vzrušíte, ale také když k tomu nedojde. V tantře nemusíte prokazovat žádné výkony, hlavní je, abyste si masហužili. Tímto léčivým zážitkem se pak můžete inspirovat ve svém vlastním životě. Zkusit na sebe nahlédnout milujícíma očima. A namísto požadavků, kterým byste měli dostát, se sami sebe zeptat, co právě teď potřebujete a jak se o sebe můžete postarat. Zážitek tantrické láskyplné péče vám ukáže, s jakým respektem a bez očekávání můžete přistoupit ke svému tělu a sexualitě. A jak si užít všechny radosti, které vám přinášejí.

Jak je v tantrické filosofii vnímán orgasmus?

V tantrické filosofii jsou všechny přirozené reakce našeho těla přijímány bez hodnocení či studu. Tantra je navíc specifická tím, že učí prožívat nesmírně intenzivní a jedinečný stav vnitřního orgasmu, kterému můžete napomoci speciální tantrickou dechovou technikou, již vám ochotně představí masér ještě před masáží. Tento nadpozemsky krásný stav není závislý na fyzickém orgasmu a pokud k němu dojde, zaplaví vaše tělo, srdce i duši úžasná vlna blaha, při které vnímáte jen intenzivní sexuální energii šířící se do celého vašeho těla. Z vaší hlavy zmizí jakékoli myšlenky i pokusy o vědomou kontrolu situace a vše překrásně plyne. Slastné pocity vám vydrží ještě dlouho po rituálu.

Co je to prostata a proč je důležitá?

Jedna z nedůležitějších mužských žláz je uložena v pánvi. Můžete ji znát také pod názvem předstojná žláza nebo mužský bod G. Jak prostata vypadá? Pokud je zdravá, je velká asi jako vlašský ořech či kaštan a má kulovitý tvar. Obsahuje sekret, který tvoří ejakulát a podporuje životnost spermií. Prostata je přímo přístupná přes anální otvor nebo ji je možné nahmatat přes hráz. Masហprostaty má úžasné účinky na zdraví samotné žlázy, celého těla i sexualitu muže, pomáhá dosáhnout intenzivního tělesného a duševního uvolnění. Pravidelná stimulace žlázu preventivně chrání před rizikem rakoviny a předchází problémům s močením a erekcí. Za nimi stojí obvykle zbytnění prostaty. Masហprostaty velmi zesiluje a prohlubuje sexuální prožívání. Do intimního života muže vnáší dosud nepoznané zážitky přijímající role, čímž zvyšuje pestrost a kvalitu intimního života. Blahodárné účinky masáže prostaty poznáte na lepší fyzické kondici, větší radosti ze života a uvolněnosti. Doteky jsou příjemné a zcela bezbolestné.

Jak masហprostaty probíhá?

Tuto léčivou masហmůžete zažít na vyžádání při tantrické masáži. Umožní vám prožít jedinečnou kvalitu odevzdání. Zároveň je také skvělou preventivní péčí o zdravou prostatu a celkovou tělesnou vitalitu. Ladění na masហprostaty začíná už v okamžiku zahájení tantrické masáže. Smyslný rituál, sestávající z doteků různé intenzity po celém těle, přijímajícího krásně fyzicky i psychicky uvolní. Postupem času se v rámci masáže stále prohlubuje důvěrná a intimní atmosféra. Ve chvíli, kdy masér přistoupí k masáži prostaty, si přijímající často už ani nevzpomene na nějakou nervozitu či stud. Stimulace prostaty začíná vždy z vnějšku těla, tedy masáží hráze. Až když je tato oblast dostatečně uvolněná, může se přistoupit k přímé masáži žlázy přes anální otvor. Pomalu, za pomoci kvalitního oleje a  jemnou latexovou rukavičkou, masér citlivě uvolní celou oblast a nashromážděnou energii s respektem a citlivostí rozvádí do vašeho těla. Délka masáže prostaty se řídí podle vašich reakcí a nezažijete při ní nic nepříjemného ani bolestivého. Ideální poloha pro vychutnání masáže prostaty je na břiše. Stejně tak ji ale může masér provádět, když budete ležet na zádech. To nejlepší, co můžete udělat, je úplně se uvolnit a s důvěrou se svěřit do masérových rukou. Nechte vše přirozeně plynout a důvěřujte svému tělu i vašemu masérovi.

Zahrnuje tantrická masហdoteky po celém těle?

Jistě, masér vás bude masírovat doslova od hlavy až ke konečkům prstů na nohou. Tento překrásný a staletími prověřený rituál pracuje s vaší sexuální energií. Masér ji probouzí a pak rozvádí do vašeho těla, což vám přinese mimořádně hlubokou slast a záplavu síly. Předtím je ale třeba uvolnit celé vaše tělo, včetně zatuhlých svalů na zádech či ramenou. Masér používá horké ručníčky, nahřáté kameny a kvalitní vonný olej. Tak vás dokonale fyzicky uvolní a vy si můžete vychutnat všechny ty mimořádně vzrušující doteky.

Je tantra masហomezená věkem?

Není. Na tantra masហmůžete vyrazit, a máte čerstvě po maturitě, nebo už jste v důchodu. Masér vždy reaguje na potřeby a přání klienta, proto vám tato masហmůže dát vždy právě to, co potřebujete.

Nejčastější otázky pro gay páry

Zlepší párová tantra masហnᚠsexuální život?

Párová masហmá na intimní život vždy dobrý vliv. Masហvám představí zcela nový přístup k intimitě. Naučíme vás opravdu se uvolnit, dobře dýchat a s důvěrou se odevzdat procesu. Inspirativními a léčivými prvky jsou také respekt a láskyplná péče, které zažijete od našich zkušených masérů. Při rituálu zjistíte, co je vám příjemné a jaké jsou vaše hluboké potřeby. Doma pak můžete posunout vaši partnerskou komunikaci na další úroveň. Pokud vás párová masហzaujme, doporučujeme vám pokračovat v prohlubování zážitků a znalostí v našem Individuálním kurzu tantrické masáže. Zde můžete pracovat také na konkrétních tématech, která řešíte v rámci vašeho partnerského vztahu.

Je sex součástí tantra masáže?

Při tantra masáži k sexu nedochází. Síla rituálu spočívá v hlubokém prožívání vlastních pocitů a sexuality, masហnabízí možnost zažít zcela nepoznané pocity a stavy. Můžete opustit osvědčené vzorce chování a načerpat novou sílu a inspiraci. Proto při masáži nedochází k žádné sexuální výměně a klient si jen vychutnává láskyplnou péči maséra, kterou nijak neoplácí.

Můžeme během masáže sdílet naši párovou intimitu?

Pro vaši párovou intimitu je prostor před masáží, můžete si například vychutnat společnou tantrickou koupel. Stejně tak se i v průběhu rituálu můžete držet za ruce a po skončení masáže vás naši maséři nechají diskrétně o samotě, abyste si mohli vychutnat doznívající extatické pocity v objetí.

Užijeme si párovou masហvíce v oddělených místnostech, nebo dohromady?

Odpověď na tuto otázku záleží na nastavení vašeho vztahu. Pokud je některý z partnerů žárlivý, nebo bývá svou pozorností spíše u partnera než u sebe, doporučujeme raději oddělené místnosti. Masហsi partneři vychutnají každý zvl᚝ v ničím nerušeném soukromí. Bezprostředně poté se mohou setkat například při společné romantické koupeli či relaxaci, kde mohou sdílet své nejčerstvější zážitky. Masហve společné místnosti si pak možná vyberou napodruhé, když už budou znát její průběh. Pokud ale víte, že si masហbok po boku vychutnáte bez zbytečného studu či kontroly, vřele vám doporučíme rituál v jedné místnosti. Sdílený prostor ještě zintenzivní energetický účinek i smyslnost masáže, navíc posílí vaše společné pouto s partnerem.

Nᚠtip!

Tantrická masហnabízí mnohem víc než jen krásný zážitek! Při opakované zkušenosti se brzy naučíte techniky tantrického dechu a práce s energíí, které vnesou do vašeho života rozměr zrušující milostné meditace i hluboké přijetí sebe i partnera. Naučíte se jak se s partnerem propojit nejen fyzicky, ale také energeticky a jak vzájemně podpořit růst svého sexuálního potenciálu!
Více informací párové tantrické masáže naleznete v našem článku: Tantrická masហpro páry.

Co je Tantra mas�

Tantra masហv sobě spojuje prvky starodávných tantricko-taoistických technik a klasické masáže, s atmosférou smyslného, intimního rituálu, který rozproudí vaši energii a naplní vás vzrušením, něhou i pocitem životní síly a inspirace. Tantrická masហje založena na osobním přístupu, citlivé pozornosti i hlubokých znalostech práce s energií, které vám pomohou uvolnit se do objevování extatických prožitků a intimity vlastního těla. Číst více

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2024, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!