Tantra masáže Praha – články

Tantra masáže Praha s.r.o. - Masáž lingamu a Sex ve městě

Masáž lingamu je velmi diskutovaným prvkem tantrické masáže. Zájem o tuto problematiku je motivován různě. Odborníci ze zdravotních profesí se zajímají o vliv masáže na erektilní poruchu a to jak z hlediska ryze fyziologického, tak i psychosomatického. Ženy si přejí ozvláštnit či zkvalitnit partnerský sexuální život. A samozřejmě najde se i zájem spíše negativní, to když bývá masáž lingamu (česky penisu) nahlížena jako na techniku apriory zaměřenou na sexuální uspokojení a dosažení orgasmu, což je představa mylná, ale silně zakořeněná. Na scéně z mého oblíbeného seriálu si můžeme názorně vysvětlit, jak to s touto masáží vlastně je.

Mnozí z vás jistě znají populární americký seriál stanice HBO Sex ve městě (v originálu Sex and the city). Jedná se o příběh čtveřice newyorských úspěšných žen, přičemž hlavním tématem prolínajícím se napříč seriálem jsou jejich sexuální zážitky. Jedna z divácky nejúspěšnějších scén přivede hlavní hrdinky právě na seminář intimní tantrické masáže lingamu. Pojďme se tedy nejprve na tuto scénu podívat. http://www.youtube.com/watch?v=s5WlJPSyhQ4 sex ve městě, Tantra masáže Praha s.r.o.

A nyní si pojme rozebrat, co scéna zobrazuje. (Myslím z tantrického hlediska, nikoliv komičnost celého momentu, který jste si doufám užili stejně jako já!). Seriálová doktorka provázející tantrickou masáží říká: „Skutečným úmyslem tantrického sexu, my říkáme duchovní sexuality, je vyzkoušet a spojit se s nadpozemským.“ Radost ze sexu je dána ze živočišných druhů primárně člověku, který je jako jediný obdařen darem abstraktního myšlení a schopností uvědomovat si sebe přesah a transcendentno. Tantra spolu s šamanismem a podobnými duchovními směry, používá extázi, jako cestu vedoucí k rozplynutí ega a hranic dualismu mezi tělem a myslí, mezi světem hmotným a světem abstraktním, myšlenkovým. A zatímco některé směry k navození spirituálních prožitků a změn stavů vědomí využívají psychotropní látky, současná tantra pracuje přímo s tělem a to formou dechových cvičení, masáží, jógy, tance či sexu, který v sobě spojuje většinu ze jmenovaných technik.

„Tantrický sex nestojí na slovech, stojí na činech.“ Jedním z mnoha problému západního myšlení je myšlení samo o sobě. Možná už jste slyšeli slovní spojení „žije ve své hlavě“. Znamená v podstatě to, že naše prožívání a zažívání se odehrává ve virtuálním světě našich mozků. Ale my, jako lidské bytosti nepoznáváme jen rozumem, potřebujeme i zažívat doslova na vlastní kůži. Ostatně když se podíváme na slovo „zažívat“ co zjistíme? Že je složené z předpony za- , která se používá, když tvoříme slovesa vyjadřující začátek děje a jeho krátké, časově omezené trvání. V rámci tohoto významového typu nově vznikají slovesa, která vyjadřují vedle krátkého trvání děje i jeho intenzívnější provedení. Tato slovesa vyjadřují kromě větší intenzity děje často i zaujetí, zájem činitele na ději. Kořenem slova je pak samo sloveso „žít“, které vyjadřuje existenci v pohybu. Něco nesmírně důležitého pro každého z nás, tedy život sám. Zažívat na vlastní kůží, „žít“ aktivně svůj život a ne ho jen myslet zní jako samozřejmost, ale samozřejmostí to vůbec není. Je to jako kdybychom četli dobrodružné knihy, ale nikdy neopustili svůj pokoj. Nenavádím nikoho k bezhlavému zkoušení všeho, co se namane a nepřemýšlením nad následky takového konání. Ale přimlouvám se za aktivní prožívání života a vztahů, přimlouvám se za naslouchání srdci a instinktům minimálně stejně tak, jako nasloucháme přikazujícímu a zakazujícímu rozumu. Přimlouvám se za autenticitu a spontaneitu, před naučenou dokonalostí a promyšleností každého slova i výrazu.

Když už se i ze sexu, z aktu nejpudovějšího a nejspontánnějšího stane předem předepsaný sled pohybů, zvuků a výrazů, jak to známe z pornografických filmů, doprovázený přemýšlením nad tím, jak u toho vypadáme, jestli „vzdycháme“ jak to partner očekává, zda jsme vyzkoušeli adekvátní počet pozic a orgasmus vnímáme jako direktivou nařízený cíl tak intenzivně, že ho raději budeme předstírat, je něco hodně špatně.

„Úkolem je prodloužit rozkoš.“ Rozkoš naplňuje náš život radostí, obohacuje ho a učí nás vážit si svého těla, jakožto nástroje a zároveň tvůrce rozkoše. Je dobré si jí vážit. Tantrická nauka obsahuje celou škálu technik, jako jsou dechová cvičení a cviky posilující svaly pánevního dna, které nám umožní prožívat sexuální vzrušení násobně delší dobu a násobně intenzivněji.

„Předvedu vám velice úspěšnou Lingam masáž.“ Zde se dostáváme k „jádru pudla“. Masáž lingamu (penisu) má v tantrické masáži tři hlavní funkce. Jako první chci zmínit rovinu psychologickou. Navzdory otevřenému postoji současné společnosti k sexu a sexualitě, bývají pánské genitálie často tabuizované, nebo naopak karikované. Pozornost je buďto od genitálií zcela odvedena (například bezpohlavní panenka Ken) nebo je naopak zaměřena pouze a jedině na ně, jako by dokázaly žít nezávisle na svém majiteli. Tantrická masáž dává intimní oblast do souvislosti s celým tělem a vzájemně je propojuje. Muž dostává informaci, že jeho tělo je v úplnosti přijímáno a není nijak posuzováno či parcelováno.

Druhý efekt je čistě fyziologický. S věkem, jak je známo schopnost erekce klesá. Erekce je způsobena vyšším prokrvením topořivých tělísek v penisu i podbřišku. Životním stylem i prostou „únavou materiálu“ se cévy topořivých tělísek zanášejí, a neplní svou funkci tak efektivně. Masáž mechanicky uvolňuje nánosy v cévách, oblast podbřišku, třísel i penisu prokrvuje, čím dochází bezprostředně k zlepšení funkce a při opakovaní procedury i dlouhodobé pomoci.

A naposledy třetí důvod je spirituální a rituální. Slovo „Linga“ z kterého je lingam odvozen, v sanskrtu znamená „symbol“ nebo též „znak“, který vede k nějakému závěru. Lingam tedy znamená identifikaci a symbol, jehož prostřednictvím lze zjistit, co je pravda a skutečnost. „Lingam je to, co je neviditelné, a přesto může být identifikováno.“ Masáží lingamu, zdroje a prostředku mužské energie a síly, jej rituálně uctíváme, přijímáme a probouzíme jeho potenciál.

„Ten, kdo rozkoš přijímá, leží nahý na zádech před tím, kdo rozkoš dává.“ Pozicí pro masáž je mnoho a každá z nich nese svůj vnitřní význam. Pro partnery (a zvláště začínající) je masáž tváří v tváře opravdu nejvýhodnější, neboť symbolizuje rovnocennost. Zároveň umožňuje nejednoduší cestu k intimním partiím i celé přední část těla, kterého se během intimní masáže rovněž dotýkáme, abychom pomohli přijímajícímu zvědomit si rozkoš v celém těle a rozvést sexuální energii z pohlaví dál. Pro začátečníky z řad dávajících je výhodná i v tom, že můžeme sledovat reakce přijímajícího či navázat oční kontakt, čímž prohloubíme intimitu.

„Genitálie plně vystaveny masáži“ Tato věta souvisí s tím, co popisuji v předchozím odstavci a zároveň přináší novou informaci. V dnešních dnech se už málokdo oddává sexuálním aktivitám zásadně ve tmě a pod peřinou, nicméně přímá odhalenost (či neskrytost- chceme-li se držet filosofické terminologie) pohlaví je velmi symbolická a vede k přijetí celého těla a odmítnutí brát některé jeho části jako tabu.

„Dělejte to pomalu.“ Informace velmi jednoduchá a čitelná, přesto mnoha začátečníkům dělá velký problém své dotyky zpomalit. Býváme zvyklí pohybovat se rychle, dynamicky a efektivně. Pro masáž je naopak důležité masírovat sice v jednom rytmu, ale velmi plynule a pomalu. Tělo dostává informaci o bezpečí a snáze se uvolní až do meditativního stavu.

„O hodinu a půl později, neschopné otočit hlavy jinam“ Možná vás tento časový údaj překvapil, nicméně se nejedná o uměleckou nadsázku. Intimní masáž může trvat hodinu a půl či dokonce déle. Zkušený dávající dokáže přijímajícího udržet na hranici orgasmu i několik hodin. Je to stav velmi energetizující, meditativní a fascinující, zároveň může být fyzicky i psychicky náročný pro přijímajícího, který neumí se silou své sexuální energie pracovat. Je tedy (ostatně jako vždy) velmi důležité pozorně a empaticky sledovat reakce přijímajícího, v žádném případě by neměl vykazovat známky bolesti či silné únavy.

„viděli jsme doktory Shapirovi, předvádět tantrický sex“ Tuto větu neříká seriálová doktorka, nýbrž Carie, jedna z hlavních postav, přesto cítím potřebu ji okomentovat. To, co hrdinky pozorují není tantrický sex, nýbrž pouze masáž, která může být úvodní technikou směřující k tantrickému sexu. Tantrickou masáží se člověk učí rozeznávat, kdy dává a kdy přijímá, učí se být plně pozorností přítomen ve svém těle

„Masírujte hlavu lingamu, jako když vymačkáváte pomeranč.“ Toto přirovnání dámy na obrazovce pobaví, nicméně tento hmat existuje a navíc se mu opravdu říká juicer (=odšťavňovač) Stimuluje a prokrvuje žalud penisu, který není jen silnou erotogenní zónou, nýbrž je i zónou reflexní, související s hlavou a obličejem.

„Položte pravou ruku na kořenovou čakru toho, kdo přijímá. Kořenová čakra je umístěna mezi řitním otvorem a genitáliemi. Jemně pohybujte rukou, abyste tuto čakru probudily, odborně se to nazývá perineum.“ Čakry (v sanskrtu víry neboli kola), jsou energetická centra, odpovídající sedmi základním životním oblastem člověka a jsou umístěny podél páteře. Problémy s určitou čakrou pak značí, že daná oblast potřebuje prozkoumat a léčit. V zásadě se jedná o velmi propracovaný systém práce s psychosomatikou výrazně zohledňující spirituální rovinu. Během tantrické masáže dochází k harmonizaci všech sedmi čaker a k jejich propojení. Zmiňovaná kořenová čakra je také nazývána první čakrou (v sanskrtu muládhára). Umístěna je (jak správně uvedla seriálová tantrička) na hrázi, souvisí též s kostrčí a pánevní dnem. Souvisí s prvotní vitální energií, pudovostí, zachováním druhu a přežitím. Výsledkem harmonizované kořenové čakry je sebedůvěra, chuť do života, tvořivost, životní síla, uzemnění a důvěra ve vlastní existenci. Naopak problémy s touto čakrou způsobují nepřijetí sebe sama, nedostatek sebedůvěry, strach úzkosti. Takto vypadá symbol kořenové čakry:

„Orgasmus není cílem lingam masáže, ale může být příjemným a vítaným vedlejším následkem.“ Téma tantra a orgasmus je velmi široké a není jednoduché ho podat stručně a přitom pravdivě. Orgasmus je pudovou, samovolnou a přirozenou reakcí těla na intenzivní vzrušení. Během tantrické masáže je tělo v úplnosti přijato se všemi jeho reakcemi bez studu či hodnocení, proto je během ní orgasmus akceptovaný. Nicméně je opravdu důležité, aby nebyl jejím cílem, neboť to samo o sobě představuje tlak na výkon a zvláště pro muže, kteří mají například psychosomatický problém s dosahováním erekce či orgasmu je ejakulace natolik stresující, že zcela brání prožitku. Je tedy v pořádku, pokud orgasmus přijímající prožije, stejně jako pokud jej neprožije. Tantra nás však vede k plnému využití našeho sexuálního potenciálu, například tím, že učí prožívat tzv. vnitřní celo-tělní orgasmus, což je stav extáze oproštěný od ejakulace a tedy ztráty energie. Pro vnitřní orgasmus je typická naprostá ztráta vědomé kontroly a plné oddání se tělesnému prožívání.

„Dívejte se, co dělám. Když to dokážete, váš muž vám bude vždy věrný.“ Touto větou scéna končí a končím tím i já svůj komentář. Chcete-li se naučit umění tantrické masáže a obohatit svůj vztah i svůj (sexuální) život, nemusíte absolvovat seminář v ničím bytě ani se vystavit riziku nechtěné insultace cizím semenem. V naší škole tantra masáže naleznete širokou nabídku našich kurzů, z kterých si jistě vyberete. Ráda se s vámi setkám!

Napsala Anna

Terapeutka, lektorka sebezkušenostních kurzů a kurzů tantrické masáže, profesionální tantrická masérka a teamová intervizorka. Číst více


Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2024, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!