Tantra masáže Praha s.r.o. - Kouzelné masáže III - alternativní masáže a směry

V minulých článcích jsme si představili nejoblíbenější orientální masáže a SPA procedury z Asie, i nejznámější masáže z Evropy. V tomto díle se seznámíme s masážemi, které řadíme mezi tzv. masáže alternativní. Jednotícím prvkem těchto směrů je víra v existenci energetického těla vnímání nemoci jako projevu nerovnováhy a disharmonie v toku této energie.

Holistická masáž

Kouzelné masáže III - alternativní masáže a směry

Holistická masáž vychází z celostního pohledu na člověka, v rámci kterého se snažíme vnímat klienta v kontextu jeho každodenního života, tedy jeho vztahů, životní filosofie a zaměření, profese, víry, zázemí či koníčků. Holistická filosofie vychází z přesvědčení, že naše zdraví je ovlivněno naším myšlením a tím, jak vědomě utváříme svůj život. V rámci holistického přístupu se proto snažíme motivovat klienta ke zdravé stravě, pravidelnému pohybu, meditaci, pobytu na čerstvém vzduchu a péči o sebe v podobě pravidelné relaxace a masáže. Holistická masáž patří mezi masáže relaxační a energetické a jejím cílem je harmonizovat energii v těle, uvolnit od napětí a stresu a dopřát přijímajícímu tolik potřebný čas pro duševní i fyzickou obnovu.

Jak masáž probíhá:

Holistická masáž probíhá na pohodlném futonu, za svitu svíček, vůně aromatických olejů či vonných tyčinek a zvuku relaxační hudby, které dohromady pomáhají pro navození psychické pohody a relaxace. Masáž zahrnuje celé tělo přijímajícího, včetně pokožky hlavy a plosek chodidel (vyjma intimních partií) a měl by ji provádět zkušený terapeut, který se krom samotné práce s tělem zabývá také prací s energií a pocity. Nejlepších výsledků dosahují terapeuti se znalostí bioenergeticky a bodyterapie. Holistická masáž nemá ucelenou podobu a vychází proto zcela ze znalostí a zkušeností terapeuta, při výběru si proto pečlivě prostudujte životopis a vzdělání člověka, kterému se svěříte do péče. Optimální holistická masáž začíná rozhovorem o pocitech a potřebách klienta. Následuje bioenergetická masáž a jemné protahování bez použití oleje, které přináší pocit uzemnění a klidu, prohlubuje se dech a navozuje se pocit uvolnění od napětí. Když je tělo přijímajícího dostatečně uvolněné a relaxované, terapeut může pokračovat pomalou olejovou masáží celého těla, s využitím aromaterapeutických silic, namíchaných na míru klientovi. Olejová masáž je založena na citlivém působení mezi přijímajícím a dávajícím, řídí se intuicí terapeuta a masážní hmaty mohou připomínat taneční pohyby. Důležité je propojení pohybu a dechu a plná přítomnost terapeuta. Cílem olejové masáže je uvolnit zbylé svalové napětí, harmonizovat energetická centra v těle (čakry) a přinést přijímajícímu pocit klidu a uzemnění. Masáž by měla končit relaxací za zvuku hudby a následným rozhovorem o pocitech klienta.

Délka masáže: 2 – 3h

Účinky masáže:

Holistická masáž přináší pocit hluboké tělesné i duševní obnovy, uvolňuje od napětí a stresu a navozuje pocit klidu a vnitřní rovnováhy v zátěžových a krizových životních situacích.

Pro koho je masáž nevhodná:

Holistická masáž se neprovádí při akutním horečnatém či zánětlivém onemocnění, onkologickém onemocnění, při infekčních onemocněních kůže či při průjmu a zvracení.

Zajímavosti:

Mezi holistické masáže je někdy řazena také masáž aromaterapeutická či masáž tantrická.

Hodnocení:

Holistická masáž u zkušeného terapeuta, který dokáže vědomě pracovat s fyzickým i energetickým tělem je úžasným zážitkem, který mohu jen doporučit. Důležitá je znalost bodyterapie, bioenergeticky, aromaterapie a samozřejmě dlouhodobá masérská praxe a zkušenosti.

Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie je neinvazivní léčebnou a harmonizační metodou, která spočívá v jemné masáži lebky a kosti křížové, vnímání tzv. kraniosakrálního rytmu a poskytnutí láskyplné opory. Byla vytvořena americkým osteopatem na počátku dvacátého století a jejím cílem je především podpora vlastních léčivých sil organismu. Její zakladatel věřil, že za pomoci láskyplné podpory se uvolní léčivé a harmonizační síly v člověku, které dokáží vyléčit jakoukoliv nemoc. Tato metoda se tedy zaměřuje na zdraví, nikoliv na nemoc. Léčení nezpůsobuje terapeut, ten pouze poskytuje láskyplnou podporu, aby se tělo mohlo uzdravit samo. Nejedná se o zdravotnickou metodu, řadíme ji proto k alternativním, energetickým směrům.

Jak masáž probíhá:

Kraniosakrální terapie začíná rozhovorem, při kterém terapeut zjišťuje základní zdravotní stav a obtíže klienta. Následuje masáž, která se provádí vleže na zádech na pohodlném lehátku, klient je při ní oblečený ve volném bavlněném oblečení, či zakrytý bavlněným šátkem (sarongem). Masáž je velmi pomalá a klidná a je proto obzvláště důležité udržovat tělo klienta v teple, mnozí terapeuti proto využívají hřejivé masážní podložky, které pomáhají prohřát záda i oblast křížové kosti, na které terapeut později pracuje. Terapeut během ošetření masíruje lebku, křížovou kost a její okolí, dolní končetiny a hrudník. Masáž se provádí bez použití oleje a jedná se o metodu velmi jemnou a neinvazivní. Jejím cílem je navození přirozené rovnováhy mezi duchem a tělem a nastartování samo léčivých procesů v těle klienta. Zatímco terapeut jemně pohybuje s jednotlivými kostmi na hlavě, klient může, po navození stavu relaxace, vnímat různé prožitky a vize. Dochází k nim spontánně, když se uvolní racionální část naší mysli a klientovi se začínají vyplavovat obrazy z podvědomí. Jedná se léčebný proces, kdy se člověk vyrovnává se zátěží a prožitými zkušenostmi. Terapeut při masáži vědomě působí na centrální nervový systém, poskytuje láskyplnou oporu a pocit bezpečí, které jsou základem pro nastartování vlastních léčivých sil v člověku. Pro vytvoření těchto podmínek je důležitá vzájemná důvěra.

Délka masáže: 2h

Účinky masáže:

Kraniosakrální masáž je hluboce relaxační, neinvazivní, antistresovou technikou, která pomáhá navodit pocit pohody a štěstí, uvolňuje od bolesti hlavy, zmírňuje nervové vypětí, odstraňuje negativní následky stresu a obnovuje samo léčivé schopnosti organismu. Terapeut při ní příznivě působí na centrální nervovou soustavu a tím navozuje stav rovnováhy, který podporuje schopnost těla uzdravovat se samo. Kraniosakrální masáž proto pomáhá zejména u nemocí psychosomatického původu, jako jsou boleti hlavy, astma, alergie a nejrůznější bolesti nejasné příčiny.

Pro koho je masáž nevhodná:

Kraniosakrální masáž se neprovádí při akutním onemocnění, po úrazech či operaci hlavy či páteře.

Zajímavosti:

Kraniosakrální terapii vyvinul na počátku 20. století Dr. W. Sutherland, americký osteopat, který zjistil, že lebeční kosti nejsou pevně srostlé, ale pohybují se v souladu s dechovým systémem a vnitřní pulzací těla. Původem pohybu je bio-energie, která pohybuje všemi tekutinami, tkáněmi i kostmi. Dr. Sutherland nazval pohyb této energie tzv. dechem života, který je zodpovědný za samo léčivé síly v těle.

Hodnocení:

Kraniosakrální masáž je klidné, meditativní a neinvazivní ošetření, které mohu doporučit především v odpoledních a večerních hodinách, protože se při něm snadno stane, že po první čtvrthodině spokojeně usnete. Máte-li dynamickou osobnost a neklidnou povahu, může pro vás být těžké setrvat po dobu ošetření v klidu. Během kraniosakrální masáže se nemluví, aby mohl ošetřující terapeut dobře vnímat váš kraniosakrální rytmus.

Tantricko-Taoistická masáž

Kouzelné masáže III - alternativní masáže a směry

Tantricko-taoistická masáž se v souladu s principy taoismu snaží za pomoci vědomého doteku, dechu a meditace harmonizovat energie v těle přijímajícího a pomoci mu uvolnit se do přítomného okamžiku. Prvky tantry zase dovolují dávajícímu vědomě pracovat se sexuální energií a využít její sílu pro nabití těla dynamickou a tvůrčí energií. Probuzená sexuální energie spolu s prvky bioenergeticky a bodyterapie uvolňuje bloky v těle a přináší oživení a hlubokou relaxaci. Tantricko-taoistickou masáž tak řadíme mezi masáže energetické a harmonizační.

Jak masáž probíhá:

Tantricko-taoistická masáž probíhá na pohodlném futonu, v klidném a nerušeném prostředí, za zvuku bublajícího potoka či šumění lesa. Začíná rozhovorem mezi terapeutem a klientem, při kterém terapeut prozkoumá potíže klienta a předběžně diagnostikuje problematické okruhy, se kterými bude v následující masáži pracovat. Zjišťuje také vztah klienta k přijímání doteku a míru jeho otevřenosti. Jsou stanoveny vzájemné hranice a vyjasněno, čeho by chtěl klient během masáže dosáhnout. Je-li to vhodné, vysvětlí terapeut klientovi dechové techniky. Následuje samotná masáž, která se provádí bez použití masážního oleje a vychází především z bioenergeticky a bodyterapie. Klient je při ní nahý, zakrytý bavlněným sarongem. Masáž se provádí nejprve přes sarong, později na samotné pokožce těla. Části těla, které se nemasírují, zůstávají zakryté. Terapeut může použít aromaterapeutické esenciální oleje na určitá energetická místa na těle, cítí-li, že to klient potřebuje. V závěru masáže je zahrnuta jemná harmonizační masáž intimních partií, ve formě jemného doteku či vibrace. V této části je důležitá práce s dechem. Intimní masáž může být prováděna na nahém těle či přes šátek (sarong), dle pocitů a míry otevřenosti klienta. Vzhledem k intimitě této techniky je důležitá zejména důvěra k terapeutovi a pocit bezpečí. Při tantricko-taoistické masáži nedochází k orgasmu a energie je uchována v těle klienta. Masáž končí meditací a rozhovorem o prožitcích klienta, případných vizích a pocitech terapeuta, které by mohly pomoci rozšířit klientovo vědomí.

Délka masáže: 120 – 150 min

Účinky masáže:

Tantricko-taoistická masáž učí přijímajícího novému pohledu na sexualitu, práci s energií, vědomím i dechem. Prohlubuje vnímání těla, odstraňuje fyzické, energetické i mentální bloky, zbavuje napětí a stresu a přináší pocit relaxace a odevzdání. Vnímavější klienti mohou prožívat vize a uvědomění nových aspektů svého života a poslání.

Pro koho je masáž nevhodná:

Masáž se neprovádí v případě akutního horečnatého a zánětlivého onemocnění či nakažení infekční chorobou. Vzhledem k vědomému zacházení s dotekem je vhodná i pro stydlivé jedince či klienty zotavující se z traumatických zážitků a zkušeností, jako doplnění dlouhodobé psychoterapie.

Zajímavosti:

Taoismus je starý čínský filosofický směr, původem ze 6.-8. století, který se snaží o hledání přirozenosti a harmonie prostřednictvím slaďování protikladů jin a jang. Je založen a myšlence, že svět a vše v něm je v neustálém pohybu, stálost neexistuje a celek nelze oddělit od detailu. Pro taoismus je typické úzké sepětí s přírodou, najdeme v něm proto prvky šamanismu, alchymie či přírodní magie. V dolovném překladu TAO znamená cesta a jeho důležitým principem je nezasahování, podle taoistické filosofie tedy nejde o cíl, kterého chceme dosáhnout, ale o cestu, kterou na cestě k cíli procházíme. V souladu s principem aktivního nečinění, se v taoistické tradici člověk stává nádobou, kterou protéká TAO.

Hodnocení:

Tantricko-taoistická masáž je úžasným energetickým, fyzickým i meditativním zážitkem plným důvěry, vnímání přítomného okamžiku a proudění energie ve vlastním těle. Líbí se mi, že zahrnuje práci s fyzickým tělem (dochází tedy k uvolnění svalů), ale i s tělem energetickým. Po masáži jsem se cítila odpočinutá a plná energie a elánu. Mohu jen doporučit!

REIKI

Reiki je léčitelská metoda, původem z Japonska, která předpokládá existenci vitální životní energie v těle každého člověka. Tato energie se nazývá Reiki, a je-li člověk zdravý, proudí tato energie tělem volně a bez překážek. Je-li tělo nemocné, energie teče pomaleji nebo se její tok zcela zablokuje. Reiki putuje tělem po energetických drahách - meridiánech a kumuluje se v sedmi hlavních energetických centrech, tzv. čakrách. Podle systému Reiki existuje kromě fyzického, také energetické tělo člověka, které je viditelné jako jeho aura. Zkušený terapeut pak pozná nemoc nebo zdraví již z aury svého klienta.

Jak masáž probíhá:

Reiki je spíše než masáží energetickým ošetřením, které se odehrává na principu přikládání rukou a působení na energetický systém přijímajícího. U Reiki platí, že čím vyšší stupeň zasvěcení terapeuta, tím vyšší by měly být jeho léčitelské schopnosti. První stupeň se využívá především pro samo-léčení, terapeuti s II. a III. stupněm již krom samotné práce s energií disponují uměním prací se symboly, IV. stupeň je stupněm mistra-učitele. Lidé s pokročilou znalostí Reiki by měli být schopni z energetického pole člověka poznat, co jej trápí a měli by být schopni obnovit tok energie v těle. Reiki bývá mnohdy využíváno jako doplňková metoda holistické masáže.

Délka masáže:

Je-li Reiki prováděno samostatně, jeho délka obvykle nepřesahuje 60 min u začínajících praktikantů, u těch pokročilých pak stačí např. 15min. Délka je vždy individuální a řídí se intuicí a schopnostmi terapeuta.

Účinky masáže:

Reiki obnovuje přirozený tok energie v těle a tím napomáhá léčení.

Pro koho je masáž nevhodná:

Nevěříte-li na energetický tok v těle, pak je pro vás tato metoda pravděpodobně ztrátou času. Samotné ošetření nemá žádné kontraindikace.

Zajímavosti:

Za objevitele Reiki je považován japonský mistr Mikao Usui, kterému byla tato metoda léčení zjevena po několika dnech půstu, jako tzv. klíč k léčení. Ošetření Reiki může poskytnout pouze člověk, který prošel tzv. zasvěcením (iniciací) do Reiki, které posílí tok jeho energie a zvětší její objem. Toto zasvěcení se dělí do čtyř stupňů, přičemž poslední stupeň je stupněm mistrovským a učitelským. Hlavním smyslem Reiki je pomoci pacientovi uvědomit si odpovědnost za vlastní zdraví a porozumění principům vzniku nemoci.

Hodnocení:

Osobně preferuji kontaktní způsoby ošetření, zahrnující kromě práce s energií také masáž a relaxaci fyzického těla. Zažila jsem klasickou či relaxační masáž ve spojení s ošetřením Reiki, ale nevnímala jsem žádné větší účinky. Možná jsem však neměla štěstí na správného praktikanta, proto toto ošetření zcela nezavrhuji.

Napsala Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Zakladatelka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažerka, lektorka tantry a skupin osobnostního rozvoje, koučka, lektorka jógy a holistické práce s tělem, masážní terapeutka (10 let praxe), autorka terapeutické tantrické masáže techniky „Inner wave“, lektorka masáží. Číst více

Tantra masáže Praha - články

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2022, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!