Tantra masáže Praha – články


Tantra masáže Praha s.r.o. - Jak moc je tantrická masáž tantrou?

Ačkoliv tantra a tantra masáž není jedním a tím samým, tantra masáž tak, jak ji děláme a vyučujeme v našem centru, je založena na duchovních základech, které jsou všechny historicky, místně i myšlenkově obsaženy v tantrickém učení, které je spojuje. Moderní tantra masáž se vyvinula přirozeným rozvojem starobylé tantry v novodobých tantrických školách. Následující odstavce nám popíší propojení tantrické filozofie, tantry a tantrické masáže.

Tantra masáž je rituální postup, ve kterém je klíčem k uvolnění nejen masérské umění dávajícího, ale především celkový přístup. Při tantra masáži se tedy nezaměřujeme pouze na výběr jednotlivých hmatů a jejich přesnou kombinaci, ale na to, aby se nám každá nová tantra masáž doslova rodila pod rukama, a to podle osobnosti dávajícího i přijímajícího, ve vzájemné symbióze. Tantra masáž si tedy každá masérka či masér trochu uzpůsobuje, zároveň však respektuje její hluboko zakořeněnou strukturu. Každá tantra masáž je tak unikátním rituálem. Tyto struktury pocházejí z dávné minulosti, avšak podle jejich vzorce můžeme pečovat jeden o druhého i dnes. Je to podobné, jako když mniši kreslí mandalu. Také vždy vytvoří originál, avšak podle hluboce zakořeněného vzorce! Mandaly tak nejsou výtvorem zcela volného tvůrčího ducha, a právě proto je jejich autoři nikdy nepodepisují. Výsledný rituál je tedy založen na pevných základech, ale pokaždé je v něčem odlišný.

Tantra masáž pracuje také s aspektem uctívání. Během masáže uctíváme božskou část přijímajícího, jeho sexuální část je přijímána čistě a s respektem. Rituální forma masáže je její nejhlubší podstatou, umožňuje všem zúčastněným vystoupit z každodenní reality a vstoupit do sváteční nálady, která jim umožní oslavit své tělo a prožít vlastní sexualitu s důstojností a krásou. Toto uctění pak umožňuje dosáhnout pocitu přijetí, během kterého dojde k maximálnímu prožitku a užití si masáže, přičemž přijetí může být pro mnohé velmi léčivým zážitkem. Během tantrické masáže dochází ke skutečnému setkání dávajícího a přijímajícího, což je například v rozporu s pojetím klasické léčby, která je založena na odosobněné diagnóze.

Dalším stavebním kamenem, který tvoří pevnou stavbu tantra masáže, je celistvost. Rituál masáže pokrývá celou osobu, aniž by se vyhnul jakékoliv části. Nevyhýbá se ani sexualitě, probouzí její energii a životní sílu a patří do ní všechny její projevy: dech, hlas, pohyb, ejakulace nebo slzy, všechny možné způsoby jak prožít smyslný a mystický rituál, nebo i jen prostý a jednoduchý orgasmus, všechno je v pořádku a přípustné. Dokonce i absence kterýchkoliv těchto projevů je zcela přípustná a vítána. V tantře není žádný tlak na výkon. Při prožívání orgasmu není brána ejakulace jako esenciálně tantrická, ale proudění sexuální energie během masáže je žádoucí a je masáží podněcováno. Každý jedinec, muž či žena, má vlastní prožívání a vnímání orgasmu, a to je vždy respektováno. Tantra masáž umožňuje každému nechat sebou prostoupit energii Shivy či Shakti a procítit tak božskou část v každém z nás. Člověčí každodennost se všemi projekcemi ustupuje během masáže na úkor božské přítomnosti při rituálu. Během tantra masáže dochází k vědomému oproštění se od běžného života, otevírá se prostor za běžným vnímáním. Nejde o nic jiného než o rituální opuštění běžných problémů a zvyků. To co zůstává je hluboký respekt a vzájemné přijetí. S úctou přistupujeme k našim klientům a úctu také požadujeme od nich.

Sexualita je v naší západní kultuře téměř vždy spojována s dalšími záležitostmi života, jako se vztahy, láskou, studem, vinou, nutkáním, sebeobětováním, svatbou, politikou atd., avšak sexualita v tantra masáži je jen a pouze o samotné sexuální síle. Je to silné, ničím nesvázané hnutí sexuální energie. Energie, bez které by nebyl život.Podle tantrického učení nemůže být přístup k sexualitě mechanický a zjednodušený. Sexualita není nástroj. Neslouží jako prostředek k duchovnímu osvícení. Jinými slovy, tantra masáž nenabízí duchovní vytěžení sexuality. Ve skutečnosti tantra umožňuje sexualitě být tím, čím je, čím vždy byla a čím navždy zůstane; smyslným, citlivým, vjemy zahlcujícím aktem. Nic víc, nic míň.

Napsala Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Zakladatelka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažerka, lektorka tantry a skupin osobnostního rozvoje, koučka, lektorka jógy a holistické práce s tělem, masážní terapeutka (10 let praxe), autorka terapeutické tantrické masáže techniky „Inner wave“, lektorka masáží. Číst více

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2023, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!