Tantra masáže Praha s.r.o. – Co byste měli vědět před začátkem tantrické masáže

Vážení klienti,

jsme rádi, že jste si pro svou tantrickou masáž vybrali právě naše centrum. Aby byla vaše masáž co nejkrásnějším zážitkem, připravili jsme pro vás několik základních informací, které vám pomohou plně si masáž vychutnat..

Tantrická masáž je propracovaný rituál, založený na principech bodyterapie a bioenergetiky, využívající uvolňujících technik havajské masáže, blahodárných účinků aromaterapie či antistresových technik indické masáže hlavy a reflexologie. Na rozdíl od jiných masáží však budeme při tantrické masáži pracovat ta ké s vaší sexuální energií, která je v tantře vnímána jako zdroj životní síly a je energií pro tělo zcela přirozenou. Přestože tantrická masáž může být velmi vzrušující, nezahrnuje sexuální styk s masérkou. Prosíme vás proto, abyste jej po masérce nežádali, a nenarušili tak intimní atmosféru a důvěru mezi vámi.

Tantrická masáž může, krom bezprostředního příjemného zážitku, pozitivně ovlivnit celou řadu dalších oblastí vašeho života. Masérka je vázána mlčenlivostí a vše, co jí během vašeho setkání sdělíte, je považováno za důvěrné. Aby vám vaše masérka mohla být opravdovou průvodkyní při objevování tantrického prožívání, je důležité, aby pro vás zůstala v této roli. Nežádejte proto prosím svou masérku o schůzku mimo naše centrum. Masérky vám v tomto směru nemohou vyhovět.

Masérka je při rituálu tantrické masáže vaší průvodkyní, která otevírá cestu k tantrickému umění práce se sexuální energií, pečuje o vás a pomáhá vám nejen relaxovat, ale také prohlubovat vaše prožívání intimity a sexuality. Aby se tak mohlo stát, je důležité, abyste zůstali v roli toho, kdo přijímá.

Součástí tantrické masáže je i nahota, která je součástí intimní atmosféry a důvěry, která se vytváří mezi vámi a vaší masérkou. Masáž začíná v indickém šátku (sarongu), který si masérka ve chvíli, kdy je to pro masáž přirozené a kdy se s vámi cítí bezpečně, může uvázat okolo boků. Nesnažte se prosím tento proces urychlit. Čím lépe se s vámi masérka cítí, tím lepší tantrickou masáž od ní můžete dostat.

Snažíme se udělat vše proto, abyste se u nás cítili po fyzické i psychické stránce co nejlépe. V případě, že byste zažívali něco, co vám není příjemné, sdělte nám to prosím ve chvíli, kdy s tím můžeme něco dělat (např. pokud si přejte, aby masérka více tlačila, používala teplejší kameny atp., sdělte to prosím přímo své masérce v průběhu masáže).

Tantrická masáž zahrnuje celou škálu doteků a masážních technik od jemných až po dynamické. Abychom mohli zaručit bezpečný průběh masáže, nezapomeňte prosím seznámit masérku se svým zdravotním stavem (např. pokud trpíte vysokým krevním tlakem, křečovými žilami, máte kardiostimulátor či zranění).

Když budete mít chuť podělit se s námi o své zážitky a pocity z masáže, napište nám prosím na adresu m.torstenova@tantramasaze.com. Vaše zpětná vazba je pro nás velice cenná. Každý měsíc vybereme nejkrásnější a nejužitečnější referenci a jejich autoři od nás obdrží 30% slevu na libovolnou masáž z naší nabídky.

Děkujeme, že nám pomáháte zlepšovat naše služby!

Vaše Tantra masáže Praha
Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Naše tantra masáže

Smyslný rituál uctění těla

Smy­sl­ná, uvolňující masáž ce­lé­ho těla, vhod­ná jako opa­tr­ný vstup do tan­t­ra ma­sá­že či jako dárek. Ne­za­hr­nu­je in­tim­ní masáž.

Smyslný rituál uctění těla

Klasická tantra masáž

Smy­sl­ná, uvolňující masáž ce­lé­ho těla, při které za­ži­je­te pro­bou­ze­ní ži­vo­to­dár­né ener­gie a pří­jem­ně re­la­xu­je­te své tělo i svou mysl.

Klasická tantra masáž

Tantrická masáž Deluxe

Lu­xus­ní tan­t­ra masáž, při které za­ži­je­te to nej­lep­ší z umění tan­t­ric­ké ma­sá­že a vy­chut­ná­te si do­sta­tek času jen pro Vás.

Tantrická masáž Deluxe

Luxusní masáž pretty woman

Smy­sl­ná, lu­xus­ní tan­t­ric­ká masáž, kte­rou ocení zejmé­na ženy. Tato masáž za­hr­nu­je a osla­vu­je ženu řadou ri­tu­á­lů a vy­bra­ných tech­nik.

Luxusní masáž pretty woman

Tantrická masáž Zrození venuše

Pře­krás­ná tan­t­ra masáž pro ženy, které se chtě­jí cítit jako sku­teč­né Bo­hy­ně. Za­hr­nu­je kou­pel, pe­e­ling a masáž hor­ký­mi mušle­mi.

Tantrická masáž Zrození venuše

Partnerská tantra masáž

Tan­t­ra masáž mů­že­te sdí­let i se svým part­ne­rem. Umoc­ňuje se tím se­xu­ál­ní ener­gie i vzá­jem­ná dů­vě­ra při­jí­ma­jí­cích.

Partnerská tantra masáž

Čtyřruční tantra masáž

Do­pře­jte si zá­ži­tek do­ko­na­lé har­mo­nie více-ruční tan­t­ric­ké ma­sá­že a ztrať­te se v množ­ství nád­her­ných do­te­ků.

Čtyřruční tantra masáž

Masáž prostaty (pro muže)

Pro­sta­ta často bývá na­zý­vá­na muž­ský G-bod a její masáž při­ná­ší hlu­bo­ké a in­ten­ziv­ní pro­žit­ky, které jsou pro vět­ši­nu mužů zatím ne­zná­mé.

Masáž prostaty (pro muže)

Nové dimenze (pro ženy)

Jemná masáž za­deč­ku a anál­ní­ho ot­vo­ru pro­bou­zí ener­gii první čakry, uvolňuje pánev a při­ná­ší po­ci­ty vnitř­ní­ho na­pl­ně­ní.

Nové dimenze (pro ženy)

Tantra masáž pro gaye

Prů­běh tan­t­ra ma­sá­že se řídí pře­de­vším va­ši­mi po­ci­ty. Za­žij­te ji jako něžné po­hla­ze­ní či jako in­ten­ziv­ní masáž s pev­ným muž­ským do­ty­kem.

Tantra masáž pro gaye

Tantrická masáž pro mladé

Za­ži­je­te při ní uvolňující, vzru­šu­jí­cí i ob­jev­né do­te­ky, které vám ote­vřou dveře k tan­t­ric­kým zku­še­nos­tem a in­ti­mi­tě, pro­bu­dí vaši fan­ta­zii a chuť ex­pe­ri­men­to­vat.

Tantrická masáž pro mladé

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2024, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!