Tantra masáže Praha – články


Tantra masáže Praha s.r.o. - Tantrické masáže po 10 letech v ČR!


Tantrická masáž v plenkách

Tantrický chrám

Tantrická masáž má svůj původ v indickém tantrickém učení, starém tisíce let, praktikovaném v tajnosti a předávaném zpočátku pouze ústní tradicí, až později zapsanou jako dialog Shivi (mužský princip) a Shakti (ženský princip). V současnosti již najdeme po celém světě řadu učitelů a tantrických škol, kteří toto starobylé uřčení předávají moderním lidem a otevírají jim tak cestu k hlubokým transformačním prožitkům. Do Čech přinesl tantru v roce 1999 britský body-terapeut John Hawken, jehož semináře a později výcviky tzv. Sky Dancing Tantry se staly u Čechů velmi oblíbené a začaly odchovávat první generaci tantriků, která má dnes již v Čechách svou pevnou základnu. Za zmínku jistě stojí, že John sám prošel v roce 1989 tantrickým výcvikem u proslulé terapeutky Margo Anand, jejíž knihy Umění sexuální extáze a Umění sexuální magie vyšly i v českém překladu.

Tantrická masáž tak, jak ji známe z většiny tantrických center, byla sestavena zakladatelem první německé tantrické školy Diamond Lotus, Andrem, který v 80. letech zkomponoval překrásný tantrický masážní rituál pro obdarování a uctění své partnerky. Tento rituál se brzy rozšířil po celém Německu i řadě dalších zemí, pod názvem tantrická masáž.

V Čechách se tento rituál poprvé objevil v roce 2001, kdy se tehdy 25-letá Denisa Palečková, absolventka výcviku u Johna Hawkena začala tantrickými masážemi sama zabývat a nabízet je prvním zájemcům. Tantrická masáž se stala výsadou bohatých a vytížených mužů a cestujících cizinců. Ženy tuto masáž prakticky nevyužívaly a pro širší veřejnost byla tantra prakticky neznámá.

„ S kouzlem tantrické masáže jsem se poprvé setkala v roce 2003, kdy jsem asistovala Denise Palečkové a Richardu Vojíkovi na tantrickém kurzu v Praze. Přijeli tam tehdy dva muži z Německa, mohlo jim být tak třicet let, právě absolvovali kurz tantrické masáže v Diamond Lotusu a nabídli dvěma ženám z kurzu, aby u nich tantra masáž zdarma vyzkoušely. Byli charismatičtí a zapálení a já byla rok po tantrickém výcviku u Johna Hawkena zvědavá, co dalšího mi tantra může nabídnout, tedy jsem na nabídku nadšeně kývla. Tantrická masáž předčila moje očekávání. Byla něžná, citlivá a hluboce intimní. V tantrickém výcviku jsme se také masírovali a při intimních rituálech na konci výcviku byla zahrnuta i masáž intimních partií, nikdy jsem ale neprožila nic tak sofistikovaného jako tantrická masáž v pojetí toho německého muže. Měla jsem tehdy za sebou půl roční masérský kurz, tantrický výcvik u Johna a řadu seminářů kde jsem jako asistentka pomáhala tantrickým lektorům. Krom toho jsem studovala sociální práci na UK a začínala svůj psychoterapeutický výcvik. Tantrická masáž mě zaujala jako forma terapie a tak jsem se inspirována Andreho technikou a svými několikaletými zkušenostmi s tantrou i masážemi začala zabývat vývojem vlastního postupu, který by spojoval nejen tantrické principy, intimní atmosféru a spirituální význam s intuitivním dotýkáním, ale nabízel by také dokonalé zvládnutí masérského umění a práce s tělem,“ říká zakladatelka školy Tantra masáže Praha Bc. Michaela Lynnette Torstenová.

V roce 2004 tak vznikl Chrám tantry. „Zpočátku chodili pouze muži, postupně ale objevovaly kouzlo tantrické masáže i ženy a páry a já jsem cítila, že tato masáž má hluboký léčebný potenciál. Objevovali se zájemci o výuku, přicházely pochvalné maily a vraceli se spokojení klienti, kteří popisovali,jak tantrická masáž obohatila jejich život. Byla jsem nadšená a nacházela ve své práci hluboké uspokojení,“ říká Bc. Michaela Lynnette Torstenová. „Po roce praxe tantrické masérky i lektorky kurzů tantry, obohacena o zkušenosti z taoistických seminářů Maitreyi D. Piontek, jsem se v roce 2005 rozhodla tantrické masáže sama vyučovat. Zájem byl obrovský a klienti nadšení.“

V roce 2005 již tantrické masáže vyučovala také Denisa Palečková a ty se tak začaly dostávat ke stále většímu množství lidí. I přes tuto snahu však byla tantra stále jen okrajovou a veskrze komunitní záležitostí, často byla vnímána jako heslo pro sexuální liberalismus či jako cesta podivínů.Expanze tantrické masáže

Tantrická bohyně

Boom, který tantrická masáž zažívá započal v roce 2008/2009, kdy se tantra stala populárním společenským tématem. Mužské i ženské časopisy přinášely reportáže, zkušenosti i vlastní zážitky z tantrické masáže, kterou tou dobou nabízely v Praze na profesionální úrovni pouze dvě tantrická centra. Byly to Tantra masáže Praha (dříve Chrám tantry, založený Bc. Michaelou Lynnette Torstenovou) a Tantra Spa (založené Denisou Palečkovou a Richardem Vojíkem). Tantrické masáže se staly záležitostí mužů, žen i párů a to nejen upracovaných businessmanů, ale i běžných lidí, pro které se tantrická masáž často stala vstupní branou k tantře samotné.

Dnes, na počátku roku 2012 najdeme téměř každý měsíc článek či reportáž na toto téma a takřka každý Čech mezi 25 a 60 lety o této formě terapie a relaxace již alespoň slyšel, mnoho lidí má však už i vlastní zkušenost. Tento vývoj sebou nese pozitivní i negativní jevy. Mezi nesporné klady patří to, že se Češi otvírají nové formě vnímání sexuality, blízkosti a intimity a tantra tak vytváří protipól zprofanované a pornografické sexualitě dnešní doby. Tantrická masáž učí lidi zacházet se svou sexuální silou a objevovat potenciál svůj i partnerův, mohou tak být spolu více intimní a blízcí. Učí se také jak zacházet se svou energií a jak se udržet ve spokojeném a relaxovaném stavu. Spirituální rovina této masáže umožňuje přijímajícímu vystoupit ze svých obvyklých společenských rolí a být autenticky sám sebou. Tantrická masáž také pomáhá odstraňovat stud, učí otevřeně hovořit o intimních potřebách a prožívat sexualitu bez pocitů viny,jako posvátný akt, což po letech tabuizace a absence sexuální výchovy Češi potřebují.

Mezi úskalí této expanze patří zejména fakt, že tantrické masérny nyní rostou jako houby po dešti. Tantrické masáže tak často nabízejí masérky, bez dostatečné kvalifikace, které mají často za sebou jen víkendový tantrický kurz a vidí v tantrické masáži pouze dobrou obchodní příležitost. Tantra ale není umění, které se lze naučit za víkend nebo které lze prodávat. Základem je vlastní poznání tantrického učení, které zásadním způsobem ovlivňuje a mění pohled na sexualitu. Skrze vlastní zkušenosti a zážitky člověk zraje a formuje se, mění se jeho způsob uvažování a často i pohled na svět. Základem práce tantrické masérky/a je zprostředkování hlubokých prožitků, které mohou být předány jen pokud člověk ví jak a s čím pracuje. V řadě tantrických maséren a center tak dochází k pouze formálnímu naplňování rituálu (vstupní rituál, omývání teplými ručníčky, použití kožešinek aj.), který však v takovémto provedení postrádá obsah a lidskou hloubku.

Dalším úskalím je pak zneužívání pojmenování tantrická masáž různými erotickými servery a jejich zařazení do nabídky prostitutek a erotických pracovnic. Dnes tedy můžete vidět v nabídce některých center či privátů „Tantrická masáž + orál“ či dole v podtitulku dopsáno „sex za příplatek“. Oblíbené je také zaměstnávání sotva 18letých dívek. Jak jsem již zmínila výše, základem tantrické masáže je tantrické pojetí sexuality, duševní vyzrálost a osobní prožitky a zkušenosti dávajícího, věřte tedy, že opravdová tantrická masérka vám sexuální služby za příplatek nikdy nenabídne, protože si sama sebe váží a nikdy by se neprodala.Tantra business aneb na co si dát pozor

Nespoléhejte se jen na pěkné obrázky na webových stránkách či hezky napsané texty. Často bývají ukradené z jiných webových stránek, protože tantra business podnikatelé či erotické pracovnice o tantře nic nevědí, tedy těžko mohou něco působivého napsat. Vodítkem může být to, že na webu nejsou žádné odborné články, ale pouze několik základních stránek s popisem a nabídkou služeb. Čím více kvalitních článků a referencí v médiích, tím je centrum věrohodnější. Pozor si dejte na centra, která otevřeně na webu či po telefonu nabízejí také sexuální služby. Tam se s tantrou 100% nesetkáte. Podezřelé jsou i příliš mladé a pouze nápadně krásné dívky či výrazně nízké ceny. Kvalitní plnou tantra masáž (včetně masáže intimních partií) nenajdete pod 3000 Kč / 90 min přímé masáže. Dobrá centra nemají o klienty nouzi a za své umění si žádají ceny přiměřené kvalitě nabízených masáží. Samozřejmostí by měl být čas navíc na sprchu, povídání s masérkou a závěrečnou relaxaci. Po tantrické masáži je důležité, aby se prožitky usadily a rituál se příjemně uzavřel . Nevěřte tedy nabídce hodinové či půlhodinové tantrické masáže. Hluboké prožitky vyžadují čas potřebný pro ponoření se do procesu i napojení se s masérkou/em. Během 30-60 min se tento proces opravdu odehrát nemůže. Podezřelé jsou také priváty. Může v nich být nedostatečná hygiena, nekvalitní masážní oleje či např. skrytá kamera.

Jen pro přehlednost, masérka dobrého tantrického centra by měla splňovat následující kritéria: má ukončené středoškolské vzdělání, kurz klasické masáže akreditovaný MŠMT, kurz tantrické masáže vedený kvalifikovaným lektorem v minimálním rozsahu 50 hod, vlastní zkušenosti z tantrických kurzů, výcviku a seminářů, dále se v dělává v oblastech masáží, terapie, i tantry. Čím více masérských kurzů daná masérka má, tím lepší masáž vám bude moci poskytnout. Významná je také délka praxe.

Centrum Tantra masáže Praha s.r.o. jako jeden ze zakladatelů techniky tantrické masáže v Čechách sestavilo standardy kvality tantrické masáže, kde si můžete přečíst, podle čeho se při výběru vhodného centra orientovat, abyste nenaletěli podvodníkům.Proč tantrické masáže Čechy přitahují?

Odpověď hledejme v paradigmatu součastné sexuality. Sex i nahota se na nás valí už i z reklam na čokoládu, na internetu najdeme nepřeberné množství porna všech žánrů, ve školách chybí citlivá sexuální výchova a doba je zaměřena na vzhled, výkon a dosahování úspěchu. Všechny tyto faktory vedou ke ztrátě intimity, která je pro naši sexualitu tolik nezbytná. Ve společnosti, kde lidé utváří svou představu o sexu na základě pornografie se vytrácí fantazie a citlivost vůči sobě i partnerovi. Sex se stává mechanickým a často neuspokojivým. Tantrická masáž vede lidi k zastavení a oddání se přítomnému okamžiku jako hluboké meditaci. Tlak na výkon v ní nenajdete. Tantrická masáž nemá žádný cíl a jediným kritériem úspěchu je dobrý pocit z masáže. Samotný tento přístup je léčivý pro muže a ženy. Řada sexuálních obtíží a dysfunkcí je úzce spojena s naší psychikou a když na sebe přestaneme tlačit, potíže ustoupí. Tantrická masáž však není jen formou léčby poruch. Tantrický přístup k nahotě nechává přijímajícího znovu prožít často dávno ztracenou intimitu. Vzrušení se stává objevnou, kouzelnou a nevinou cestou, při které si můžeme dovolit být autentičtí a sami sebou. Masér či masérka se neschovávají za maskou profesionality či zdvořilého odstupu, ale jsou tichými svědky vaší extáze, která naplňuje a vyživuje tělo i duši. Mluví s vámi sami za sebe. Tantrická masáž se tak stává opravdovým setkáním dvou bytostí. Neméně důležitý je i přínos partnerský. V mnohých lidech spolu bojuje touha po vzrušujících prožitcích mimo partnerský vztah se strachem z jeho rozbití. Bývá zvykem, že partneři spolu na toto téma nemluví a vzájemně se odcizují. To, že se však časem ze vztahu vytrácí jiskra a že občas zatoužíme po dotecích někoho neznámého je známý fakt a je to zcela přirozené. Tantrická masáž tak může naplňovat touhu obou partnerů a to v bezpečném a pevném rámci s jasnými hranicemi, ve kterých je možné otevřeně hovořit i sdílet. Pokud muž a žena najdou odvahu navázat dialog a vzájemně respektovat jeden druhého, vztah se ve výsledku prohloubí a oživí.

Neméně důležitým aspektem je také schopnost oddat se. Druhému, sobě, okamžiku... Dnešní doba nás učí kontrole a strachu z projevování emocí a pocitů. Když se nějak osobněji projevíme, jsme často nejistí z toho, jak budeme přijati. Stejné je to i s prožíváním potěšení. Tantrická masáž nabízí možnost zkusit si být sám sebou v bezpečném, podporujícím a přijímajícím prostředí, kde budeme podporováni ve ztrátě kontroly i vlastní autenticitě. Tantrická masérka ani masér nesoudí vaše projevy, neškatulkují vás, jsou tam pro vás a pomáhají vám objevit, kdo jste.

Tantrická masáž je tak v Čechách i ve světě ojedinělou formou prožitkové terapie i relaxace, která je nám blízká a přináší hodnoty a pocity, po kterých ve skrytu duše toužíme a prahneme. Vyvažuje nedostatky dnešní uspěchané doby a navrací nás ke kořenům nás samých.

Napsala Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Zakladatelka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažerka, lektorka tantry a skupin osobnostního rozvoje, koučka, lektorka jógy a holistické práce s tělem, masážní terapeutka (10 let praxe), autorka terapeutické tantrické masáže techniky „Inner wave“, lektorka masáží. Číst více

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2024, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!