Tantra masáže Praha – články

Tantra masáže Praha s.r.o. - Tantrické masáže versus erotické služby

V denníku metro vyšiel článok s titulkom „V Prahe je až stovka nevestincov, na ulici už rozkoš skoro nenájdete“. Inu, ako sociálna pedagogička som informáciu z titulku prijala pomerne kladne, pretože v budovách, hoci nevalnej povesti, vždy bolo bezpečnejšie ako na ulici. Teda som pokývala hlavou, napila sa kávy a nezúčastnene čítala ďalej. Nezúčastnenosť mi však vydržala, len kým mi oko nepadlo na názov odseku tohto znenia: "Tantra salóny ponúkajú okrem masáží aj sex" v ktorom možno nájsť aj informáciu že "... Novým trendom sú v posledných rokoch tantra salóny, kde sa ponúkajú špeciálne erotické masáže a za príplatok aj ďalšie služby." Najprv som sa rozhorčila, nad autorom, že si dovoľuje spájať tantrickú filozofiu s prachsprostou prostitúciou a zakrátko na to ma prepadol skôr smútok v kombinácii s frustráciou z toho, že autor má v podstate pravdu. Len sa mýli v tom, že slovo tantra v prípade týchto podnikov patrí do úvodzoviek, a keby bolo úplne po mojom, tak by slovo tantra v spojitosti s erotickými službami nebolo vyslovované vôbec. Ako to teda je so sexualitou v tantrickej masáži, prečo nemožno ponúkať tantrický sex komerčne, prečo služby ktoré (za príplatok i bez príplatku) ponúkajú erotické salóny pod heslom tantrická masáž nemajú s tantrou nič spoločné, si vysvetlíme v nasledujúcom článku.

Základné princípy tantrickej masáže

tantra versus prostituce, Tantra masáže Praha s.r.o.

Masáž je nesmierne fascinujúce technika. Liečenie dotykom ako ho poznáme z legiend o svätých v našej kultúre i v mnohých ďalších (len svätí sú nahradení šamanmi, kúzelníkmi, medicinmanmi apod) nie je vo svojej podstate nič nereálne. Pri priateľskom fyzickom kontakte s druhým človekom, hoci je to niečo tak banálne, ako je podanie ruky, sa nám v tele začínajú produkovať endorfíny, zvané hormóny šťastia. Dvíhajú nám náladu, upokojujú nás a znižujú vnímanie bolesti. Existuje mnoho výskumov skúmajúcich efektivitu liečby, ktoré popisujú, že pacienti, ktorých sa sestry dotýkajú (napr. ich drží za ruku, pohladí po tvári, stlačia rameno atd.) sa liečia výrazne rýchlejšie ako tí, ktorí majú porovnateľnú alebo lepšiu starostlivosť, ale s menšou mierou hmatových podnetov. Teda môžeme povedať, že ľudský dotyk je liečivý sám o sebe. Spojením s perfektnou znalosťou anatómie, pochopením filozofie a vnútorných súvislostí medzi psychologickú a fyzickú rovinou človeka je masáž priamo zázračnú technikou s ambíciou výrazne napomáhať seba liečivým schopnostiam tela a značne ovplyvniť aj psychiku.

Koncept tantrickej masáže v sebe kombinuje to najlepšie z masážnych techník ako je masáž havajská, thajská, ayurvédská či z tých európskych smerov potom masáž biodynamická. Sled hmatov a ťahov sleduje tie miesta v tele, ktoré sú nositeľmi bolestivých spomienok či sa tam ukladajú reziduálne látky zo stresových momentov. Veľa (a zvlášť bolestivých) momentov nášho života zabúdame či vytláčame. To však neznamená, že sú úplne preč. Telo má schopnosť si pamätať všetko. A držať to. Nórska psychologička a zakladateľka biodynamickej psychoterapia Gerda Boysen hovorila o tzv svalovom pancieri. Rôzne stuhnutá miesta na tele sú len odrazy starých zranenia na duši. Tieto bloky nás držia späť a neumožňujú nám prežívať naplno, ale na druhú stranu si musíme uvedomiť, že vznikli z nejakého dôvodu. Rovnako ako pancier chránil stredovekého hrdinu pred ranami okolia a zároveň mu bránil vo voľnom pohybe a pohodlí. Psychoterapeutická masáž (napr. spomínaná Biodynamická či tantrická) tieto panciera vie rozpúšťať, ale zároveň si uvedomuje ich ochranný význam a zraniteľnosť človeka, keď o túto ochranu príde. Celý rituál tantrickej masáže je zostavený tak, aby v duchu tantrickej filozofie umožnil prijímajúcemu (masírovanému) prežiť kontakt sám so sebou, s citlivým a bezpečným vedením tantrického terapeuta (terapeutky). Jedna z hlavných myšlienok tantry je prijatie. Úplne, neodsuzujíce prijatie celého človeka, jeho ducha i tela, teda i sexuality. Tantra hlása využitie plného potenciálu ľudského tela, teda aj jeho schopnosti sa radovať a cítiť rozkoš. Masáž učia prijímajúceho uvedomovať si svoju sexualitu, učí ho poznávať svoje reakcie na rôzne druhy podnetov, učí ho "byť sebecký" a užívať si sám seba bez permanentného tlaku reciprocity, učí ho byť prirodzený, bez toho aby musel podávať výkony alebo dosahovať nejakých stanovených cieľov. Preto počas masáže nie je kladený dôraz na to, či má mužský prijímajúci erekciu či dokonca orgazmus. Oboje tieto očakávania už sú tlakom po výkone, už začleňuje čo "má byť" a čo "nemá byť", čomu sa práve chceme vyhnúť. Slovíčko "erotický" pochádza z gréckeho "eros" (latinsky Amor alebo Cupido, grécky Ερως), čo bol jeden z nižších bohov lásky a žiadostivosti. Od neho sa odvodzuje typ lásky éros čiže lásky erotickej, žiadostivej (v latinčine cupiditás). Je to láska dravá, láska, ktorá sa na nič neobzerá a je len telesná. Láska, ktorá si berie. Čo je v ostrom kontraste so zmyslom tantrickej masáže, ktorá ponúka lásku starajúcu, starostlivú, v gréčtine storgé alebo agapé. Tantrická masáž už zo svojej podstaty nemôže byť masážou erotickou.

Priplatenia za ďalšie služby?

Priplatiť si za možnosť dotýkať sa masérky je úplne absurdné z hneď niekoľkých dôvodov. Ako sme si vyššie vysvetlili, masáž má človeka priviesť ku kontaktu sám so sebou a stavu bez reciprocity. V okamihu, kedy sa bude prijímajúca dotýkať svojho masážneho terapeuta či terapeutky, nemôže sa potom plne koncentrovať sám na seba a hodnota celého zážitku sa znižuje. Rysom úspešných ľudí súčasnej doby je potreba mať všetko pod kontrolou. Lenže kontrola vyvoláva stres, kontrola vyvoláva tlak a tretíkrát kontrola spotrebováva obrovské množstvo energie. Bezpečné prostredie s tantrickým terapeutom umožňuje prijímajúcemu sa tejto kontroly vzdať. Recipročné dotyky mu ju zasa vracajú, čože je z vyššie uvedených dôvodov nežiaduce.

Myslieť musíme aj na samotného tantrického terapeuta. Počas svojej práce je plne sústredený na svojho klienta, dotyky z jeho strany ho z koncentrácie vyrušujú, lebo sa prenáša pozornosť k nim. Terapeut je zodpovedný za celý proces stretnutí a masáže, on je odborníkom a sprievodcom. Recipročné dotyky počas masáže sú približne rovnako relevantné, ako by ste uprostred návštevy u svojho zubného lekára dotknutého vyzvali, že už vás to v kresle samotného nebaví a že by ste sa chceli vymeniť.

Príplatok za garanciu orgazmu je približne rovnako absurdné. Orgazmus je v tantrickej masáži akceptovaným javom, ako všetky ostatné prirodzené reakcie tela na dotyk. Aj keď k nemu môže dôjsť a terapeut by to mal vedieť prijať a masážou vrátiť vydanú energiu späť do tela, nesmie v žiadnom prípade byť vyvíjaný tlak na dosiahnutie orgazmu. Po prvé, ako už sme si vysvetlili, tlak na výkon či cieľ, ktorý bráni prirodzenému priebehu vecí je braný ako niečo negatívne a za druhé, jedným z cieľov tantrického učenia je využitie plného potenciálu našej sexuálnej energie. To v praxi znamená ovládnuť jej silu a využiť ju pre celé telo a nie len na krátky moment orgazmu. Toho sa dosahuje vedomou prácou sa sexuálnou energiou za využitie dychových cvičení, vizualizácií a cvičením svalov panvového dna. U skúsených a pokročilých tantrikov je braný orgazmus s ejakuláciou ako strata energie.

Ako poslednú si nechávam pre mňa najdesivejšiu variantu a to je príplatok za sex. Sex za peniaze je rovný prostitúcii a prostitúcia nie je legálna. Zjednodušene povedané. Kto by požadoval konkrétne zákony, nájde ich napríklad tu http://www.nicm.cz/prostituce-legislativa. Som tantrička, nie právnička a tak sa zameriam na tantrickú rovinu tejto problematiky. Komerčne ponúkaný tantrický sex je vo svojej podstate úplne šialený protirečenie. Tantrická filozofia nepožaduje po svojich stúpencoch monogamiu ako mnoho iných smerov. Tantrici samozrejme vytvárajú páry, ale môžu sa milovať s kýmkoľvek si želajú. Tantrické milovanie nie je len Kamasutra a náročné pozície, ako si predstavuje väčšina spoločnosti, ale vyžaduje aspoň minimálnu znalosť práce so sexuálnou energiou. Klient, ktorý príde po prvýkrát na tantrickú masáž (bez toho, aby predtým absolvoval tantrický výcvik) takú zručnosť mať proste a jednoducho ani nemôže. Samozrejme že niekoho napadne argument, že skúsený tantrický terapeut môže byť sprievodcom a učiteľom v tantrickom milovaní. Áno môže, ale nikdy nie komerčne (to je nelegálne) a nikdy nie so svojim klientom (to je neetické). Prečo je to nelegálne si môžete prečítať v odkaze o niečo späť v texte a etickú rovinu vám stručne priblížim. Medzi klientom a terapeutom často vzniká intenzívny vzťah. Terapeut sa stará, klient vďačne prijíma a terapeuta si idealizuje. Vzťah je to ľudsky rovný, ale vo svojej podstate asymetrický. Úlohy v tomto vzťahu sú vopred nastavené a nie je dobré ich prenášať do osobnej roviny. A príklad prečo fungujúci vzťah v masážnom či terapeutickom vzťahu nepatrí domov? Terapeut v osobnom živote nie je len starajúca, naopak sám potrebuje, aby o neho bolo postarané, čo si klient často neuvedomuje a ďalej vyžaduje starostlivosť. A mohla by som pokračovať ďalej a ďalej, až by som zistila, že som nenapísala krátky článok ale obsiahlu knihu. Avšak ak bude záujem, rada venujem jeden článok iba vzťahu medzi tantrickým masážnym terapeutom a klientom. Etický kódex tantrickej masáže nájdete na tomto odkaze.

Pár slov na záver

Zneužívanie tantrickej náuky a zjednodušovania komplexnej práce so sexualitou na jednoduchú erotiku ma zarmucuje. Aj preto, že zneužívanie a zjednodušovania sú hriechy tak typické pre našu kultúru, najmä ak je "obeťou" kultúra cudzie. Ale aby som nezakončil svoj text smutne, chcem spomenúť a poďakovať všetkým tantrickým masérkám a masérom v celej republike, ktorí svoju prácu robia kvalifikovane, zodpovedne, starostlivo a s láskou, pretože je ich dosť a vytrvávajú, aj keď za tantru zamaskované nevestinca pošliapavajú povesť ich práce. A pretože tantra zďaleka nie je iba o masážach, chcem vyjadriť obdiv cvičitelkám a cvičiteľom tantrickej a nahé jogy, Mohendžodáro aj spontánneho tanca. Tantrickým terapeutom, že liečia, aj učiteľom, že vedú a učia. Tantrická filozofia je jedným zo smerov súčasnej religiozity, ktorý má obrovský potenciál a nie len ten komerčný, preto verím, že sa nám raz podarí vyrvať tantru z rúk kuplierov. Aj vy sa toho môžete zúčastniť!

Napísala Anna

Terapeutka, lektorka sebapoznávacích kurzov a kurzov tantrické masáže, profesionálna tantrická masérka a teamová intervizorka. Čítať viac


Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!