Tantra masáže Praha s.r.o. - Účastnícka dohoda

Ďakujeme, že ste si vybrali kurz organizovaný Tantra masáže Praha s.r.o. Pre zabezpečenie čo najpríjemnejšieho priebehu kurzu si prosím starostlivo prečítajte účastnícku zmluvu. V prípade nutnosti informovať nás o dôležitých skutočnostiach tak prosím urobte spolu s odoslaním prihlášky. Všetky takto získané informácie považujeme za dôverné a nebudú poskytnuté tretej osobe.

 1. Účasť na kurze je dobrovoľná, každý účastník nesie sám za seba i svoje správanie k ostatným účastníkom kurzov plnú zodpovednosť.
 2. Účasť na kurze nie je možná, v prípade, že je účastník aktuálne nakazený infekčnou chorobou.
 3. V prípade, že sa účastník psychiatricky lieči, chceme byť o tejto skutočnosti písomne informovaní, v sekcii poznámky prihlasovacieho formulára. V prípade niektorých diagnóz nie je účasť na kurze možná, prípadne môže byť podmienená písomným súhlasom ošetrujúceho lekára.
 4. Účastník čestne vyhlasuje, že si nie je vedomý žiadnych závažných okolností vo svojom zdravotnom či psychickom stave, ani iných okolností, ktoré by mu bránili v účasti na tomto kurze.
 5. Účastník, ktorý prišiel s tým, že napíše alebo bude inak publikovať súčasné dianie, sa zaručuje, že toto vykoná iba s písomným súhlasom lektorov.
 6. Ak si budete účastník priať konkrétneho lektora, pokúsi sa mu usporiadateľ kurzu vyjsť v ústrety, ale z organizačných dôvodov si organizátor kurzu vyhradzuje právo lektora zmeniť, aby zabezpečil bezproblémový priebeh kurzu.
 7. Termíny individuálnej výučby tantrické masáže sú stanovené dohováraním medzi účastníkom kurzu a lektorom, podľa vzájomných časových možností. Zmenu termínu je možné vykonať iba písomne (e-mailom) a to najneskôr 24h pred dohodnutým termínom výučby. Ak zruší účastník termín menej ako 24h vopred, nie je možné dohovoriť termín náhradné a daný termín prepadá (peniaze za neho nebudú účastníkovi vrátené).
 8. Z dôvodu nutnosti kontinuity výučby, je u predplatených kuzu maximálna dĺžka pre dokončenie kurzu (vyčerpanie predplatených hodín) 3 mesiace od začiatku výučby. Nevyčerpá Ak účastník predplatené hodiny, peniaze mu nebudú vrátené.
 9. Dĺžka platnosti darčekových poukazov na kurzy tantrické masáže je jeden rok od ich zakúpenia.
 10. Ak sa rozhodne účastník ukončiť aktivitu, peniaze mu nebudú vrátené.

V prípade závažného porušenia účastnícke dohody (napr. neoznámenie dôležitých informácií) môže byť účastník z kurzu bez náhrady vylúčený.

Zrušenie účasti na kurze (storno):

 1. Oznámenie o storne prijímame iba písomne (e-mailom alebo poštou).
 2. Do troch týždňov pred začatím kurzu je možné po dohode s lektormi zmeniť dátum výučby. Záloha bude prevedená na tento dátum.
 3. Menej ako tri týždne pred začatím kurzu je storno 3000 CZK, pričom nevylučujeme možnosť individuálnej výnimky po dohode s lektormi.

Ochrana osobných údajov:

Všetky osobné údaje, ktoré účastníci kurzu poskytnú "prevádzkovateľovi" (Tantra masáže Praha s.r.o.), (ďalej len "Osobné údaje"), budú považované za dôverné.

Účel, na ktorý budú Osobné údaje spracované, je organizácia a usporiadanie daného kurzu, prípadné následné informovanie účastníka o ďalších akciách organizovaných Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ zaručuje, že neposkytne osobné údaje inej osobe. Prevádzkovateľ ďalej zaručuje, že s Osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonom č 101/2000 z. o ochrane osobných údajov.

Osoba, ktorá poskytla Osobné údaje, má právo požiadať Prevádzkovateľa, aby jej Osobné údaje vylúčil zo spracovania. Takáto žiadosť musí byť písomná a musí byť doručená na adresu: Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25, Praha 5, 150 00, Česká republika alebo zaslaná mailom na info@tantramasaze.com.

zpět


O nás - Referencie - Čo je tantra masáž

Zakladatelka Centra Integrity

Lektorka tantry a ženských sebezkušennostních skupin, zakladatelka Centra Integrity, autorka techniky tantrické masáže Inner wave (vnitřní vlna). Masérka, absolventka 2-letého výcviku Sky dancing Tantry, kurzu šamanismu aj. Více než 6 let vlastní masérké praxe..

Tantra masáž - Tip na netradičný darček!

Věnujte tantra masáž svému partnerovi, partnerce, kamarádovi či kolegovi! Tantrická masáž je milým a netrdičním dárkem k svátku, narozeninám, výročí či prostě jen tak, pro radost. Dárkový poukaz vám rádi zašleme poštou. viacej

Tantrické masáže v kontexte

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!