Tantra masáže Praha s.r.o. - Účastnická dohoda

Děkujeme, že jste si vybrali kurz pořádaný Tantra masáže Praha s.r.o. Pro zajištění co nejpříjemnějšího průběhu kurzu si prosím pečlivě přečtěte účastnickou dohodu. V případě nutnosti informovat nás o důležitých skutečnostech tak prosím učiňte spolu s odesláním přihlášky. Veškeré takto získané informace považujeme za důvěrné a nebudou sděleny třetí osobě.

 1. Účast na kurzu je dobrovolná, každý účastník nese sám za sebe i své chování k ostatním účastníkům kurzů plnou odpovědnost.
 2. Účast na kurzu není možná, v případě, že je účastník aktuálně nakažen infekční chorobou.
 3. V případě, že se účastník psychiatricky léčí, chceme být o této skutečnosti písemně informováni v sekci poznámky přihlašovacího formuláře. V případě některých diagnóz není účast na kurzu možná, případně může být podmíněna písemným souhlasem ošetřujícího lékaře.
 4. Účastník čestně prohlašuje, že si není vědom/a žádných závažných okolností ve svém zdravotním či psychickém stavu, ani jiných okolností, které by mi bránily v účasti na tomto kurzu.
 5. Účastník, který přijel s tím, že napíše nebo bude jinak publikovat stávající dění, se zaručuje, že toto vykoná pouze s písemným souhlasem lektorů.
 6. Budete-li si účastník přát konkrétního lektora, pokusí se mu pořadatel kurzu vyjít vstříc, ale z organizačních důvodů si organizátor kurzu vyhrazuje právo lektora změnit, aby zajistil bezproblémový průběh kurzu.
 7. Termíny individuální výuky tantrické masáže jsou stanoveny domluvou mezi účastníkem kurzu a lektorem, dle vzájemných časových možností. Změnu termínu je možno provést pouze písemně (e-mailem) a to nejpozději 24h před sjednaným termínem výuky. Zruší-li účastník termín méně než 24h předem, není možno domluvit termín náhradní a daný termín propadá (peníze za něj nebudou účastníkovi vráceny).
 8. Z důvodu nutnosti kontinuity výuky, je u předplacených kuzů maximální délka pro dokončení kurzu (vyčerpání předplacených hodin) 3 měsíce od začátku výuky. Nevyčerpá-li účastník předplacené hodiny, peníze mu nebudou vráceny.
 9. Délka platnosti dárkových poukazů na kurzy tantrické masáže je jeden rok od jejich zakoupení.
 10. Rozhodne-li se účastník ukončit aktivitu, peníze mu nebudou vráceny.

V případě závažného porušení účastnické dohody (např. nesdělení důležitých informací) může být účastník z kurzu bez náhrady vyloučen.

Zrušení účasti na kurzu (storno):

 1. Oznámení o stornu přijímáme pouze písemně (e-mailem či poštou).
 2. Do tří týdnů před započetím kurzu je možno po dohodě s lektorkou změnit datum výuky. Záloha bude převedena na toto datum.
 3. Méně než tři týdny před započetím kurzu činí storno 3000,- Kč, přičemž nevylučujeme možnost individuální výjimky po dohodě s lektory.

Ochrana osobních údajů:

Veškeré osobní údaje, které účastníci kurzu poskytnou „provozovateli“ (Tantra masáže Praha s.r.o.), (dále jen „Osobní údaje“), budou považovány za důvěrné.

Účel, k němuž budou Osobní údaje zpracovány, je organizace a uspořádání daného kurzu, případné následné informování účastníka o dalších akcích pořádaných Provozovateli. Provozovatel zaručuje, že neposkytne osobní údaje jiné osobě. Provozovatel dále zaručuje, že s Osobními údaji bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Osoba, která poskytla Osobní údaje, má právo požádat Provozovatele, aby její Osobní údaje vyloučil ze zpracovávání. Taková žádost musí být písemná a musí být doručena na adresu: Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25, Praha 5, 150 00 nebo zaslána mailem na Info@tantramasaze.com.

zpět


O nás - Reference - Co je tantra masáž

Zakladatelka Centra Integrity

Bc. Michaela Lynnette Torstenová, Tantra masáže Praha s.r.o.Lektorka tantry a ženských sebezkušennostních skupin, zakladatelka Centra Integrity, autorka techniky tantrické masáže Inner wave (vnitřní vlna). Masérka, absolventka 2-letého výcviku Sky dancing Tantry, kurzu šamanismu aj. Více než 6 let vlastní masérké praxe..

Tantra masáž - Tip na netradiční dárek!

Věnujte tantra masáž svému partnerovi, partnerce, kamarádovi či kolegovi! Tantrická masáž je milým a netrdičním dárkem k svátku, narozeninám, výročí či prostě jen tak, pro radost. Číst více

Tantrické masáže v kontextu

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!