Tantra masáže Praha s.r.o. – Kurz tantrického sexu pro páry

Ptáte se, jaký je vlastně rozdíl mezi tantrickým milováním a „běžným sexem“ který znáte? Západní pojetí sexu je většinou orientováno na výsledek, v podobě vašeho a partnerova orgasmu, což mu ubírá na kráse, hloubce i intenzitě prožitku, protože díky zaměření se na „konec“, partnera v podstatě vůbec nevnímáte. Orgasmus prožíváte často za zavřenými víčky, za pomoci mechanických pohybů, v naprostém odpojení jeden od druhého. Průměrný muž dosahuje vyvrcholení za 11 minut od začátku soulože (koitu), zatímco žena se v tu chvíli teprve začíná rozehřívat. Tantrické milování se za pomoci dechových technik, oddalování vzrušení a práce se svaly pánevního dna snaží sladit potřeby obou partnerů. I začínající páry pak mohou s trochou praxe, hravosti a chuti experimentovat dosáhnout hned několika orgasmů po sobě, přičemž každý další je o něco silnější než ten předchozí. Tantrické milování je v tantře vnímáno jako akt, ve kterém je možná energetická i citová výměna, ve kterém si užíváte každý jednotlivý dotek celým tělem, i myslí a doslova se rozplynete jeden ve druhém. Začíná vás to lákat? To však zdaleka není všechno, co vám tantra může nabídnout!

Naučíme vás jak napětí v sexu vyměnit za uvolnění, jak vnímat rozdílnost ženských i mužských sexuálních potřeb, komunikovat o sexu a proměnit vaše nejodvážnější sexuální fantazie ve žhavou realitu. Představíme vám techniky zkušených kněžek lásky, které vašeho partnera dostanou na kolena, zatímco mužům pomůžeme pochopit ženské tělo a všechny jeho potřeby i tajemství. Už nikdy nebudete tápat v tom, co ženy vlastně chtějí a už nikdy neuslyšíte, že vaši partnerku bolí hlava.

Termín konání:

14.–15. 10. 2017 přihlásit se
Kurz tantrického sexu pro páry
Kurz tantrického sexu pro páry
Kurz tantrického sexu pro páry
Kurz tantrického sexu pro páry
Kurz tantrického sexu pro páry

Obsah kurzu:

 • Vytvoření bezpečného prostředí a atmosféry
 • Umění komunikace o intimních potřebách
 • Prohloubení vzájemné blízkosti a důvěry
 • Techniky vzájemného naladění
 • Hluboké líbání
 • Vědomý dotek a vědomí těla
 • Práce se svaly pánevního dna
 • Dechové techniky pro tantrické milování
 • Hromadění sexuální energie
 • Sladění mužských a ženských sexuálních potřeb
 • Erotogenní zóny
 • Joni talk / Lingam talk
 • Techniky oddálení ejakulace a kontroly vzrušení
 • Erotické hry
 • Erotické pomůcky a co s nimi
 • Sexuální sny a fantazie
 • Intimní masáž muže
 • Intimní masáž ženy

Délky a ceny:

 • Skupinová výuka: 24h – 16.900 Kč / pár

  Výuka v malé skupině je vhodná pro dvojice, které preferují skupinovou dynamiku a sdílení zkušeností, se současným zachováním individuálního a podporujícího přístupu lektorky vůči všem zúčastněným.

  Kurz probíhá ve smíšené skupině s maximálním počtem 12 účastníků. Výuka probíhá za pomoci názorných pomůcek, praktických ukázek a detailního manuálu probíraných technik. Chybět nebudou ani zážitková cvičení. Na kurzu nebude probíhat samotné milování (to si pak užijete v soukromí svého domova). My Vás na něj však za pomoci prožitkových tantrických a terapeutických technik připravíme.

  Při přihlášení do 31.12.2016 SLEVA na 14.900 Kč / pár.

 • Individuální výuka: 2.500 Kč / hod / pár

  Individuální výuka je vhodná pro dvojice, které preferují párovou intimitu a individuální, podporující a terapeutický přístup. Obsah kurzu bude zaměřen přesně na vaše potřeby a přání.

  Délka individuálního kurzu je 24h a je možno ji rozdělit do 3 – 5h bloků, jejichž termíny společně dohodneme, či ji lze absolvovat např. víkendovou formou. Výhodou individuální výuky je zaměření na témata, která právě potřebujete, zmírnění studu, zvýšení prožitku a blízká spolupráce tantrické lektorky s párem.

V ceně výuky je zahrnuto:

 • Lektorné.
 • Zapůjčení všech pomůcek a vybavení.
 • Průběžné občerstvení ovocem a nápoji.
 • V.I.P. voucher na 30% slevu na libovolnou tantra masáž z naší nabídky pro každého z absolventů kurzu

Místo:

Centrum Tantra masáže Praha s.r.o., Na Čečeličce 5, Praha 5, 150 00

Objednávka výuky:

Kontaktujete nás prosím telefonicky +420 603 185 066 či e-mailem m.torstenova@tantramasaze.com a společně vybereme termíny, které vám budou vyhovovat.

Online přihláška

Tip na netradiční dárek!

Dárkový poukaz na kurz: Kurz tantrického sexu pro páry

Ptáte se, jaký je vlastně rozdíl mezi tantrickým milováním a „běžným sexem“ který znáte? Západní pojetí sexu je většinou orientováno na výsledek, v podobě vašeho a partnerova orgasmu, což mu ubírá na kráse, hloubce i intenzitě prožitku, protože díky zaměření se na „konec“, partnera v podstatě vůbec nevnímáte. Nastal čas rozšířit si obzory! Navštivte naši školu tantrického sexu a naučte se užívat vlastního těla, ale i těla vaší partnerky či partnera.

Objednat

Navazující kurzy

Základní kurz tantrické masáže „Od doteku k intimitě“ Komplexní výuka základů tantrické masáže ve smíšené skupině.

Základní kurz tantrické masáže „Od doteku k intimitě“

Na­uč­te se kouz­lu tan­t­ric­ké ma­sá­že a po­znej­te ti­sí­ce let staré umění po­svát­né se­xu­a­li­ty. Kurz tan­t­ric­ké ma­sá­že Od do­te­ku k in­ti­mi­tě je vhod­ný pro bu­dou­cí tan­t­ric­ké te­ra­pe­u­ty i jed­not­liv­ce a páry, kteří chtě­jí obo­ha­tit svůj život a při­ná­šet sobě i part­ne­ro­vi ra­dost a po­tě­še­ní. Tan­t­ric­ká masáž je zá­žit­kem, na který se ne­za­po­mí­ná. Do­pře­jte si pro výuku in­ti­mi­tu, sou­kro­mí a in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Číst více

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž jako tanec energie“ Pokročilé techniky tantrické masáže pro absolventy základního kurzu.

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž jako tanec energie“

Na­va­zu­jí­cí kurz pro ab­sol­ven­ty zá­klad­ní­ho kurzu tan­t­ric­ké ma­sá­že Od do­te­ku k in­ti­mi­tě je určen pro všech­ny, kdo chtě­jí své zku­še­nos­ti z tan­t­ric­ké ma­sá­že dále roz­ví­jet. Zá­klad­ní­mi té­ma­ty jsou: lá­vo­vé ka­me­ny a ha­vaj­ské tech­ni­ky ma­sá­že tělem jako sou­část tan­t­ric­ké ma­sá­že, tan­t­ric­ká masáž obo­ha­ce­ná o ri­tu­ál smys­lů, in­spi­ra­ce z ta­o­is­tic­ké ma­sá­že, tech­ni­ka správ­né­ho dý­chá­ní aj. Číst více

Padesát odstínů tantry Tantrický kurz pro jednotlivce i páry

Padesát odstínů tantry

Tou­ží­te pro­žít hlu­bo­ké ode­vzdá­ní se part­ne­ro­vi? Láká vás pocit ztrá­ty kon­t­ro­ly? Vzru­šu­je vás před­sta­va do­mi­nan­ce a moci? Na­uč­te se s námi prin­ci­pům do­mi­nan­ce a sub­mi­si­vi­ty a pro­žij­te své nej­od­váž­něj­ší fan­ta­zie, které vám při­ne­sou dosud ne­po­zna­ný pocit na­pl­ně­ní. Číst více

Kurz tantrického sexu pro páry Kurz tantrického sexu pro páry

Odborný garant

Bc. Michaela Lynnette Torstenová

Bc. Michaela
Lynnette Torstenová, MBA

Zakladatelka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažerka, lektorka tantry a skupin osobnostního rozvoje, koučka, lektorka jógy a holistické práce s tělem, masážní terapeutka... Číst více

Lektoři

Jana

Jana

Lektorka kurzů taoistické práce s energií a kurzů tantrické masáže, profesionální tantrická masérka a umělkyně. Číst více

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Twitter Google +

© 1998 - 2017, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!