Tantra masáže Praha s.r.o. – Po čem ženy touží

Měli jste někdy pocit, že ženy pocházejí z jiné planety? Všechno, co jste kdy chtěli vědět o ženách, ale báli jste se zeptat.

 • Oslňte ji tím, že VÍTE.
 • Nechte ji pocítit svou sílu.
 • Milujte se tak často, jak jen chcete.
 • Buďte tím nejlepším, koho kdy poznala.
 • Naučte se používat dotek jako zbraň, pod kterou se jí podlomí kolena.
 • Buďte tím, kdo ji dovede k vrcholům, o kterých ona sama ani neví.
 • Zvyšte svou sexuální atraktivitu, staňte se magnetem pro ženy.
 • Inspirujte ji tak, že vám splní každé vaše přání, ještě dříve, než jej vyslovíte.

Termín konání:

1.–3. 12. 2017 přihlásit se
Po čem ženy touží
Po čem ženy touží
Po čem ženy touží
Po čem ženy touží
Po čem ženy touží
Po čem ženy touží

Obsah kurzu:

 • Po čem ženy vlastně touží (a to nejen v milování)
 • Jak ji zaujmout a jak ji svést
 • Ženská anatomie a vše, co o ní ještě nevíte
 • Jak z frigidní přítelkyně udělat vášnivou milenku
 • Fakta i mýty o ženském vzrušení
 • Jak jí říct, co v posteli chcete a jak přijít na to, po čem touží ona
 • Intimita, blízkost, vědomý dotek
 • Intimní masáž Joni aneb zapomeňte na opakování jednoho pohybu
 • Orální sex
 • Pravda o ženách a análním sexu
 • Rychlovky vs dlouhé milování
 • Sex na netradičních místech
 • Když říká, že ji bolí hlava...

Délky a ceny:

 • Skupinová výuka: 16h – 8.900 Kč

  Výuka v malé skupině – načerpejte zkušenosti a inspiraci za pomoci našich zkušených lektorek i ostatních mužů ve skupině. Společně vytvoříme podnětné a inspirativní prostředí, ve kterém se dozvíte maximální množství praktických a ihned použitelných informací.

  Kurz probíhá v mužské skupině s maximálním počtem 12 účastníků. Výuka probíhá za pomoci názorných pomůcek, praktických ukázek a detailního manuálu probíraných technik. Chybět nebudou ani zážitková cvičení. Na kurzu neprobíhají samotné sexuální aktivity.

  Při přihlášení do 31.12.2016 SLEVA na 7.900 Kč / osobu.

 • Individuální výuka: 2.000 Kč / hod

  Individuální výuka je vhodná pro muže, kteří preferují větší intimitu a individuální přístup. Obsah kurzu bude zaměřen přesně na vaše potřeby a přání. Délka kurzu je 10h a je možno ji rozdělit do dvou 5h bloků, jejichž termíny společně dohodneme.

V ceně výuky je zahrnuto:

 • Lektorné.
 • Zapůjčení všech pomůcek a vybavení.
 • Průběžné občerstvení ovocem a nápoji.
 • V.I.P. voucher na 30% slevu na libovolnou tantra masáž z naší nabídky pro každého z absolventů kurzu

Místo:

Centrum Tantra masáže Praha s.r.o., Na Čečeličce 5, Praha 5, 150 00

Objednávka výuky:

Kontaktujete nás prosím telefonicky +420 603 185 066 či e-mailem m.torstenova@tantramasaze.com a společně vybereme termíny, které vám budou vyhovovat.

Online přihláška

Tip na netradiční dárek!

Dárkový poukaz na kurz: Po čem ženy touží

Měli jste někdy pocit, že ženy pocházejí z jiné planety? Všechno, co jste kdy chtěli vědět o ženách, ale báli jste se zeptat.

Objednat

Navazující kurzy

Základní kurz tantrické masáže „Od doteku k intimitě“ Komplexní výuka základů tantrické masáže ve smíšené skupině.

Základní kurz tantrické masáže „Od doteku k intimitě“

Na­uč­te se kouz­lu tan­t­ric­ké ma­sá­že a po­znej­te ti­sí­ce let staré umění po­svát­né se­xu­a­li­ty. Kurz tan­t­ric­ké ma­sá­že Od do­te­ku k in­ti­mi­tě je vhod­ný pro bu­dou­cí tan­t­ric­ké te­ra­pe­u­ty i jed­not­liv­ce a páry, kteří chtě­jí obo­ha­tit svůj život a při­ná­šet sobě i part­ne­ro­vi ra­dost a po­tě­še­ní. Tan­t­ric­ká masáž je zá­žit­kem, na který se ne­za­po­mí­ná. Do­pře­jte si pro výuku in­ti­mi­tu, sou­kro­mí a in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Číst více

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž jako tanec energie“ Pokročilé techniky tantrické masáže pro absolventy základního kurzu.

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž jako tanec energie“

Na­va­zu­jí­cí kurz pro ab­sol­ven­ty zá­klad­ní­ho kurzu tan­t­ric­ké ma­sá­že Od do­te­ku k in­ti­mi­tě je určen pro všech­ny, kdo chtě­jí své zku­še­nos­ti z tan­t­ric­ké ma­sá­že dále roz­ví­jet. Zá­klad­ní­mi té­ma­ty jsou: lá­vo­vé ka­me­ny a ha­vaj­ské tech­ni­ky ma­sá­že tělem jako sou­část tan­t­ric­ké ma­sá­že, tan­t­ric­ká masáž obo­ha­ce­ná o ri­tu­ál smys­lů, in­spi­ra­ce z ta­o­is­tic­ké ma­sá­že, tech­ni­ka správ­né­ho dý­chá­ní aj. Číst více

Kurz tantrického sexu pro páry Tantrický kurz pro páry

Kurz tantrického sexu pro páry

Tan­t­ric­ké mi­lo­vá­ní se od toho "kla­sic­ké­ho" liší v mnoha dů­le­ži­tých ro­vi­nách, je­jichž po­cho­pe­ní vám při­ne­se nejen fy­zic­ké uspo­ko­je­ní a smy­sl­nost, ale i vy­tou­že­nou blíz­kost a pocit na­pl­ně­ní, po kte­rém s part­ne­rem tou­ží­te. Na­uč­te se prin­ci­pům tan­t­ric­ké­ho sexu a pro­žij­te mi­lo­vá­ní, ve kte­rém se ztra­tí­te v množ­ství nád­her­ných do­te­ků, vr­chol­ném opo­je­ní smys­lů i jeden ve dru­hém. Číst více

Padesát odstínů tantry Tantrický kurz pro jednotlivce i páry

Padesát odstínů tantry

Tou­ží­te pro­žít hlu­bo­ké ode­vzdá­ní se part­ne­ro­vi? Láká vás pocit ztrá­ty kon­t­ro­ly? Vzru­šu­je vás před­sta­va do­mi­nan­ce a moci? Na­uč­te se s námi prin­ci­pům do­mi­nan­ce a sub­mi­si­vi­ty a pro­žij­te své nej­od­váž­něj­ší fan­ta­zie, které vám při­ne­sou dosud ne­po­zna­ný pocit na­pl­ně­ní. Číst více

Po čem ženy touží Po čem ženy touží

Odborný garant

Bc. Michaela Lynnette Torstenová

Bc. Michaela
Lynnette Torstenová, MBA

Zakladatelka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažerka, lektorka tantry a skupin osobnostního rozvoje, koučka, lektorka jógy a holistické práce s tělem, masážní terapeutka... Číst více

Lektoři

Jana

Jana

Lektorka kurzů taoistické práce s energií a kurzů tantrické masáže, profesionální tantrická masérka a umělkyně. Číst více

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Twitter Google +

© 1998 - 2017, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!