Tantra masáže Praha s.r.o. - Rozhovor s Ma Prem Sugandho

Tantrická lektorka Sugando

Tantra, tisíce rokov stará a napriek tomu stále živá náuka o umení posvätnej sexuality, prechádza aj dnes určitým vývojom. Tantrické učenie je učením založeným na zážitku a osobnej skúsenosti, preto bola tantra od nepamäti odovzdávaná z učiteľa (gurua) na žiaka. Neexistuje teda žiadny jasne písaný kódex, ako by mala tantra presne vyzerať, dôležitý je zámer a filozofia za ním. Každý guru, dnes im hovoríme lektori, tak svoje tantrické učenie prispôsobil svojej vízii a svojej osobnej skúsenosti s tantrou. Tantra sa tak dnes často prelína s šamanizmom, umením i modernou psychoterapiou.

Tantra, ak je realizovaná dlhodobo, odbúrava rôzne fyzické i psychické bloky, robí človeka voľnejším a otvorenejším, dá sa teda povedať, že pôsobí terapeuticky. V dnešnej dobe tak tantra priťahuje rad skúsených psychológov a psychoterapeutov, ktorí sa s ňou zoznamujú ako s metódou rozvoja človeka. Tým, že sa tantra nebráni pracovať ani s intímnymi rovinami a témami, často za hranicami klasickej psychoterapie, niektorí terapeuti konvertujú k tantre a stanú sa jej učiteľmi.

Taký je aj príbeh Ma Prem Sugandho, nemeckej učiteľky tantry a priamej žiačky Osha, ktorá zároveň vyštudovala psychológiu na univerzite a už niekoľko rokov organizuje svoje kurzy tantry aj v Čechách. Nahliadnite s nami do jej života aj poňatia tantrického učenia.

Bc. Michaela: Vo svojom životopise píšeš, že si študovala psychológiu, oblasť psychoterapie a tantry sa čiastočne prekrýva, obe smerujú k liečeniu tráum z minulosti a snaží sa pomôcť človeku dôjsť k plnému životu. V čom vidíš hlavný rozdiel medzi psychoterapiou a tantrou a aké sú ich limity? Sú si v niečom podobné?

Sugandho: Hlavný rozdiel medzi tantrou a psychológiou, ako tomu rozumiem ja, je neprítomnosť meditácie v klasickej psychológii. Tradičná psychológia je zameraná na diagnostikovanie a liečenie toho, čo je choré. Chýba mi v tom spirituálnejší rozmer, vďaka ktorému liečenie nevedie len k zmene správania, ale k transformácii.

Tantra v sebe skrýva oveľa viac ako len liečenie tráum, ide o iný spôsob žitia všetkých dimenzií ľudského života. Traumy a zranenia nesmieme ignorovať, ale nie sú ani hlavnou témou tantrické práce. Zameriavame sa na ne preto, aby sme pripravili pôdu pre tantrický život.

Tantrický život je žitím v meditácii. Meditácia, citlivosť, radosť ... mali by preniknúť do všetkých aspektov nášho života, od sexuality cez prácu až po úplne jednoduché každodenné činnosti.

Bc. Michaela: Tvoje kurzy majú široký záber a to nielen do tém sexuality. Na aké všetky oblasti ľudského života sa zameriavaš vo svojich kurzoch?

Sugandho: Vo svojej práci sa venujem energetickým centrám v tele, siedmim čakrám.Každá z čakier má svoje témy, ktorým sa venujem:

Prvá a druhá čakra sa týka sexuality, našej potreby žiť spoločensky a v intímnych vzťahoch, spomienok na detstvo, fyzického prežitia.

Tretia čakra pracuje s využívaním našej osobnej sily, s našou dôstojnosťou, slobodou atď.

Štvrtá čakra je naším spojením s duchovným srdcom, ale aj s fyzickým a emočným srdcom a s vývojom lásky od individuálnej smerom k spoločenskej a vesmírnou dimenziou lásky.

Piata čakra pracuje so sebavyjadrením, dôverou a komunikáciou.

Šiesta čakra sa týka vnútorného videnia, jasnej mysle a meditácie.

Púť čakrami skutočne pokryje mnoho aspektov ľudskej existencie a pomôže človeku pozrieť sa na svoj život s väčším uvedomením. Naše životy tak ožijú farbami, spontánnosťou a plynutím. V dennom živote to znamená, že máme väčšie možnosti voľby a viac zdrojov pre reakcie na výzvy, ktoré nám život prináša.

Bc. Michaela: Tantra je veľmi starodávne učenie a jej dnešné pojatie sa od toho pôvodného iste v mnohom líši. Veľa učiteľov tantry svoje učenie upravuje podľa toho, čo oni sami považujú za dobré, pomáhajúci a primerané. Ako by si definovala svoje pojatie tantry a z čoho všetkého pre svoje kurzy čerpáš?

Sugandho: Tantra sa mi zásadne zaradila do života. Vďaka tantre som pochopila, aký nesmierny dar je sexuálna energia, a naučila sa, ako túto energiu využívať mnohými rôznymi spôsobmi. Sexuálna energia a sloboda nám prinesú radosť a citlivosť do všetkého, čo robíme. Prinášajú nám skutočnú živosť a pomáhajú nám uvedomiť si, ako vzácny dar je náš život. To, čo robím, vychádza z učenia mystika Osha, ktorého som stretla osobne. Celé jeho učenie je o prenesení tantry a tantrickej energie do všetkého, čím žijeme.

Bc. Michaela: Ako sa pozeráš na monogamiu a polygamiu? A ako sa tieto témy prejavujú v tvojich kurzoch?

Sugandho: Téma monogamia a polygamia sa objaví prakticky na každom mojom seminári. Ako plne prežívať sexuálnu energiu a zároveň žiť vo zdravých vzťahoch je otázka, ktorá sa dotkne mnohých ľudí, s ktorými pracujem. Najmä preto, že na seminári sa ľudia jeden druhému otvárajú viac než obvykle, a to automaticky prinesie túto otázku. Neexistuje žiadna univerzálna odpoveď, iba osobná snaha žiť autenticky a v láske. Tantra ma naučila, že sexuálna energia potrebuje byť vyjadrená, nesmieme ju potláčať. Avšak to, čo ľudia často robia v mene sexuálnej slobody, môže byť aj útek od intimity, útek od konfliktov. Dávam teda prednosť individuálnej práci s touto témou pred všeobecnými tvrdeniami. Hľadanie rovnováhy medzi slobodou a oddanosťou, slobodou a zodpovednosťou, slobodou a dôverou, je cesta, po ktorej ideme.

Bc. Michaela: Ako si sa ty sama dostala k tantre a čo sa prostredníctvom svojich kurzov snažíš odovzdávať?

Sugandho: Ja som sa k tantre dostala prostredníctvom Osha, ktorého považujem za skutočného tantrického majstra. Najmä ženy veľa podporil, aby mohli experimentovať so svojou sexuálnou energiou a skúmať ju. Ženská sexualita bola v priebehu dejín výrazne potláčaná. Osho tiež veľmi jasne povedal, že v tantre nás čaká veľa krokov a že túžba je len prvá priečka rebríku. Keď používame sexuálnu energiu k transformácii, dovedie nás k nepodmienenej láske a tiež k modlitbe, ktorú ja chápem ako výsledok meditácie.

Vo svojej práci sa snažím predať správu, že každý človek má od narodenia právo žiť šťastný a naplnený život. Snažím sa ľuďom dodať odvahu, aby sa tohto práva nevzdávali a aby prekonali všetky prekážky a došli až k dosiahnutiu svojich cieľov a naplneniu svojej túžby. Aby došli až do miesta, kedy každý malý i veľký čin je naplnený radosťou a život sa stáva tancom, oslavou.

Bc. Michaela: Aký je tvoj vzťah k Čechám a čo ťa sem vlastne priviedlo?

Sugandho: Táto otázka sa mi páči, pretože som ju nikdy sama sebe nepoložila. Veľmi dlho som žila v Nemecku a nikdy som nenavštívila Českú Republiku, ktorá v tej dobe ešte patrila do Sovietskeho bloku. Keď ma sem asi pred 4 rokmi pozvali na prvý seminár, prekvapilo ma, že som stretla ľudí s veľkým srdcom, ľudí plných jemnosti.

Bc. Michaela: V anotácii píšeš, že pomôžeš ľuďom uvedomiť si, čo má pre nich hodnotu. Aké sú hodnoty v tvojom živote, čo ťa teší a robí ti radosť, čo ti pomáha, keď si smutná?

Sugandho: Najvyššiu hodnotu v mojom živote má meditácia. Meditácia mi neraz zachránila život, meditácia je niečo, na čo sa môžem vždy spoľahnúť. Mám ju v sebe kamkoľvek idem. Stačí len zavrieť oči a vstúpiť dovnútra. Vďaka meditácii je môj život vyrovnaný a bohatý, meditácia mi dáva odvahu riskovať, keď je treba, čo najviac sa uvoľniť a byť súčasťou života. Naučila som sa užívať si slnečné i zamračené dni a vzdala som sa boja, keď sa veci nevyvíjajú podľa môjho.

Bc. Michaela: Máš nejaké obľúbené miesto na svete, kam sa rada vraciaš a prečo?

Sugandho: Áno, sú dve miesta, kde sa cítim doma. Jedným je Puna a meditačné Osho centrum. Jazdím tam už 28 rokov, je to môj duchovný domov. Raz za rok sa tam nabijem, navštívim centrum a spolu s priateľmi sa stanem súčasťou experimentu duchovného rastu, experimentu na dosiahnutie väčšej a lepšej lásky.

Mojím druhým domovom sa stal Izrael a najmä jeho púšť. Už dlho trávim väčšinu času v Izraeli. Milujem stredomorské podnebie a zmes arabského a európskeho životného štýlu, aj cez to, že prináša veľa problémov. Svojou prácou sa snažím prispieť tým, čo viem, k mieru na Strednom Východe.

Bc. Michaela: Boli v tvojom živote nejakí dôležití ľudia, ktorí ťa ovplyvnili a ako?

Sugandho: Osho ma ovplyvňuje od mojich 20 rokov. Bol a je najdôležitejším človekom, ktorého som stretla. Žiť a napĺňať jeho víziu je pre mňa ten najväčší dar. Vďaka Oshovi je pre mňa tento život výnimočný.

Bc. Michaela: Naši čitatelia by sa určite radi dozvedeli niečo viac o tebe, mohla by si popísať, ako vyzerá tvoj bežný deň? Ako rada tráviš čas?

Sugandho: Moje najobľúbenejšie dni vyzerajú takto: Ráno ma zobudí moji psi, ktorí sa chcú prebehnúť po púšti alebo v dunách pri Tel Avive. Ich živosť mi pripomína, ako by som mala prežívať svoj život. Pred prechádzkou so psami alebo po nej meditujem a potom raňajkujem so svojimi blízkymi, mám rada, keď je veľa času a deň začína pomaly. Potom sa odovzdám robote: seminár, individuálne sedenia, upratovanie domu, práca s počítačom ... Myslím, že som sa naučila mať rada to, čo je potrebné urobiť, a robím to s láskou, nie z povinnosti.

V poslednej dobe sa so súkromnou učiteľkou, mojou príbuznou, učím hebrejsky. Nie je to ľahké, ale ona mi dodáva odvahu a dúfam, že sa naučím plynule hebrejsky.

Pred mesiacom som sa učila jazdiť na kajaku v otvorenom mori, čo je nádherný spôsob stretnutia s elementom vody. Niekedy jazdíme s kajakom za splnu na pláži v Tel Avive. To je úchvatné.

Medzi dobrodružnými cestami za prácou je môj život celkom jednoduchý. Čoskoro sa budem sťahovať do nového domu na severnom okraji izraelskej púšte, kam budú môcť ľudia prísť meditovať, na semináre a na prázdniny do ticha púšte.

Bc. Michaela: Ďakujeme za rozhovor!

Otázky preložila: Alena Chrástová (Albi)

Napísala Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Zakladateľka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažérka, lektorka tantry a skupín osobnostného rozvoja, koučka, lektorka jógy a holistickej práce s telom, masážna terapeutka (10 rokov praxe), autorka terapeutickej tantrickej masážnej techniky „Inner wave“, lektorka masáží. Čítať viac

Tantra masáže Praha - články

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!