Tantra masáže Praha s.r.o. – Rozhovor s Petrou

Je tantrická masáž pre mužov iná ako pre ženy? Teda masírujete inak muža a inak ženy?

Nepovedala by som, že je inak masírujem, ale rozdiely tu samozrejme sú. Jeden vychádza primárne z toho, že medzi mužom a ženou ide o protikladnú polaritu, ako u magnetov, vždy je tam určitá sila vychádzajúca z rozdielnosti pohlavia. Medzi ženou a ženou vnímam skôr vzťah založený na uctení krásy ženského tela, je tam silný pocit sesterstva, zdieľanie ženskosti a plávanie na jej vlne. Prežitok radosti z krásy masírovanej ženy a jej zrkadlenie pomocou dotykov je princíp, ktorý práve v masáži žien vyzdvihuje.

Podľa čoho si vyberať maséra? Masíruje inak muž a inak žena? (energeticky myslené ...)

Maséra by som si ja osobne vyberala buď na odporúčanie, alebo podľa kvalifikácie, čiže dôveryhodnosti, ale je potrebné zohľadniť aj sympatie. Z energetického hľadiska by som nedelila tantra masáž na tú od ženy a od muža, ale na človeka, ktorý s energiou pracuje a vie to, a na človeka, ktorý zaujíma iný, napríklad primárne body-terapeutický, prístup.

Dá sa vysvetliť, čo sa počas masáže deje medzi klientom a masérom?

Myslím, že sa to do slov moc dať nedá. Už len preto, že komunikácia tam prebieha na bazálnejšej rovine, než sprostredkováva tá verbálna. Dá sa hovoriť o napojení, o zdieľaní, o radosti, ale stále ide o pokus o popísanie nezachytitelného.  

Musí mať masér iné vzdelanie ako "klasický masér"?

Okrem masérskeho kurzu od MŠ SR musí mať tantrický masér samozrejme sám hlbšie skúsenosť s tantrou, ideálne prejsť tantrickým výcvikom. Pretože prístup k telu sa v tantrické masáži rapídne líši od prístupu v masáži klasickej, musí prejsť kurzom tantrické masáže, kde sa okrem iného naučí vnímať nielen telo, ale aj prežívanie klienta. Aby mohol klientovi ponúknuť čo najširší výber podnetov, je dobré, keď je trénovaný vo viacerých druhoch masážnych techník. Potom už záleží na tom, do akej hĺbky chce masér s klientom ísť a čo mu chce ponúknuť, ale napríklad minimálne základy psychológie a psychoterapie využije zakaždým.  

Kadiaľ viedla vaše osobné cesta k tantre?

Určite začala štúdiom teológie a psychosociálnych vied, pokračovala záujmom o religionistika a rozširovaním duchovných okruhov záujmu. K tomu ma vždy zaujímala psychológia sexuality a objavila som v sebe nadanie pre dotyk. Keď sa teraz obzriem na svoju doterajšou životnou cestou, u tantry som jednoducho nemohla neskončiť :)

Čo vám prináša?

Hlavne pocit zmysluplnej práce, sebarealizácie, a v na neposlednom mieste stretávanie so širokou škálou zaujímavých ľudí.    

A berie vám niečo?

Keď človek veľa dáva, musí si dať pozor, aby sa takzvane neprečerpal, aby nedával zo svojich zásob, ktoré potrebuje, musí veľa starať aj sám o seba, fyzicky i psychicky. Tiež nie je úplne jednoduché nájsť partnera, ktorý je dostatočne otvorený a zároveň sebavedomý, aby bol schopný ustáť nielen to, že sprevádzate ľudí ich sexualitou, ale aj to, že vo Vás veľa iných mužov vidí bohyňu. Ale zase je to skvelý skúšobný kameň :)  

Na ktorého klienta / klientku nikdy nezabudnete?

Na toho, s ktorým sme spoločne plakali dojatím.


Facebook Twitter Google + Yelp

© 1998 - 2018, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!