Tantra masáže Praha s.r.o. – Ceník

Tradičné tantrické masáže

Tantra masáže pre páry

Viac ručná tantrická masáž

Tantrická masáž pre náročných

Tantrická masáž pre mladých

Tantra masáže pre firmy

Voňavé kúpele

Luxusné prožitkové masáže

Individuálne programy pre osobný rozvoj

Skupinová výučba

Tantrická masáž v profesionálnej praxi

Škola tantrického sexu

Na masáže masáže začínajúce medzi 8-11h poskytujeme zľavu 10% !

V našem centru je možné platit pouze v hotovosti.

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Misa_detail1.jpg

Michaela

Tantra je pre mňa nielen životný štýl, hlboká relaxácia, zmyselné dotyky či rozvádzanie a zdieľanie energie ... Je to niečo čo ma napĺňa a umožňuje mi nájsť cestu k našej prirodzenosti, učia nás prijímať a milovať sami seba. Tantra je spirituálna cesta, kde sa spolu stretávame a navzájom rešpektujeme jeden druhého. Tantra masáže ma priťahujú svojimi možnosťami pôsobiť nielen na povrchu tela, ale aj v ľudskom vnútri. Rada sa ne ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Eva_detail_1.jpg

Eva

Tantra masáže vnímám jako nikdy nekončící cestu objevování sebe sama i druhých. Je to pro mne bezedná studna inspirace a životní moudrosti, která se nedá naučit rozumem a můžeme ji tak pochopit pouze přes prožitek. Díky umění tantrické masáže se člověk může oprostit od každodenního shonu, na chvíli se zastavit, uvolnit se, odložit obranné masky, které potřebuje venku a načerpat novou energii do dalších dnů. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Luna_detail1.jpg

Luna

Z tantrické filosofie si každý vezme to, co právě potřebuje. Já k ní šla pro pomoc. Tantra vás naučí, jak správně dýchat, jak naplno prožívat každý okamžik a pomůže vám zjistit, že ve vás je stále něco nového k objevování. Tantra mi ukázala cestu, když jsem se cítila ztracená v životě a měla pocit, že vše co dělám, je beze smyslu. Byla jsem vedena, nikam nedotlačena a nikým nepřesvědčována – tantra se stala úlevou a regenerací ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Andrea_K_detail1.jpg

Andrea

Tantra masáže pro mě nejsou jen masáže. Jsou spojením ducha a těla, propojení, v dnešní době tak opomíjené. Je to cesta, která by Vás měla dovést k přijmutí sama sebe jako celku a k pochopení své jedinečnosti na tomto světě. A teprve, když dokážeme přijmout sami sebe, zažijeme ten opravdový pocit klidu a spokojenosti, který bude kolem nás zářit a který lidé kolem nás budou velmi intenzivně vnímat. Tantra masáž a tantra samotn ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Ema_detail1.jpg

Ema

Mám ráda smyslnost, lehkost, jemnost, vášeň i svobodu. To vše mohu vložit do rituálu tantrické masáže, kde možnosti práce s energií nemají hranice. Dokáži vnímat jedinečnost a osobitou hloubku každého z vás. Naleznete ve mně oheň a zároveň vodu, dokážu dát lásku a smyslnost do každého doteku, necháte-li se mnou vést. Povedu Vás neznámou cestou, vezmu Vás pevně za ruku a zároveň jemně pohladím po vlasech. Budu Vám naslouchat a ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Elen_detail1.jpg

Elen

Tantrická masáž mi umožňuje prožívat nekonečné potěšení z dávání, takže jsem zároveň dárkyní i obdarovávanou. Při masáži se zcela ponořím do příběhu, který si sebou každý člověk nese. S obrovským zájmem a zvědavostí objevuji všechny jeho vrstvy a vytvářím prostor pro to, aby každý přijímací mohl svůj příběh rozvinout v celé své kráse a jedinečnosti. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Bara-B_detail_1.jpg

Bára

Většině mužů i žen dnes velmi chybí milující dotek a něha. Nenaplnění naší základní potřeby doteku začíná už v dětství, kdy našim rodičům mnohdy nezbývá čas, ani energie, o nás uspokojivě, a po všech stránkách pečovat, a bezpodmínečně nás přijímat. V dospělosti se pak o svých potřebách a temných stránkách (pokud je vůbec známe) bojíme komunikovat a tím ztrácíme kontakt sami se sebou i se svým partnerem. Nic však není ztraceno ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Lucie-k_detail_1.jpg

Lucie

Celý život mě fascinovalo objevování různých způsobů, jak více porozumět lidem, světu i sobě samotné. U tantry mě překvapila její komplexnost, hloubka, síla a zároveň jemnost. Fascinuje mě její léčivý dopad na tělo i duši. Tantra mi umožňuje prohlubovat mé dosavadní znalosti a zkušenosti a jsem vděčná, že její poselství mohu předávat pomocí tantrických masáží dál. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Marie-2_detail_1.jpg

Marie

Tantra je pro mě nečekaně nalezeným pokladem na cestě objevování sebe sama. Potkává se zde tělo s duší, viditelné s neviditelným, důvěrně známé s tajemstvím, jednoduchost s nepopsatelnou rozmanitostí. Tantra je závan větru, který odnáší nepotřebné a nadbytečné, aby se uvolnilo místo pro prožití samé podstaty bytí. Toto co je obsaženo v každé božské bytosti, ale současnému člověku často nepřístupné. Tantrická masáž je cestou k ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Kristyna-2_detail_1.jpg

Kristýna

K tantře mě přivedl můj zájem o práci s energiemi a meditaci. Dlouho jsem hledala cestu, která by k člověku přistupovala komplexně a byla zároveň duchovní i léčivá. Tantra mě zaujala díky tomu, že působí z úrovně těla na rovinu duše a nabízí tak propojení duchovní, duševní i smyslové stránky člověka. U tantrické masáže se mi líbí její pestrost, se kterou přistupuje ke každému člověku. Každé setkání je jiné a originální, stejně ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Tereza-3_detail_1.jpg

Tereza

Tantrická masáž je pro mne o setkání s opravdovostí, o vnímání každého přítomného momentu, což je něco, co v naší uspěchané době tak zoufale chybí. Je pro mne posvátným rituálem, který umožňuje v plnosti vnímat vlastní tělo. Tantra mne přitahuje svými mnoha tvářemi, je pro mne tancem energií, spojením protikladů, vášní, ale i lehkostí a hravostí, něhou a přijetím. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Alena_detail_1.jpg

Alena

Tantra mi zpřístupnila mapu vnitřního vesmíru, uvolnila tělo i duši ze zajetí mysli a do spirituality vnesla strukturu. Je pro mě stezkou sebepoznání, citu a integrace celé bytosti. Tantrickou masáž vnímám jako rituál života, smyslnosti a zasvěcení do hlubin extatického prožitku. Je osudovým setkáním se sebou samým, návratem k vlastnímu jádru. Je nespoutaným tancem života, v rytmu tlukotu srdce. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Milena_detail_1.jpg

Mili

Tantrická masáž spojuje vše, co miluji. Je pečující, vzrušující, objevující i duchovní. Spojuje se v ní má láska k tělu a pohybu. Dlouho jsem hledala něco, kde bych mohla propojit tělesno s duchovnem. Kde bych mohla pomáhat lidem skrze intenzivní prožitek nacházet sebe sama. Je to svět krásy, něhy, péče a hluboké relaxace. Pokaždé se potkáváme v neopakovatelném okamžiku, který posouvá hranici našeho vnímání i naší samotné exis ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Esmee_detail_1.jpg

Esmée

Tantrická masáž je jako procházka nočním lesem. Tajemná, děsivá a obrovsky vzrušující. Zároveň romantická a uklidňující. Vaše smysly zbystří, naladíte se na rytmus jiného světa a vše, co znáte se tam jeví trochu jinak. A pak před vámi ve stínu mezi stromy stojí zvíře a kouká se vám přímo do duše. Chcete utéct a chcete jít blíž. Tohle chvění je důvod, proč dělám tantru. Více o mně

Innes

Vše je propojeno. Tělo i duše, každý počin mám mnoho souvislostí. I zdánlivě bezvýznamný krok, může změnit celý Váš život. Stejně tak (ne)smyslná masáž, může změnit vnitřní pocit, pohled na svět, na sebe samé. Otevřete se novým možnostem, dovolte si vidět nevídané, slyšet neslýchané, cítit necítěné. Pokud budeme následovat své vnitřní vedení, nalezneme opravdovou radost a klid. Stačí se odevzdat proudu života, rozpustit strach ... Více o mně

Naše tantra masáže

Smyslný rituál uctění těla

Zmy­sel­ná, uvoľ­ňu­jú­ca ma­sáž tela, vhod­ná ako opatr­ný vstup do tan­tra ma­sá­že, alebo ako dar­ček. Ne­ob­sa­hu­je masáž joni či lin­ga­mu.

Smyslný rituál uctění těla

Klasická tantra masáž

Zmy­sel­ná, uvoľ­ňu­jú­ca ma­sáž ce­lé­ho tela, pri kto­rej za­ži­je­te pre­bú­dza­nia ži­vo­to­dar­nej ener­gie a prí­jem­ne re­la­xu­je­te svoje telo i svoju myseľ.

Klasická tantra masáž

Tantrická masáž Deluxe

Lu­xus­ní tan­tra masáž, při které za­ži­je­te to nej­lep­ší z ume­nie tan­tric­ké ma­sá­že a vy­chut­ná­te si do­sta­tek času jen pro Vás.

Tantrická masáž Deluxe

Luxusní masáž Pretty woman

Smy­sl­ná, lu­xus­ní tan­tric­ká masáž, kte­rou ocení zej­mé­na ženy. Tato masáž za­hr­nu­je a osla­vu­je ženu řadou ri­tu­álů a vy­bra­ných tech­ník.

Luxusní masáž Pretty woman

Tantrická masáž Zrodenie Venuše

Pre­krás­na tan­tra masáž pre ženy, ktoré sa chcú cítiť ako sku­toč­né Bo­hy­ne. Za­hŕňa kúpeľ, pe­e­ling a masáž ho­rú­ci­mi muš­ľa­mi.

Tantrická masáž Zrodenie Venuše

Partnerská tantra masáž

Tan­tra masáž můžete sdí­let i se svým par­tne­rem. Umoc­ňu­je se tým se­xu­ál­na ener­gie i vzá­jom­ná dô­ve­ra pri­jí­ma­jú­cich.

Partnerská tantra masáž

Čtyřruční tantra masáž

Do­praj­te si zá­ži­tok do­ko­na­lej har­mó­nie viac-ručné tan­tric­ké ma­sá­že a strať­te sa v množ­stve nád­her­ných do­ty­kov.

Čtyřruční tantra masáž

Masáž prostaty (pro muže)

Pros­ta­ta často býva na­zý­va­ná muž­ský G-bod a jej masáž pri­ná­ša hl­bo­ké a in­ten­zív­ne pre­žit­ky, ktoré sú pre väč­ši­nu mužov za­tiaľ ne­zná­me.

Masáž prostaty (pro muže)

Nové dimenze (pro ženy)

Jemná masáž za­doč­ku a anál­ne­ho ot­vo­ru pre­bú­dza ener­giu prvej čakry, uvoľ­ňu­je panvu a pri­ná­ša po­ci­ty vnú­tor­né­ho na­pl­ne­nia.

Nové dimenze (pro ženy)

Tantra masáž pro gaye

Prie­beh tan­tra ma­sá­že sa riadi pre­dov­šet­kým va­ši­mi po­cit­mi. Za­ži­te ju ako nežné po­hla­de­nie či ako in­ten­zív­nu masáž s pev­ným muž­ským do­ty­kom.

Tantra masáž pro gaye

Tantra masáž pre mladých

Za­ži­je­te pri nej uvoľ­ňu­jú­ce, vzru­šu­jú­ce aj ob­jav­né do­ty­ky, ktoré vám ot­vo­ria dvere k tan­tric­kým skú­se­nos­tiam a in­ti­mi­te, pre­bu­dí vašu fan­tá­ziu a chuť expe­ri­men­to­vať.

Tantra masáž pre mladých

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Twitter Google + Yelp

© 1998 - 2018, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno