Tantra masáže Praha – články

Tantra masáže Praha s.r.o. - Tantra a zlá povesť

Väčšina z vás, ktorí čítate tento článok, pravdepodobne už máte nejaké povedomie o tantre a nech už sa jej sami venujete, či si len radi užívate tantrické masáže, máte pravdepodobne na tantru vlastný názor, založený na osobných skúsenostiach a zážitkoch. Možno ste sa však, rovnako ako ja, stretli aj s negatívnymi reakciami. Spojenie "tantrická masáž" dnes často pôsobí ako magická formula, pri ktorej sa ľudia začnú potmehúdsky usmievať a sprisahanecky naznačovať, že oni vedia, o čo sa jedná. Prečo sú často tantrické masáže vnímané ako zásterka pre erotické služby a čo spôsobuje negatívnu povesť tantry? Poďme sa na to pozrieť trochu hlbšie.

V Indii pri vyslovení slova tantra ľudia hneď myslia na čiernu mágiu s množstvom jej trikov pre rôzne životné situácie, na západe je tantrizmus spájaný s prelievaním krvi a so sexuálnymi praktikami, v poslednej dobe aj s neblaho preslávenými brlohmi, ktoré za mrzký peniaz ponúkajú na zľavových portáloch erotiku s vôňou vonných tyčiniek. Ale ani čierna mágia, ani šialené orgie však neboli nikdy cestou všetkých tantier. Tieto smery sú skôr zmesou rôznych prvkov.

Predmetom mylného výkladu sú tiež známe sochy kopulující dvojíc, ktoré zdobia indické chrámy (medzi najznámejšie patrí napr. Khajuraho). Tieto scény majú aj cez svoju explicitnú sexualitu hlboko duchovný význam, ktorý nezasvätenému turistovi často uniká. Predstavujú boha Šivu a jeho partnerku bohyňu Šakti v prvotnom stave. Tieto dvojice sú nazývané maithuna, čo má v indickej astrológii rovnaký význam ako u nás Blíženci. V európskej mimokřesťanské tradícii je najvyšší dosiahnuteľný stav často znázorňovaný hermafroditom, alebo v heraldike ako dvojhlavý orol. V maithuně znázorňujú žena a muž duchovnosť a hmotnosť a ich zjednotenie je konečným cieľom tantrických ciest.

História

špatná pověst, Tantra masáže Praha s.r.o.

Mnoho ľudí sa domnieva, že orgie a mágie sú neoddeliteľnou súčasťou tantra jógy a tantrizmu. Aj keď sa v minulosti takéto sekty a prúdy objavovali, nie je to jediná ani hlavná cesta tantier. Rovnako ako kresťanstvo malo svoju inkvizíciu, aj tantra prešla dlhým vývojom, ktorý má aj svoje temné stránky. Pre priblíženie pôvodného významu tantier by som vám rada ponúkla jednu krásnu povesť o stvorení tantrašáster: "Jedného dňa manželka boha Šivu, Parvátí, pocítila súcit k všetkým ľuďom, ktorí nežili ako pustovníci alebo mnísi a preto nemohli byť spasení. Prosila svojho manžela, aby našiel spôsoby a prostriedky, ako ukázať týmto nešťastníkom cestu, ktorá by ich viedla k spáse. Šiva súhlasil a nadiktoval jej šesťdesiat štyri tantrašáster." (In Donátová, 1973 s 25) Ako hovorí povesť, aj tí čo jedia mäso, ako napríklad kšátriuové (kasta bojovníkov), dostali návody, ako duchovne postupovať napriek tomu, že jedením mäsa odporujú zásadám hinduizmu. Ženatí ľudia, boli tiež sublimáciou svojho pohlavného života zaradení medzi tých, ktorí môžu dosiahnuť spásu. To ukazuje, že tantrické techniky boli vo všetkých svojich aspektoch zaraditeľné do bežného života ľudí a určené ľuďom rozmanitých povolaní. Títo ľudia boli v Indii nazývaní hospodári, na rozdiel od tých, ktorí sledovali duchovné cesty. Hmotnosť musí harmonizovať s duchovnosťou, Šakti (v zmysle energie) ako kundalini čiže hadia sila spočíva na koreni chrbtice a oddáva sa spojeniu so Šivou, spočívajúcim v Sahasrara (siedmej, korunnej čakre), mozgovom centre, vo vedomom prúdu energie.

Súčasnosť

Moderných tantrických smerov je dnes mnoho. Pôvodná tantra sa mieša so súčasnou psychoterapiou, bioenergetikou či šamanizmom, ktorých využíva ako prostriedkov na dosiahnutie plného bytia a slobody človeka. Jednotlivé tantrické školy sú výrazne ovplyvnené skúsenosťami a praxou jednotlivých učiteľov. Zo zahraničných učiteľov pôsobiacich u nás by som menovala napríklad Johna Hawkena, nasledovníka Margo Anand a jej smeru Skydancing tantra či Alena Löwena a jeho Art of beeing. Taktiež už aj u nás sa objavili vynikajúci porevoluční Tantrici ako je napríklad Bc Bc. Michaela L. Torstenová, zakladateľka nášho centra (Tantra masáže Praha), Mgr. Katka Kramolišová, ktorá sa venuje predovšetkým ženskej tantre, z mužov potom Ing. Petr Šindelář alias Manguri, z partnerských dvojíc potom napr Mgr. Denisa Palečková s Richardom Vojíkom a mnohí ďalší, ktoré nespomínam nie z neúcty, ale z kapacitných dôvodov.

Tantru môže pre svoj osobnstný rozvoj praktizovať každý. Spoločnosť by bola oveľa zdravšia a spokojnejšia, keby si ľudia viac užívali svoju sexualitu a venovali sa tejto krásnej metóde sebapoznania. Na profesionálnej úrovni však patrí do rúk odborníkov, vzdelaných a predovšetkým osobnostne zrelých terapeutov (bez ohľadu na zameranie - napr psychiatrov, psychológov, teológov, tanečných terapeutov atp.). Ďalej kompetentných masérok a masérov, ktorí okrem anatomických znalostí a perfektného zvládnutie techniky disponujú potrebnými komunikačnými zručnosťami a empatiou a pracujú pod dohľadom skúseného terapeuta, ktorý má výcvik pre prácu s ľuďmi. Iba týmto odborníkom sa zverte do rúk, od nich sa nechajte viesť, masírovať, učiť alebo liečiť. Polopríčetný, hoci charizmatický šarlatán môže urobiť nesmiernu škodu tam, kde bolo už tak nutné liečiť. Erotická masérka vydávajúci sa za tantrickú, dievča krásne ale bez znalostí techník a filozofie, vám môže neodbornou masážou hrubo fyzicky ublížiť a strán vašej sexuality vám tiež nič zvláštneho nedopraje. Nenechajte sa teda zmiasť a ani odradiť, tantra je nádherná, hlboká filozofia a stoji za preskúmanie!

Napísala Anna

Terapeutka, lektorka sebapoznávacích kurzov a kurzov tantrické masáže, profesionálna tantrická masérka a teamová intervizorka. Čítať viac


Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!