Tantra masáže Praha – články


Tantra masáže Praha s.r.o. - Tajomná tantra - slovníček pojmov

Tantra

Tantra je starodávne umenie posvätné sexuality i životné filozofie pochádzajúce z Indie, kde bolo praktizované a ďalej rozvíjané tajnú skupinou tantrikov. Utajenia bolo vzhľadom k v Indii prevládajúcemu hinduizmu, ktorý je v otázkach sexuality veľmi striktný, namieste. Hinduizmus napr. nedovoľuje manželstvo medzi jednotlivými kastami a sex pred svadbou je pre neho úplné tabu. Kastovná príslušnosť však pre tantrikov nehrala žiadnu rolu, pretože podľa tantrického učenia sú všetci ľudia stelesnením boha Shivy či bohyne Shakti, a sú si teda rovní. Podľa tantrickej tradície vznikol svet milostným tancom boha Shivy a bohyne Shakti, ale aj cez tieto božské postavy nemožme tantru označiť za náboženstvo. Tantra je skôr praktickým umením meditácie a životné filozofie ako náboženstvom, hoci sa v niektorých širších témach s náboženstvom stretáva. V čom je ale tantra tak nebezpečná, že musela byť realizovaná tajne a odovzdávana po dlhé roky len zasvätencom? Dôvodom môže byť, že tantra vedie každého človeka k slobode, a to skrz uvedomenie vlastného potenciálu a skrze prijatie a objavenie sily sexuálnej energie. Ak človek príde tohto pochopenie skrze praktickú skúsenosť, nechce byť už ovládaný druhými, ale chce žiť ako slobodná bytosť. Toto uvedomenie je však pre vládnucu kastu nebezpečné, lebo ľudí je nutné ovládať a sexualitu potláčať. Teda ak tantra vedie ľudí k slobode, musí byť odstránená! Našťastie pre nás sa však toto učenie uchovalo a dnes sa teší veľkému rozkvetu. Ako som už spomínala vyššie, jedným z dôležitých tém tantry je práca so sexualitou a milostné umenie, bolo by však chybou tantru redukovať len na túto oblasť. Tantra je viac, je umením meditácia i praktického života, hľadaním šťastia tu na zemi, je umením objaviť v sebe i druhých prejav božskej bytosti as tým súvisiace úctu k sebe i druhým. Tantra nás učí rozvíjať svoje jedinečné schopnosti a dary a robiť tak seba aj druhých šťastnými, búra tabu aj zavedené poriadky. Tantra hovorí, že neexistuje čiernej a bielej alebo dobré a zlé. Dobro je pre každého človeka niečo iné, učí teda ľudí neodsudzovať, ale prijímať a rešpektovať ich takých, akí sú. Jedným z cieľov tantry je tiež premena pudovej sexuálnej energie na vitálnu životnú energiu a následne na energiu duchovnú.

Tantrická sexualita

Sexualita je v tantre vnímaná ako posvätný akt oslavy božského stvorenia, kedy sa každý milostný akt stáva procesom splynutie s druhým človekom, hľadaním jednoty a prekonaním osamelosti vlastného bytia skrze sexuálne prepojenie, kedy sa z ja stane my. Je to oslava tela i ducha. Tantra učí vnímať sexualitu ako posvätný akt, na rozdiel napríklad od Európy prevládajúceho kresťanstva, kde je sex mimo manželstva či sex len pre potešenie hriechom. Skrze oslobodenia sexuality od hriešnosti a špinavosti sa ju učíme prijať a viac si ju užívať, čím prehlbujeme kontakt s vlastným telom i telom partnera a ponárame sa hlbšie a hlbšie do milostné meditácie. Sexuálna energia je najsilnejšou energiou v človeku, a pokiaľ sa naučíme dať jej voľný priechod, môže sa stať zdrojom kreativity a uvoľnenie vlastného potenciálu, čo je tiež cieľom mnohých tantrických cvičení a meditácií.

Energia kundalini (hadia sila)

Tantra az nej odvodená tantrická masáž prebúdza a uvoľňuje energiu Kundalini. Jedná sa o tzv hadej silu, ktorá býva zobrazovaná ako zvinutý had, spiace na základni chrbtice. Prebudená energie Kundalini potom stúpa po chrbtici nahor všetkými siedmimi energetickými centrami (čakrami) a vzájomne ich spája. Ako sa had postupne rozvíja, energie stúpa zdola nahor a spája sexualitu sa spiritualitou, Zem s nebesami. Prebudenie tejto sily vedie v konečnom dôsledku k duchovnému prebudeniu a rozvinutie vlastnej sexuálnej sily. Akonáhle je prebudená, stúpa aj životná energia človeka (prána) a miznú fyzické i psychické ťažkosti. Energia kundalini sa prebúdza pomocou masáží, špeciálnych dýchacích cvikov, milostných polôh a zdravého spôsobu života. Človek s prebudenú energiou Kundalini je tak v súlade sám so sebou aj svoju sexuálnu aj životnou silou.

Sedem čakier

Čakry (v sanskrte viery alebo kola) sú energetické centrá, zodpovedajúcim siedmich základným životným oblastiam človeka. Problémy s určitou čakrou potom značí, že daná oblasť potrebuje preskúmať a liečiť. Počas tantrické masáže dochádza k harmonizácii všetkých siedmich čakier a ich prepojenie. Môžeme s nimi pracovať vedome, ale aj intuitívne, ale profesionálne tantrický terapeut by mal čakry poznať a vedieť sa na ne vedome naladiť či vycítiť ak je niektorá podvyživená. Čakry nemajú žiadne anatomické opodstatnenie, sú umiestnené pozdĺž chrbtice a radíme ich k aure človeka. V tantrickej masáži sa snažíme aktivovať predovšetkým sexuálne čakry, ale keďže nám ide aj o celkovú telesnú harmóniu a vyrovnanosť, nezabúdame ani na čakry vyššie. Ideálom je otvorenie tzv vnútorné flauty.

Tantra masáž

Tantra masáž je rituálom vychádzajúcim z tantrickej filozofie a princípov, je pozvánkou do sveta zmyslov, starostlivosťi, krásy i nehy, a vzrušujúcim objavovaním vlastných extatických zážitkov. Je spôsobom ako vystúpiť z hraníc každodennosti a oddať sa prítomnému okamihu. Jej forma nie je vždy pevne daná, každý masér či masérka si ju ľahko prispôsobujú vlastnému poňatie, čo je možné len pri dobrej znalosti tantrických techník a princípov. Tantra masáž nie je len fyzickým dotykom medzi dvoma ľuďmi, ale dotykom medzi dvoma srdci, komunikácií bez slov, splynutím medzi prijímajúcim a dávajúcim v tantrickom rituáli blízkosti, dôvery i objavovanie vlastnej sexuality. Tantra masáž je vďaka rastúcemu množstvu tantrických terapeutov dnes ľahko dostupná moderným ľuďom a často je tak vstupnou bránou k tantre samotnej. V tantrickej masáži ide v súlade tantrickým učením aj o rozvíjanie a kultivovanie sexuálnej energie, prehĺbenie prežívanie rozkoše aj uvoľnenie zablokované energie. Tantra masáž je tak masážou liečivú. Ako bolo spomenuté, konkrétne techniky tantrické masáže sa rôznia, ale princíp masáže ako uctenie a obdarovania prijímajúceho a spoločné stretnutie dvoch sŕdc by mal zostať zachovaný. Sama masáž je rituálom, má teda istú danú formu, ale je v nej priestor pre individualitu prijímajúceho i dávajúceho, dôverovanie intuíciu a prítomnému okamihu. Dôležité sú aj hranice tantrické masáže, ktoré musia zostať zachované. Patrí medzi ne absencia sexu medzi dávajúcim a prijímajúcim či vzájomná výmena nežnosťou. Masáž je o plnom prežívaní prijímajúci role klienta, ktorý má tak možnosť sústrediť sa len na seba bez toho, aby musel niečo vracať alebo oplácať, čo mnohí zažívajú v rámci tantrické masáže prvýkrát v živote.

Tantrický sex

Tantrický sex je rituálne milovanie dvoch partnerov, ktorí sa za pomoci dychových a meditačných techník snaží dosiahnuť duševného i fyzického splynutie a hlbokých extatických zážitkov. Milovanie nie je orientované na výsledok (dosiahnutie orgazmu), ale na samotný zlučujúci a vzrušujúci proces. Muži pri ňom často prežívajú tzv. vnútorný orgazmus, tj. orgazmus bez ejakulácie, takže sa môžu milovať dlhšie. Tantrický sex preto trvá treba niekoľko hodín. Pri rituálu dochádza k hlbokému vzájomnému prepojeniu partnerov. Na spirituálnej úrovni sa potom jedná o uctenie toho druhého ako podobu boha Shivi a bohyne Shakti. Tantrický sex prináša zážitok jednoty so sebou, a partnerom aj vesmírom. Tantrický sex nikdy nie je súčasťou tantrická masáže. Jedná sa o rituál, ktorý je možný len medzi partnermi.

Joni

Joni je sanskrtský názov pre ženské pohlavné orgány. Z Kámasútry môžete poznať rad ďalších poetických názvov, ako sú brána života, lotosový kvet, Afroditina záhrada, Venušina perla či Nefritový chrám. Tieto názvy sú protipólom medicínskeho označenie vagína, vulgarizmov ako píča alebo kunda alebo infantilných označenie ako lienka, mačička, cica či fifinka. V tantre je joni Vzdávanie úcta, je mystickou bránou k novému poznaniu i milostné meditáci a jej pomenovanie musí zodpovedať tomu, aká naozaj je. Krásna, mystická a dôstojná.

Lingam

Lingam je sanskrtským názvom pre mužské pohlavie. V tantre sa používa aj názov Vajra. V tantrických chrámoch v celej Indii často nájdete sochu lingamu, ovenčenú kvety. Bežne k videniu je aj malý rituál, kedy Indovia o sochu lingamu rozbíjajú kokosové orechy a nechávajú potom po ňom stekať kokosové mlieko, aby boli obdarení plodnosťou a mužskú silou. Pri rituálu tantrické masáže býva často k videniu soška lingamu v joni symbolizujúce posvätné spojenie muža a ženy.

Shiva

Najvýznamnejšie z bohov hinduistickej trojice, ktorý zastáva aj v tantrickom učení dôležitú úlohu. Podľa hinduistického konceptu boh Brahma stvoril svet, Višnu ho udržiaval a Shiva ničil. Ničenia vesmíru sa však nedeje v definitívnom slova zmysle, je skôr začiatkom nového stvorenia. Vesmír je zničený, aby mohol byť znova stvorený v novej kvalite. Kult boha Shivy je teda kultom pominuteľnosti života a oslavou jeho naplnenie. Shiva nepredstavuje len koniec fyzickej existencie, zosobňuje aj pokoj a spočinutie po smrti. Najčastejšie býva zobrazovaný ako tancujúca Shiva - Nataraj, Meditujúci Shiva či Shivův lingam. V tantre je každý muž zosobnením boha Shivy, a je teda nutné mu preukazovať úctu a pomôcť mu jeho mužské kvality rozvíjať. V rámci tantrické masáže by teda nemala chýbať soška Shivy, symbolizujúce mužské kvality. Dôležitý je aj aspekt oslavy bytia tu na Zemi a fyzickej i psychickej obnovy.

Shakti

Bohyňa Shakti je partnerkou boha Shivy, je bohyňou vesmírnej energie, vitality a ženskej sexuálnej sily. Stelesňuje schopnosť milovať, cítiť a tvoriť. Zobrazuje sa ako Meditujúci žena, ktorú prúdi vesmírna energia. Shakti je bohyňou, ktorá na seba berie rôzne podoby a vlastnosti. Vie byť matersky starajúca, divoko vášnivá aj ničivá. Shakti tak predstavuje schopnosť všetkých žien vstupovať do rôznorodých archetypálnych polôh.

Ganesha

Ganesha, boh sa slonie hlavou, je synom bohyne Parvati a boha Shivy, je vľúdnym patrónom hojnosti, múdrosti a umenia. Pomáha odstraňovať prekážky a otvára nové cesty. Často býva umiesťovaný do indických príbytkov či tantrických centier ako patrón a ochranca nových projektov. Ganesha má slonie hlavu, pretože podľa legendy ho matka bohyne Parvati stvorila z kúska svojich šiat za neprítomnosti svojho muža Shivy. Potom ho poslala strážiť ku vchodu do jaskyne, aby sa mohla v pokoji vykúpať. Žiarlivý Shiva ho nepoznal av domnení, že sa jedná o milenca jeho ženy, mu odsekol hlavu. Keď sa dozvedel, že Ganéša je jeho synom, vydal sa do džungle a odťal hlavu prvému tvorovi, ktorého stretol. Túto hlavu potom Ganéšovi venoval.

Lakshmi

Lakshmi je manželkou boha Višnu a je uctievaná v celej Indii ako hlavná hinduistická bohyňa. Najčastejšie býva zobrazovaná ako krásna žena na lotosovom kvete, ktorá sedí či stojí. Lakshmi je stelesnením spokojného života, šťastia, hojnosti a manželské pokory.

Tara

Tara predstavuje najvyššiu duchovnú transformáciu, dosiahnuteľnú skrze ženskú spirituálnu cestu. Jej meno znamená vysvoboditelka, je teda patrónkou a ochrankyňou všetkých trpiacich. Tara má 21 podôb, najčastejšie býva zobrazovaná ako Biela Tara predstavujúce materstvo, starostlivosť, plodnosť a súcitu či Zelená Tara, ktorá je aktívna a energickou ochrankyňou nespravodlivo trpiacich (je napr národná patrónkou Tibetu). Býva zobrazená ako sediaci mladá dievčina s pravou rukou položenou na kolene a dlaňou smerujúcou pred seba, čo symbolizuje jej štedrosť a dobrotu. V druhej ruke máva stonku lotosu. V tibetskom budhizme je Tara známa ako zachránkyně, ktorá sa objaví vo chvíli najvyššej potreby, keď je zvolanie jej mantra: „óm táre tuttáré turé sváhá“.

Atmosféra tantra masáže

Tantra masáž sa v časoch matriarchátu vykonávala v chrámoch bohyne lásky. Súčasťou celého rituálu boli aj orientálna, afrodiziakálne vône, ktoré podporovali a rozvíjali zmyselnú atmosféru celej masáže. Medzi najobľúbenejšie patril klinček, čierne korenie, vanilka, santalové drevo, pačuli, Kadidlovník, pomaranč, ylang - ylang, jazmín či ruža. K atmosfére patrí aj vhodne zvolená hudba, ktorá by mala byť pomalá, zmyselná až meditatívna. Vhodná hudba klienta i terapeuta počas tantrické masáže podporí, uvoľní a dodá inšpiráciu. Nemal by chýbať ani oltár s čerstvými kvetinami, rituálnymi predmetmi, indický sarong ako odev či hebké a zmyselné predmety, ako sú kožušinové rukavice či pštrosie perie.

Oltár

Ako sme si povedali vyššie, tantra masáž nie je len zmyselnú či erotickou masážou, ale je jej vlasťou duchovná podstata. Pre jej pripomenutie sa do miestnosti kde sa vykonáva umiestňuje oltár s tantrickými symboly mužstva, ženstva a posvätného tantrického spojenia. Niekedy sa pridávajú sošky tantrických bohov či bohýň symbolizujúce kvalitu, ktorú chce dávajúci do masáže vniesť (zmyselnosť, energiu, vášeň, materstvo alebo starostlivosť).

Rituál

Rituálný rámec tantra masáže umožňuje prijímajúcemu aj predávajúcemu odpútať sa od bežného života, čím sa otvára priestor pre nové a nečakané prežívanie prítomného okamihu i seba samého. Človek sa v rámci masáže otvára a stáva sa vo svojich prejavoch slobodnejší a menej zviazaný spoločenskými rolami. Rituál tantrické masáže zahŕňa celú osobu prijímajúceho, bez toho aby sa vyhol akejkoľvek časti. Prebúdza tak jeho sexualitu a novú životnú silu, ktorá ho oslobodzuje. Rituálne forma dáva prijímajúcemu aj predávajúcemu pocit bezpečia, prameniaca z istoty, že jej rámec nebude prekročený. Tantra masáž umožňuje každému precítiť božskú energiu Shivy a Shakti, držiaci v každom z nás.

Napísala Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Zakladateľka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažérka, lektorka tantry a skupín osobnostného rozvoja, koučka, lektorka jógy a holistickej práce s telom, masážna terapeutka (10 rokov praxe), autorka terapeutickej tantrickej masážnej techniky „Inner wave“, lektorka masáží. Čítať viac

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!