Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“

Naučte sa kúzlo tantra masáže pre obohatenie svojej masérske praxe i pre zdieľanie so svojím partnerom. Tantrická masáž je krásnym, intímnym rituálom, doprajte si pre jeho výučbu intimitu, súkromie a individuálny prístup.

Je určená jednotlivcom, dvojiciam aj menším skupinám, ktorí preferujú individuálny, na klienta orientovaný prístup, pre ktorý je charakteristický rešpektujúca a podporujúca prístup, vychádzajúci z vašich prianí a potrieb.

Termíny konania:

15.–17. 12. 2017 prihlásiť sa
9.–11. 3. 2018 prihlásiť sa
8.–10. 6. 2018 prihlásiť sa
Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“
Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“
Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“
Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“
Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“

Technika Inner wave

Je osvedčenou kombináciou toho najlepšieho s čím som sa počas svojej masérske praxe stretla. Je to masáž ktorá je obdarovaním prijímajúceho, je to pozvánka do sveta zmyslov, krásy a nehy. Spája v sebe uvoľňujúce účinky klasickej masáže, blahodárny vplyv liečivých bylín, zmyselnosť a nehu tantry, taoistickou prácu s energiou, ktorá stúpa a klesá vo vlnách. K tomu je pridané vnímanie jedinečnej energie človeka, vychádzajúce z šamanizmu a vyladenie na rytmus dychu z thaiskej masáže. Súčasťou masáže je aj využitie účinkov tepla na ľudský organizmus.

Aké sú výhody individuálnej výučby proti skupinovému kurzu?

Každý sme iný, máme iné skúsenosti, vlohy a dispozície a vyhovuje nám iný štýl výučby, iný časový harmonogram a iný prístup. Na skupinovom kurze je výučba predvádzaná pre všetkých členov skupiny a nie je tu priestor sledovať, ako každý človek masáž vykonáva a individuálne s ním pracovať, sledovať ho a pomáhať mu. navonok sa teda naučíte techniku ??avšak bez skúsenostného porozumenie princípom daného dotyku a bez toho, aby Vám niekto ukázal, ako masáž robiť lepšie. Nie preto, že by nechcel, ale preto, že si jednoducho nevšimne. počas individuálnej výučby sa lektorka venuje len Vám a hovorí Vám, kde pridať, ubrať, ako využívať svoje telesné dispozície a skúsenosti a obohatí vás o skúsenosti svoje. Súčasťou individuálnej výučby je aj masáž, ktorú poskytnete svoje lektorke a ona Vám dá spätnú väzbu, ako masáž robíte a naučí Vás, čo Vám bude ešte chýbať k harmónii a vyváženosti celej masáže.

Nie je to príliš drahé?

Lektorka Vám počas kurzu odovzdáva svoje know-how a dlhoročné skúsenosti z oblasti tantry a tantrických masážou (vlastné praktizovanie, skúsenosti z výučby a i.). Garantuje Vám, že na konci kurzu budete vykonávať naozaj kvalitné a harmonickú masáž, budete chápať jej princípy a tvorivo ich uplatňovať vo svojom praktizovaní. Budete schopní sami masáž obohacovať o vlastné nápady.

Obsah kurzu:

 • Rituál otvárania sa dôvere

  Úvodný rituál tantrické masáže. Prvý kontakt. Dôvera, uvoľnenie a odovzdania. Práca s nahotou a hanbou. Dychové a meditačné techniky pre upokojenie mysle a naladenie na prijímanie či dávanie tantrické masáže.

 • Techniky pre odstránenie napätia

  Body-terapeutické techniky pre uvoľnenie tela a mysle. Masáž hlavy a chodidiel. Uzemňujúci techniky.

 • Masáž horúcimi uteráčiky

  Za pomoci tepla, vonných olejov a príjemné uzemňujúce masáže uvoľníme posledné zvyšky napätia, rozhýbeme energiu a pripravíme telo pre prácu so sexuálnou energiou.

 • Masáž hebkými predmety

  Kožušinkou, pierka, vejáre či hodváb. Ako zvýšiť citlivosť tela a prehĺbiť prijímanie potešenie.

 • Olejová masáž celého tela

  Uvoľňujúca masáž celého tela za pomoci teplého s dôrazom na klientovo prehĺbenie kontaktu s vlastným telom, uvoľnenie napätia a telesných blokov aj prebúdzania energie kundalini. Pri olejovej masáži prepájame telesnej segmenty a umožňujeme energiu kundalini voľne prúdiť.

 • Intímny masáž joni a lingamu

  Tantrická masáž muža a tantrická masáž ženy, v čom sa líšia a v čom sú si podobné. Rozdielnosť mužských a ženských potrieb. Práca so sexuálnou energiou a jej rozvádzanie po tele. Techniky intímne masáže joni a lingamu. Práca s dychom pri intímnej masáži. Vnútorné orgazmus.

Dĺžky a ceny:

 • Skupinová výučba: 20h – 12.000 CZK / 480 EUR

 • Individuálne výučba:

  Výučbu si možno objednať aj úplne individuálne a vo vami požadovanom termíne a hodinovom rozsahu. Intímne masáž joni a lingamu nedá objednať samostatne.

  Cenník výučby vo vami vybranom termíne a časovom rozsahu:

  1.600 Kč / hod / 1 osoba2.400 Kč / hod / 3 osoby
  2.000 Kč / hod / 2 osoby2.600 Kč / hod / 4 osoby

  Pre 5-6 osôb platí zvýhodnená cena 12.000 CZK / 480 EUR / osobu / kurz o dĺžke 24 hod.

V cene výučby je zahrnuté:

 • Odmena modelky (maséra či masérky nášho masérskeho tímu)
 • Tlačený manuál s detailným popisom preberaných techník
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
 • Zapožičanie všetkých pomôcok a vybavenia vrátane masážnych olejov
 • Priebežné občerstvenie ovocím a nápojmi
 • V.I.P. voucher na 30% zľavu na ľubovoľnú tantra masáž z našej ponuky pre každého z absolventov kurzu

Miesto:

Centrum Tantra masáže Praha s.r.o., Na Čečeličce 5, Praha 5, 150 00

Objednávka výučby:

Kontaktujete nás prosím telefonicky +420 603 185 066 alebo e-mailom m.torstenova@tantramasaze.com a spoločne vyberieme termíny, ktoré vám budú vyhovovať.

Online prihláška

Odporúčané produkty ku kurzom

Rukavice

Jemné kožišinové rukavice z králičej kože sú neoddeliteľnou súčasťou každej tantrické masáže. Vyrábajú sa v rôznych farbách - stačí si len vybrať!

Prejsť do E-shopu Rukavice

Pierka

Maznavá pštrosie pierka pre prebúdzania citlivosti a vnímavosti celého tela.

Prejsť do E-shopu Pierka

Vejáre

Hebučké vejáre slúži pre vytvorenie kontrastu medzi teplom z horúcich uteráčiky a chladom prúdu vzduchu. Ovievaný vejárom má zároveň rituálny význam.

Prejsť do E-shopu Vejáre

Sarongy

Sarong je typickým indickým rituálnom odevom, používame ho teda aj ako odev pre tantra masáže či ako prikrývku klienta.

Prejsť do E-shopu Sarongy

Tip na netradičný darček!

Darčekový poukaz na kurz: Kurz tantrické masáže Od dotyku k intimite

Naučte sa kúzlo tantra masáže pre obohatenie svojej masérske praxe i pre zdieľanie so svojím partnerom. Tantrická masáž je krásnym, intímnym rituálom, doprajte si pre jeho výučbu intimitu, súkromie a individuálny prístup.

Objednat

Navazující kurzy

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž ako tanec energie“ Pokročilé techniky tantrické masáže pre absolventov základného kurzu.

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž ako tanec energie“

Nad­vä­zu­jú­ce kurz pre ab­sol­ven­tov zá­klad­né­ho kurzu tan­tric­ké ma­sá­že Od do­ty­ku k in­ti­mi­te je ur­če­ný pre všet­kých, ktorí chcú svoje skú­se­nos­ti z tan­tric­ké ma­sá­že ďalej roz­ví­jať. Zá­klad­ný­mi té­ma­mi sú: lá­vo­vé ka­me­ne a ha­vaj­ské tech­ni­ky ma­sá­že telom ako sú­časť tan­tric­ké ma­sá­že, tan­tric­ká masáž obo­ha­te­ná o ri­tu­ál zmys­lov, in­špi­rá­cie z ta­ois­tic­kej ma­sá­že, tech­ni­ka správ­ne­ho dý­cha­nia ai. Čítať viac

Umenie rozhovoru Terapeutický prístup v tantrickej masáži

Umenie rozhovoru – terapeutický prístup v tantrickej masáži

Tan­tric­ká masáž ako pro­fe­sia so sebou pri­ná­ša rad tém, ktoré pri ne­správ­nom ucho­pe­ní môžu po­ško­diť ma­sér­ku i kli­en­ta. Te­ra­pe­utic­ký prí­stup v tan­tric­ké ma­sá­ži umož­ňu­je plne roz­vi­núť jej lie­čeb­ný po­ten­ciál a zá­ro­veň ochra­ňu­je všet­kých zú­čast­ne­ných. Na­uč­te sa ume­nie pro­fe­si­onál­ne­ho roz­ho­vo­ru a pod­por­te svoje ma­sér­ske ume­nie prí­stu­pom, vďaka kto­ré­mu sa vám budú kli­en­ti často a radi vra­cať. Čítať viac

Tantra SPA Rituály a kúpeľné programy

Tantra SPA – rituály a kúpeľné programy

Na­uč­te sa tie najk­raj­šie ri­tu­ály a SPA pro­ce­dú­ry z ce­lé­ho sveta, vďaka kto­rým sa vaše tan­tric­ké ma­sá­že stanú ne­za­bud­nu­teľ­ným zá­žit­kom všet­kých zmys­lov. Nad­vä­zu­jú­ce kurz pre ab­sol­ven­tov Zá­klad­né­ho kurzu tan­tric­ké ma­sá­že pre pro­fe­si­oná­lov, zú­čast­niť sa však môžu aj prak­ti­zu­jú­ci tan­tric­ké ma­sé­rov a ma­sér­ky, ktorí chcú obo­ha­tiť svoju prax o nové zruč­nos­ti. Čítať viac

Jak uspokojit (nejen) muže Tantrický kurz pre ženy

Jak uspokojit (nejen) muže

Ob­jev­te s námi sta­ro­by­lá ta­jem­ství pros­lu­lých tan­tric­kých kněžek lásky a staň­te se ne­odo­la­tel­nou mi­len­kou, kte­rou již ne­pus­tí ze své ná­ru­če. Zasvětíme vás do ta­jem­ství muž­ské se­xu­ali­ty a předáme prak­tic­ké ná­stro­je pro ne­za­po­me­nu­tel­né ve­če­ry plné vášně. Už nikdy ne­bu­de­te tápat v tom, co muži vlastně chtějí! Čítať viac

Po čem ženy touží Tantrický kurz pre mužov

Po čem ženy touží

Měli jste někdy pocit, že ženy po­chá­ze­jí z jiné pla­ne­ty? Všech­no, co jste kdy chtěli vědět o že­nách, ale báli jste se zep­tat. Čítať viac

Kurz tantrického sexu pro páry Tantrický kurz pre páry

Kurz tantrického sexu pro páry

Tan­tric­ké mi­lo­vá­ní se od toho "kla­sic­ké­ho" liší v mnoha důle­ži­tých ro­vi­nách, je­jichž po­cho­pe­ní vám přinese nejen fy­zic­ké uspo­ko­je­ní a smy­sl­nost, ale i vy­tou­že­nou blíz­kost a pocit naplnění, po kte­rém s par­tne­rem tou­ží­te. Na­uč­te se prin­cipům tan­tric­ké­ho sexu a pro­žij­te mi­lo­vá­ní, ve kte­rém se zt­ra­tí­te v množ­ství nád­her­ných doteků, vr­chol­ném opo­je­ní smyslů i jeden ve dru­hém. Čítať viac

Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“ Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“

Referencie

Ďakujem za zážitky z januárového víkendového kurzu tantrické masáže "Od dotyku k intimite" - príjemné prostredie, vynikajúce lektorka Jana, skvelé zážitky z vnímania intímnych zážitkov a pocit radosti zo získania inšpirácie pre partnerský vzťah. Vďaka.

Anna

Milá Jano, rád by som vám znovu poďakoval za krásnu cestu do umenia tantry a tantrické masáže. Moc sa mi páčilo vaše učenie a príjemná atmosféra počas celého víkendu. Bol to skvelý zážitok a veľa som sa naučil. Ďakujem aj Eve, ktorá nám robila modelku. Boli to čarovné a vzácne chvíle, ktoré som vo vašom centre strávil a zostanú v mojej mysli navždy. Ešte raz ďakujem!

Etien

Milé Tantra masáže Praha, rád by som s vami zdieľal svoje skúsenosti z pobytu vo vašom tantra štúdiu. Navštívil som individuálny 20 h kurz tantrické masáže, moja lektorka bola Jana a modelkami boli Eva a Bára. Kurz bol pre mňa úplne novú a úžasnú skúseností! Ďakujem týmto Jane aj oboma modelkám. Naučil som sa veľa nového a dostal cenný a dôležitý feedback, vďaka ktorému teraz môžem nielen prekvapiť svoju partnerku, ale môžem t ...

Rune

Premýšľala som, ako obohatiť náš spoločný život s partnerom. Dnes už viem, že zvoliť kurz tantrické masáže "Od dotyku k intimite" bola správna voľba. Nielenže som v Prahe prežila tri krásne a príjemné dni, v ktorých som sa úžasne uvoľnila, ale spoznala som navyše aj milého a inšpirujúceho človeka, ktorým bola naša lektorka. Jani, úprimne a z celého srdca Vám ďakujem za krásne myšlienky, za krásne vedenie môjho tela a mojich rú ...

Simona, 44

Mohla by som napísať, že kurz, ktorý som absolvovala s Miškou bol dokonale profesionálne zvládnutý, plný nových poznatkov, niekedy až bolestivo intenzívny a autentický. Chcem ale napísať niečo iné. V živote máme okamihy, na ktoré chceme rýchlo zabudnúť, okamihy, na ktoré jednoducho časom zabudneme a okamihy, ktoré si budeme pamätať navždy. A práve takým okamihom bol pre mňa tento kurz. Miška, som veľmi rada, že si vstúpila do ...

Andrea, 35

Kamarát, ktorý mi kurz u Mišky odporučil mi povedal, že mu tantra zmenila život, a ja po jeho absolvovaní konečne chápem prečo. Miška je skvelá a profesionálna lektorka, ktorá dokáže naučiť aj toho najmenej nadaného študenta. Vie krásne vysvetliť a je vidieť, že tantru miluje a vyzná sa v nej. Atmosféra kurzu bola hlavne vďaka Miške úžasná. Môžem len odporučiť.

Martin, 34

Na kurz tantra masáží som sa prihlásila hlavne zo zvedavosti. Chcela som spoznať nové tváre a prežiť niečo tajuplného. Z počiatku vo mne zápasil ostych a stud, ktorý však po chvíľke v príjemnom a priateľskom prostredí, s milými ľuďmi úplne vymizol. Na kurze som sa naučila intenzívne vnímať svoje pocity aj potreby svojho tela, ale získala som aj väčšiu empatiu k ostatným. Miša ma skrze tantru naučila dávať i prijímať dotyky, vy ...

Olga, 23

Chcel by som týmto poďakovať lektorke Miške, za trpezlivosť, ochotu a celé vedenie pri kurzu tantrické masáže. Bol to pre mňa slovami neopísateľný zážitok a poznania iné stránky života a zmysle intímnych zážitkov. Naozaj to nejde opísať slovami, ale bolo to nádherné a veľmi pekne ďakujem!

Martin, 27

Chcela by som sa s vami podeliť o zážitky z kurzu tantrické masáže. Kurz sa mi veľmi páčil, a to nielen preto, že som si pri jednom zo cvičení báječne odblokovala bedrovú chrbticu, ktorá ma hnevá už mnoho mesiacov (teraz už ma vôbec nebolí a cítim v celej bedrovej oblasti nezvyčajné teplo). Ani chvíľku som sa počas kurzu nenudila, bol príjemne dynamicky koncipovaný, bez hluchých miest, pohyb striedala teória a následná prax. D ...

Markéta, 31

Odborný garant

Bc. Michaela Lynnette Torstenová

Bc. Michaela
Lynnette Torstenová, MBA

Zakladatelka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažerka, lektorka tantry a skupin osobnostního rozvoje, koučka, lektorka jógy a holistické práce s tělem, masážní terapeutka... Čítať viac

Lektoři

Jana

Jana

Lektorka kurzů taoistické práce s energií a kurzů tantrické masáže, profesionální tantrická masérka a umělkyně. Čítať viac

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Twitter Google + Yelp

© 1998 - 2017, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno