Lektorka Týna

Lektorka Týna Lektorka arteterapeutických seminárov a kurzov vedomého dotyku, taoistickej a tantrickej masáže.

Vzdelanie:

  • Evanjelická teologická fakulta UK, odbor Sociálna práca
  • Vyššia odborná škola Jabbok, odbor Sociálna práca a sociálna pedagogika
  • Pražská vysoká škola psychosociálnych štúdií - celoživotné vzdelávanie
  • Kurz zážitkovej pedagogiky pre deti i dospelých
  • Kurz osobnej asistencie
  • Kurz tantrickej jogy

Praxe:

Vedúca osobnostne rozvojových kurzov s prvkami arteterapie pre deti i dospelých, osobnej asistencie, výuka tantrickej masáže, taoistickej práce s energiou a kurzy vedomého dotyku.

zpět


Facebook Twitter Google + Yelp

© 1998 - 2018, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!