Lektorka Anna

masérka Anna

Terapeutka, lektorka sebapoznávacích kurzov a kurzov tantrické masáže, profesionálná tantrická masérka a teamová intervizorka. Dokončuje magisterské štúdium v odboroch teológie a psychosociálna štúdia na Karlovej univerzite.

Vzdelanie:

Vyštudovala odbor sociálna pedagogika na Karlovej univerzite a trojročný program celoživotného vzdelávania na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií. Absolvovala: výcvik v telefonickej krízovej intervencii (180 hod, akreditovaný MŠMT ČR), kurz všeobecnej primárnej prevencie užívania návykových látok a ďalších foriem rizikového správania (150 hod, akreditovaný MŠMT ČR), kurz športové a rekondičné masáže (150 hod, akreditovaný MŠMT ČR), školu tantry a tantrické masáže v Tantra masáže Praha s.r.o. pod vedením Bc. Michaely Lynnette Torstenové.

Ďalšie kurzy, výcviky a semináre:

  • Sebapoznávací arteterapeutická skupina pre pracovníkov pomáhajúcich profesií - vedúci Mgr. Jan Roušal, Mgr. Dana Horáková (Dikobraz o.s.)
  • Daseinsanalýza v psychoterapeutickej a poradenskej praxi - vedúci Mgr. Jakub Zlámaný 2009 -2010 (Pražská vysoká škola psychosociálnych štúdií)
  • Daseinsanalytický výklad snov - vedúci Doc. Jiří Růžička, PhDr. Oldřich Čálek 2009 (Pražská vysoká škola psychosociálnych štúdií)
  • Práca s telom v psychoterapii - vedúci S. Heidlerová, E. Havrdová 2010 (Pražská vysoká škola psychosociálnych štúdií)
  • Práca so symbolmi - vedúci Mgr. Martin Skala (2008)

Prax:

Koordinátorka projektov a lektorka vzdelávanie k ľudským právam (Amnesty International), krízová konzultantka (Linka Bezpečie os), lektorka primárnej prevencie rizikového správania (Prev-centrum o.s., Magdalena o.p.s., Prospe o.s.), lektorka detských programov a školení dobrovoľníkov projektu Kompas (Hestia o.s.), hipoterapia

Hobby:

Vo voľných chvíľach sa venujem spontánnemu tancu, cvičím jogu a jazdím na koni. Milujem divadlo, biele víno a jahody. Som voľnomyšlienkárka a mám sa dobre.

zpět


Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!