Tantra masáže Praha – články

Tantra masáže Praha s.r.o. - Recenzia Tantra (André Van Lysbeth)

V súčasnom boome záujmu o tantru, ako o alternatívnu filozofiu ponúkajúcu myšlienkové východiská, ktoré nám, západnym ľuďom chýbajú, vzniká široká ponuka kníh s touto témou. Avšak ako sa v záplave literatúry často s lákavými titulmi vyznať? Autorov je veľa a každý jeden z nich je presvedčený, že ním hlásaný smer je jediný a pravý. Popri kvalitných tituloch vnikajú aj dielka ako úplne premyslená reakcia na vysoký dopyt po duchovnej literatúre takzvane na kľúč, sú plné príťažlivých, však úplne prázdnych myšlienok a hesiel. Pokúsim sa vám priniesť moje (subjektívne) predstavenie kníh o tantre, terapii, filozofii i osobnostnom rozvoji.

Začnem knihou, ktorá je v českej kotline z nejakého dôvodu jedna z najrozšírenejších. Je to TANTRA kult ženského princípu aneb iný pohľad na život a sex od Andrého Van Lysebeth (* 1918). Tohto autora možno niektorí z vás poznáte ako pisateľa mnohých kníh o jóge (Učím sa jogu, zdokonaľuje sa v joge, Pránájáma - technika dychu apod.) Vo svojom životopise sa odvoláva na celý rad indických guruov i odborných inštitútov zaoberajúcich sa odborným štúdiom jógy.

Snúbenie východnej filozofie so západnou štruktúrou rozprávania je pre neho charakteristický, leč pre typicky európskeho čitateľa môže byť trochu chaotický. Odborný štýl písania sa mieša so snahou pôsobiť tu žoviálne a ľahko, tu naopak veľmi erudovane. Praktické rady a návody v oblasti meditácií, cvičenia či sexu sú zmiešané s poznámkami v oblasti archeológie, filozofie i fyziky a tú zase skočíme doprostred autorovho rozprávania, ktoré pripomína slohovú prácu zo základnej školy "čo som robil cez letné prázdniny". Dohromady to na mňa pôsobilo rušivým, nejednotným dojmom. Kniha bola vydaná v roku 1988, a hoci pojednáva o filozofii stovky rokov starej, niektoré údaje v nej uvedené sú nepresné, obzvlášť v oblasti archeológie. Ale napriek vyčítkám, pokladám čas strávený čítaním tejto necelej päťstovky stránok za dobre využitý. Je to jedna z mála do češtiny preložených kníh, snažiacich sa o zhrnutie tantry v celej jej komplexnosti, bez toho aby ju redukovala na obyčajnú náuku o skvalitnení sexuálneho života.

Kniha je rozčlenená do ôsmich kapitol. Prvá sa celkom ambiciózne púšťa do antropologického rozboru obyvateľstva Indie i Európy, trošku nešťastne využívajúc materiály zozbierané Hitlerovými vedcami v štyridsiatych rokoch. Prepláva históriou a dostáva sa k opisu kastovného systému, ktorý potlačil tantrické prúdy naprieč indickým subkontinentom. Hop a skok a sme v druhej kapitole, pokúšajúcu sa o definíciu tantry a tantrických filozofických východísk. Tu sa prvýkrát ukazuje autorova zúfalá snaha obhájiť tantrické myšlienky slovami západných filozofov a vedcov, Giordano Brunom počínajúc a Descartom zďaleka nekončiac. I keď to pre čitateľa (mňa nevynímajúc) môžu byť konštrukcie niekedy trochu divoké, úmyslu autora hlboko ľudsky rozumiem. Európsky človek bol a je fascinovaný mystikou, ale vo svojej podstate je viac či menej racionálny, má rád keď, sú veci logické, usporiadané, hmatateľné a spočitateľné. Keď je ich možné potvrdiť alebo vyvrátiť. Aj kresťanská teológia je založená v zásade veľmi logicky. Východná filozofia a menovite tantra nepokladá za dôležitú našu logiku ani väčšinu pojmov dominujúcich nášmu hodnotovému rebríčku. To autor opisuje a velebí, a hneď to popiera hľadaním opory v západnej vede. Snaží sa žiť fascinujúco tantrickým životom a zároveň sa nedokáže vzdať svojho európskeho rozumu. Napriek tomu ho nepokladám za pokrytcov, naopak, jeho práca je úprimná a podložená rokmi bádania aj praktickými skúsenosťami. Racionálna štruktúra osobnosti je nám tak hlboko daná a zakorenená v našom genóme, že dokonca iný postup by som u autora pokladala za neprirodzený a neautentický. Hneď ďalšie kapitoly (3-6) sú zamerané na veľa praktickú filozofiu, dychové cvičenia, fyzické cvičenia, meditáciu a sex, ukazujú na hlboký záujem a autorovo pochopenie problematiky. Mnoho tu ponúkaných cvičení možno bez problémov zaradiť do bežného života a určite môže byť veľmi obohacujúce pre širokú škálu ľudí rôznych charakterov i povolania. Záverečná kapitola potom defacto potvrdzuje moju interpretáciu autorovho poňatia "východu na západe". Snaží sa ponúknuť cesty, ako zaintegrovať tantrický prístup do života židovsko - kresťanskej spoločnosti, teda našej spoločnosti, ktorá rada sama seba pokladá za tú "správnu a civilizovanú" avšak obsahovo vyprázdnenú a hladnú po nových podnetoch. Za šikovný pokladám aj slovníček pojmov na samom závere.

Jedna z kľúčových myšlienok tantry je nehodnotenie, jedna z kľúčových myšlienok recenzie ako žánru naopak hodnotenie je. Dilema rozhodovania presuniem na vás, potencionálnych čitateľov. Už v úvode som knihu odporučila na čítanie všetkým záujemcom o poznanie tantry v čo najširšom kontexte, pretože takto obsiahla publikácia nemá v češtine obdobu. Záverom k tomu priložím odporúčanie ešte jedno: čítajte knihu s otvorenou mysľou, používajte nielen náš západny rozum, ale aj oveľa starší talent vnímať veci mystické, hlboké, náročné a abstraktné!

Napísala Anna

Terapeutka, lektorka sebapoznávacích kurzov a kurzov tantrické masáže, profesionálna tantrická masérka a teamová intervizorka. Čítať viac


Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!