Tantra masáže Praha – články


Tantra masáže Praha s.r.o. - Tantrická masáž ako duchovné poslanie

K napísaniu tohto článku ma podnietil list akési rozhorčené ženy zo Záběhlic, ktorá sa cíti pobúrená ponukou aj samotnou existenciou tantra masáží, vidí v nich obchod so sexom a výdobytok modernej, špinavé doby. List mi pomohol uvedomiť si, aké predsudky môžu v spoločnosti stále prevládať, pričom málokto pozná význam tantrické masáže v historickom a spirituálnym kontexte, kam by som ju týmto článkom chcela zasadiť.

Tantrická masáž a história

Tantrická kňažka

Tantrická masáž sa vo svete ako ponúkaná služba objavila pomerne nedávno, rádovo v posledných 5-10 rokoch, jej korene však siahajú do doby dávno pred Kristom, kde hrala v zmenenej podobe, významnú úlohu v celej súdobej spoločnosti a mala hlboko duchovný význam. V eposu o Gilgamešovi, ktorý vznikol 2000 rokov pred Kristom. môžeme nájsť prvé zmienky o tzv posvätnej prostitúcii. V tejto dobe bola vo väčšine štátov uctievaná bohyňa lásky a plodnosti. Bola známa pod rôznymi menami. V Sumeru bola nazývaná Inanna, v Babylone Ištar, v Egypte sa menovala Ísis, v Lýdii Kybelé, Rimania ju poznali ako Venušu av Grécku ako krásnu Aténu. Ľudia ju prosili o plodnosť a požehnanie a uctievali ju sexuálnymi obrady a rituály. V každom väčšom meste existoval Chrám bohyne lásky, v ktorom vykonávali svoju službu tzv posvätné prostitútky. Boli to ženy, ktoré si zvolili službu Bohyni ako svoju profesiu, ženy v spoločnosti vysoko cenené, ktorá sa teší dobrému menu a dobrému postavenie. Ich deti mali napríklad právo dediť majetok. Službu v chráme však vykonávali aj obyčajné Počestné ženy. Podľa spisov gréckeho dejepiscu Herodota, žijúceho v 5. stor pr Kr. nútil babylonský zvyk každú ženu, aby raz za život pbývala v chráme lásky a mala pohlavný styk s cudzincom. Tento akt bol považovaný za posvätný a ak z neho vzišlo dieťa, bolo manželom ženy prijalo a považuje za dar Bohyňa. Celý akt služby v chráme nebol považovaný za poníženie, ale naopak za česť.

Tantrická masáž sa objavila aj v Indii ako súčasť tajných tantrických praktík, rituálov a učenie o ľudskom tele a rozkoši. Dozvedáme sa o nej napríklad z Kámasútry. V modernej dobe odkaz na ňu nájdeme v Nemecku, kde sa podľa ústne tradované historky objavila ako súkromný narodeninový dar jedného nemeckého muža, inšpirovaného tantra a mytológiou, svojej priateľke. Tento muž dlho premýšľal, ako jej oznámiť, aký pre neho má význam až sa rozhodol darovať jej čarovnú masáž, ktorá očarí jej zmysly a privedie ju do hlbokej extázy. Pripravil krásne prostredie, plné kvetín a vôňou a so zaviazanými očami uviedol svoju milovanú na rituálne lôžka, kde o ňu staral a privádzal ju do extázy. Očarená žena si svoj zážitok nenechala pre seba, ale rozprávala ho svojim priateľkám, ktoré taktiež túžili zažiť niečo takého a tantrická masáž novej doby bola na svete.

Moderné tantrická masáž nemá ustálenú formu a čerpá z mnohých smerov a disciplýn zaoberajúcich sa ľudským telom a dušou. O jej úlohe sa môžeme domýšľať predovšetkým sledovaním nite, vedúcim k jej koreňom a odhaľovaním jej psychologického významu. Ač bola Bohyňa lásky s príchodom kresťanstva pochovaná, jej psychologický význam nezmizol. Poďme sa teda pozrieť na to či a ako nadväzuje tantrická masáž na tradíciu tzv posvätnej prostitúcie.

Psychologický význam tantrické masáže

Ako som už nazančila víše, existuje spojenie medzi tantrický masáží a posvätnú prostitúciou. Poďme teda v hľadaní jej význame vyjsť z histórie, hoci tantrická masáž nezahŕňa milovaní a nie sú teda úplne totožné.

Význam posvätnej prostitúcie nebol len náboženský, ale aj hlboko ľudský. Posvätná prostitútka je obrazom zdravé a silné pozemskej ženy, vedomé si svojej krásy a svojho ženstva. Neboja sa spievať, tancovať, starať o seba a užívať svojho tela na prežívanie rozkoše. Takáto žena môže muža obdarúva a obohacovať. Keďže ona je v sebe zakorenený ženou, muž môže byť vedľa nej ozajstným mužom. Svojou otvorenosťou a tým, že sa delá verejne, ukazovala posvätná prostitúcia ľuďom nové poňatie sexuality a prístupu k vlastnému telu. Bořila tabu a mýty a liečila vzťah mužov a žien. Sex sa diel na samom oltári Bohyňa a bol tým posvätený. Tým dával mužom i ženám slobodu radovať sa zo svojej sexuality a prežívať dary tela bez pocitu viny. Ten do sexuality vnieslo až kresťanstvo, ktorým sme bohužiaľ všetci nejako ovplyvnení, a tak náš vzťah k sexualite potrebuje liečiť.

Sexuálna energia je tvorivá sila a hnacím motorom. Prežitok darovanej rozkoše nás inšpiruje a lieči naše chápania a dáva novú životnú vitalitu a inšpiráciu. Archetypicke obraz posvätné prostitútky lieči, ak je vnútorne prijatý, sebepojetí moderných žien, tak zranené vplyvom reklám a mužskými požiadavky na ženský vzhľad. Rituál tantrické masáže je obohacujúce aj pre masérka. Spojenie s odkazom Bohyňa a úplné ponorenie sa do rozkoše a starostlivosti o druhého vyživuje jej vnútornú ženu a lieči obraz ženstvo.

Pre páry, prichádzajúce na tantrický masáž môže byť jedným z významov tejto masáže aj to, že si v bezpečnom prostredí rituálu dovolí prežiť rozkoš s iným mužom alebo ženou. Tým, že sú na masáži spoločne nie je však narušená ich intimita, ale berú si zážitok späť do vzťahu. Žena sa tak štvavú pre svojho partnera atraktívnejšie, protže vidí, ako sa na s potešením díva a dotýka sa jej iný muž a ona pri tom prežíva rozkoš. Viac si potom informuje jej význam a svoje privilégium dotýkať sa tejto ženy po väčšinu času. Zároveň má všetko pod kontrolou, pretože je svedkom celého zážitku a vie, že tantra masáž má svoje hranice a je rituálne, bežný život nezasahujú službou. Taktiež žena sa môže vzdať svojich obáv z toho, že jej muž bude neverný, pretože zatúži po inej žene. Svoju potrebu rôznosti si zažije v rámci masáže a nemá potom potrebu napĺňať ju niekde inde.

Aj pre ľudí prichádzajúcich samotnej, pretože napr nežijú v páre má tantrická masáž svoj význam. Každý potrebujeme čas od času láskyplné dotyky a zážitok zdieľanej rozkoše. Ak ale nemáme momentálne milujúceho partnera, je tantrická masáž bezpečnú, a posvätnou možností ako uspokojiť naše potreby a nezranit svoju dušu nepríjemným zážitkom, ktorý môžeme zažiť u vyhnaných služieb, ktorým chýba duchovný rozmer (napr. profánní prostitúcie). Keďže má tantrická masáž svoj duchovný pôvod, nie je potrebné sa za ňu hanbiť, alebo si hovoriť, že som klesol / a príliš hlboko. Veď ju ľudia poznali už 2000 pred Kr. ! Tantrická masérka sa podobne ako posvätná prostitútka nepredáva, ale váži si seba sama. Má svoju úctu, dôstojnosť a vo svojej práci cítia radosť z darovania rozkoše. Zážitok nás teda môže liečiť na hlbších rovinách.

Etablovanie tantrické masáže v modernej spoločnosti

Verím, že tantrická masáž sa čoskoro stane bežnou službou, pretože ako sme si ukázali vyššie, jej alternatíva je tu po tisícky rokov a tým dokazuje svoje oprávnenie existencie aj svoj význam. V súčastnosti sa o nej veľa píše, točí sa reportáže a je k nej obrátená široká mediálna pozornosť, napriek tomu však voči nej stále přetrvávgá mnoho mýtov a predsudkov. Myslím, že významne prameniacich z neprijatia a odmietanie vlastnej sexuality. Tento článok vznikol zo snahy obhájiť právo tantrické masáže na svoju existenciu a vyčleniť ju zo začlenenia medzi prostitúciu, priváty a escort servisy. Bohužiaľ stále je dosť takých salónov, kde tantrická masáž chýba vyššie opísané roviny, ak si teda vyberáte či tantra masáž abslovovat, dbajte starostlivo na voľbu svojho salónu, zoznámte sa dôkladne s jeho ponukou a pred masážou si nechajte o nej niečo povedať. Predídete tak dezilúzii a sklamanie a zažijete tento rituál tak, ako si zaslúži.

Tento článok je inšpirovaný knihou Posvätná prostitútka, napísanú Nancy Qualls-Cobettovou.

Napísala Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Zakladateľka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažérka, lektorka tantry a skupín osobnostného rozvoja, koučka, lektorka jógy a holistickej práce s telom, masážna terapeutka (10 rokov praxe), autorka terapeutickej tantrickej masážnej techniky „Inner wave“, lektorka masáží. Čítať viac

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!