Tantra masáže Praha – články


Tantra masáže Praha s.r.o. - Od tantra masáže ku cvičenie nahé jógy

nahá jóga

Naked jóga (nahá jóga) - fenomén, ktorý sa objavuje v súvislosti s hľadaním slobody a oslobodením od bežných konvencií. Poďte sa zviesť na jeho vlne. Je inšpiratívna, je umelecká, je zábavná, je nežná, je o tele, ale predovšetkým je o vás!

Predstavte si hladké drevené dosky na podlahe v malej útulnej miestnosti, sviečky, kvety a zvuk bublajícího potoka, predstavte si seba sama po náročnom pracovnom dni, ako sedia v tejto miestnosti s ôsmimi ďalšími ženami. Chvíľu je ticho, relaxujete a pripravujete sa na to, čo príde. Na pokyn lektorky hodina začína. Vyzliekate si šaty a viete, že sa otvára čas a priestor len pre vás, pre váš oddych, bytia s vaším telom as vašou nahotou. Hodina začína. Zhlboka dýchate a koncentrujeme sa len na prítomný okamih. Vnímate vôňu svojho tela, len občas zabrousíte pohľadom na ostatné nahé ženy v miestnosti. Kocháte sa voľnosťou ktorú cítite, nikde vás nič neviaže ani neškrtí. Len vy, vaše telo a poetika nahoty ostatných. Po dýchacím cvičení nasleduje zostava ásan z ashtanga vinyasa jogy, pre ktorú je charakteristické dynamické striedanie polôh. Dynamickým cvičením sa rozprúdi vaše energie a vaše telo aj myseľ sa dostávajú do plynutia. Len tu a teraz. Nádych a výdych. Vôňa, nahota, pohľady na tajomné zákutia vlastného tela i tiel ostatných.

Láka vás to, ale pýtate sa ako súvisí tantra masáž s cvičením nahé jogy? Okrem toho, že oboje pracuje s liečením hanby a kladným vzťahom k vlastnému telu, jedno podporuje a rozvíja druhej. Tantrická masáž slúži k rozvoju sexuality a objavovanie nových dimenzií potešenie a rozkoše, lieči váš vzťah a prístup k sebe samej. Rovnako nahá jóga, ktorá vás vedie do blízkeho kontaktu s vaším telom i všetkými jeho vôňami a nuansami. Cvičením jogy sa tiež mnění spôsob držania tela, upravuje sa spôsob dychu a ako sa telo dostáva do svojej vlastnej harmónie. Mení sa aj navyknuté vzorce správania a tendencia k zadržiavaniu energie na určitých miestach. Dostávate sa do plynutia, ste kreatívnejší, máte priestor pre nové nápady a predovšetkým máte čas, ktorý je určený naozaj pre vás. Postupne vznikajúcim dôverným vzťahom k svojmu telu sa vyvíja a premieňa i vzťah k vašej sexualite, do ktorej sa dostáva viac uvoľnení a plynutia, čo je aj cieľom dobré tantra masáže. Možno potom seba aj svojho partnera prekvapíte. Stretávate sa s pojmom jóga prvýkrát a potrebujete si ho zaradiť do kontextu? Čítajte ďalej.

Jóga v širšom kontexte

Najstaršie zmienky o joge pochádzajú z roku 900 až 500 p.n.l, kedy sa jóga popisovala ako systém asketických praktík, meditáciou a uctievanie, ktoré bolo nepraktikuje svätci v indických kláštoroch. Sanskrtský výraz jóga znamená zjednotiť, pripútať alebo ovládnuť. V joge sa teda jedná o spojení individuálneho ja človeka s univerzálnym bytím. Dosiahnutie tohto spojenia vedie k prekonaniu nášho falošného ega (vo význame nepravého ja, získaného prispôsobením sa spoločnosti a požadovaným sociálnym rolám), ktoré nám bránia v spojení s pravou podstatou bytia. Toto rozpojenie nás robí nešťastnými, pretože sme zameraní prevažne na hmotný svet a jeho starosti. Podľa filozofie jogy je však skutočnou podstatou života večné bytia, vedomia a blahobyt. Človek praktizujúci jogu sa teda snaží stotožniť s touto podstatou, čo vedie, podľa filozofie jogy, ku šťastiu, pokoja mysle a osvietenie. Osvietenia a pokoja mysle však nejde dosiahnuť ak je naše telo slabé a zamestnané fyzickými ťažkosťami, ktoré na seba koncentrujú našu pozornosť. Jóga sa teda snažia cez prácu s telom o dosiahnutie rovnováhy, stability a fyzického zdravia. V Pevnom a zdravom tele potom môže sídliť pokojná a vyrovnaná myseľ.

Hlavnými piliermi jogy je teda systém ásan (pozícií tela), ovládanie dychu (pránájáma) a meditácie (upokojenie mysle). Ásany sú náročné na rovnováhu a vyžadujú postupné dosiahnutie fyzickej pružnosti a dobrej kondície. Rovnováhy v ásanách možno dosiahnuť len úplnou koncentráciou a správnym používaním dychu, čo vedie k upokojeniu a oslobodení sa od stresu a starostí. Hodina jogy je tak akýsi návrat k sebe samému. Väčšina západného sveta dnes používa jogu ako prostriedok dosiahnutia zdravia, flexibility a ako mentálne relaxáciu.

Jóga a nahota

Európska kultúra a jej kult dokonalého tela nás vedie k odpojeniu od seba samých a neprijatie toho, ako vyzeráme a akí sme. Snažíme sa dosiahnuť reklamou prezentovaného ideálu, trápime sa hladom, dietami a úmorným cvičením, neustále sa snažíme byť niekým iným, ale spokojnosť v našom vlastnom tele, jednom tele, ktoré máme, nám uniká. Na rade seminárov sa učíme ako svoje telo prijať, ale cesta skrze hlavu a premýšľanie o téme je často dlhá, pomalá a častokrát nevedie ku kýženému výsledku. Vieme, že je dobré mať sa radi takí, akí sme, ale ako to urobiť, to už nevieme. Svoje telo môžeme naozaj prijať len vtedy, ak sa s ním naučíme byť v blízkom kontakte. Počúvať jeho správy, vnímať jeho meniace sa energiu v priebehu dňa iv priebehu rôznych stretnutí. Ak ho necháme, aby nás viedlo a inšpirovalo. Naozaj radi sa môžeme mať len vtedy, ak prijmeme seba sama so všetkými detailmi a drobnými nuansami, ktoré naše telo ponúka. Naučte sa vnímať jeho vôňu, objavte jeho skryté zákutia, naučte sa poznať svoje stehná, bruško, ruky aj pohlavie. Naučte sa svoje telo ovládať a byť si v ňom istí. Jednou z metód, ako sa dôverne stretnúť so svojím telom je cvičenie jogy inak - nahí! Rituál nahé jogy ako metódu seba-prijatie prináša lektorka Julie Gaia Poupětová, pracujúce s rozvojom sexuality pre jednotlivcov i páry.

Každá z pozícií nahé jogy vám otvára pohľad na vaše telo z iného uhla pohľadu. Spoznáte sami seba tak, ako sa nepoznáte. Počas 90 min cvičenia sa tak dostávate do blízkeho, vzťahu so svojím telom, učíte sa ho prijímať, používať aj milovať. Pomocou sú aj ostatné ženy, procházející rovnakým procesom. Celý rituál je zakončený relaxáciou so zavretými očami a záverečnú meditáciou. Kto má chuť, môže hovoriť o svojich zážitkoch, kto nie, ponechá zážitok iba vo svojom vnútri. Odchádzate a prekvapuje vás vnútorný pokoj, uvoľnenie a inšpirácie. Mať na sebe opäť šaty je divné ..

Napísala Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Zakladateľka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažérka, lektorka tantry a skupín osobnostného rozvoja, koučka, lektorka jógy a holistickej práce s telom, masážna terapeutka (10 rokov praxe), autorka terapeutickej tantrickej masážnej techniky „Inner wave“, lektorka masáží. Čítať viac

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!