Tantra masáže Praha s.r.o. - Masáž lingamu a Sex v meste

Masáž lingamu je veľmi diskutovaným prvkom tantrickej masáže. Záujem o túto problematiku je motivovaný rôzne. Odborníci zo zdravotných profesií sa zaujímajú o vplyv masáže na erektilnú poruchu a to ako z hľadiska rýdzo fyziologického, tak aj psychosomatického. Ženy si želajú ozvláštniť či skvalitniť partnerský sexuálny život. A samozrejme nájde sa aj záujem skôr negatívny, to keď býva masáž lingamu (slovensky penisu) vnímaná ako na technika Apriori zameraná na sexuálne uspokojenie a dosiahnutie orgazmu, čo je predstava mylná, ale silno zakorenená. Na scéne z môjho obľúbeného seriálu si môžeme názorne vysvetliť, ako to s touto masážou vlastne je.

Mnohí z vás iste poznajú populárny americký seriál stanice HBO Sex v meste (v origináli Sex and the city). Jedná sa o príbeh štvorice úspešných newyorských žien, pričom hlavnou témou prelínajúcou sa naprieč seriálom sú ich sexuálne zážitky. Jedna z divácky najúspešnejších scén privedie hlavné hrdinky práve na seminár intímnej tantrické masáže lingamu. Poďme sa teda najprv na túto scénu pozrieť. http://www.youtube.com/watch?v=s5WlJPSyhQ4 sex ve mestě, Tantra masáže Praha s.r.o.

A teraz si poďme rozobrať, čo scéna zobrazuje. (Myslím z tantrického hľadiska, nie komickosť celého momentu, ktorý ste si dúfam užili rovnako ako ja!). Seriálová doktorka sprevádzajúca tantrickou masážou hovorí: "Skutočným úmyslom tantrického sexu, my hovoríme duchovnej sexuality, je vyskúšať a spojiť sa s nadpozemským." Radosť zo sexu je daná zo živočíšnych druhov primárne človeku, ktorý je ako jediný obdarený darom abstraktného myslenia a schopnosťou uvedomovať si presah seba samého a transcendentno. Tantra spolu so šamanizmom a podobnými duchovnými smermi, používa extázu, ako cestu vedúcu k rozplynutiu ega a hraníc dualizmu medzi telom a mysľou, medzi svetom hmotným a svetom abstraktným, myšlienkovým. A zatiaľ čo niektoré smery k navodeniu spirituálnych zážitkov a zmien stavov vedomia využívajú psychotropné látky, súčasná tantra pracuje priamo s telom a to formou dychových cvičení, masáží, jógy, tanca či sexu, ktorý v sebe spája väčšinu z menovaných techník.

"Tantrický sex nestojí na slovách, stojí na činoch." Jedným z mnohých problémov západného myslenia je myslenie samo o sebe. Možno už ste počuli slovné spojenie "žije vo svojej hlave". Znamená v podstate to, že naše prežívanie a zažívanie sa odohráva vo virtuálnom svete našich mozgov. Ale my, ako ľudské bytosti nepoznávame len rozumom, potrebujeme aj zažívať doslova na vlastnej koži. Ostatne keď sa pozrieme na slovo "zažívať", čo zistíme? Že je zložené z predpony za -, ktorá sa používa, keď tvoríme slovesá vyjadrujúce začiatok deja a jeho krátke, časovo obmedzené trvanie. V rámci tohto významového typu novo vznikajú slovesá, ktoré vyjadrujú vedľa krátkeho trvania deja aj jeho intenzívnejšie prevedenie. Tieto slovesá vyjadrujú okrem väčšej intenzity deja často aj zaujatie, záujem činiteľa na deji. Koreňom slova je potom samo sloveso "žiť", ktoré vyjadruje existenciu v pohybe. Niečo nesmierne dôležité pre každého z nás, teda život sám. Zažívať na vlastnej koži, "žiť" aktívne svoj život a nie ho len myslieť, znie ako samozrejmosť, ale samozrejmosťou to vôbec nie je. Je to ako keby sme čítali dobrodružné knihy, ale nikdy neopustili svoju izbu. Nenavádzame nikoho k bezhlavému skúšaniu všetkého, čo sa dostane do rúk a nepremyslením následkov takého konania. Ale prihováram sa za aktívne prežívanie života a vzťahov, prihováram sa za načúvanie srdcu a inštinktom minimálne rovnako tak, ako počúvame prikazujúcemu a zakazujúcemu rozumu. Prihováram sa za autenticitu a spontánnosť, pred naučenou dokonalosťou a premyslenosťou každého slova i výrazu.

Keď už sa aj zo sexu, z aktu najpudovejšieho a najspontánnejšieho stane predom predpísaný sled pohybov, zvukov a výrazov, ako to poznáme z pornografických filmov, sprevádzaný premýšľaním nad tým, ako pri tom vyzeráme, či "vzdycháme" ako to partner očakáva, či sme vyskúšali adekvátny počet pozícií a orgazmus vnímame ako direktívou nariadený cieľ tak intenzívne, že ho radšej budeme predstierať, je niečo veľmi zle.

"Úlohou je predĺžiť rozkoš." Rozkoš napĺňa náš život radosťou, obohacuje ho a učí nás vážiť si svojho tela, ako nástroja a zároveň tvorcu rozkoše. Je dobré si ju vážiť. Tantrická náuka obsahuje celú škálu techník, ako sú dychové cvičenia a cviky posilňujúce svaly panvového dna, ktoré nám umožnia prežívať sexuálne vzrušenie niekoľkonásobne dlhšiu dobu a niekoľkonásobne intenzívnejšie.

"Predvediem vám veľmi úspešnú Lingam masáž." Tu sa dostávame k "jadru pudla". Masáž lingamu (penisu) má v tantrickej masáži tri hlavné funkcie. Ako prvý chcem spomenúť rovinu psychologickú. Napriek otvorenému postoju súčasnej spoločnosti k sexu a sexualite, bývajú pánske genitálie často tabuizované, alebo naopak karikované. Pozornosť je buď od genitálií úplne odvedená (napríklad bezpohlavná bábika Ken) alebo je naopak zameraná iba a jedine na ne, ako by dokázali žiť nezávisle na svojom majiteľovi. Tantrická masáž dáva intímnu oblasť do súvislosti s celým telom a vzájomne ich prepája. Muž dostáva informáciu, že jeho telo je v úplnosti prijímané a nie je nijako posudzované či parcelované.

Druhý efekt je čisto fyziologický. S vekom, ako je známe, schopnosť erekcie klesá. Erekcia je spôsobená vyšším prekrvením toporivých teliesok v penise i podbrušku.

Životným štýlom i jednoduchou "únavou materiálu" sa cievy toporivých teliesok zanášajú, a neplnia svoju funkciu tak efektívne. Masáž mechanicky uvoľňuje nánosy v cievach, oblasť podbruška, slabín i penisu prekrvuje, čím dochádza bezprostredne k zlepšeniu funkcie a pri opakovaní procedúry i dlhodobej pomoci.

A naposledy, tretí dôvod je spirituálny a rituálny. Slovo "Linga" z ktorého je lingam odvodený, v sanskrte znamená "symbol" alebo tiež "znak", ktorý vedie k nejakému záveru. Lingam teda znamená identifikáciu za symbol, prostredníctvom ktorého je možné zistiť, čo je pravda a skutočnosť. "Lingam je to, čo je neviditeľné, a napriek tomu môže byť identifikované." Masážou lingamu, zdroja a prostriedku mužskej energie a sily, ho rituálne uctievame, prijímame a prebúdzame jeho potenciál.

"Ten, kto rozkoš prijíma, leží nahý na chrbte pred tým, kto rozkoš dáva." Pozícií pre masáž je veľa a každá z nich nesie svoj vnútorný význam. Pre partnerov (a zvlášť začínajúcich) je masáž tvárou v tváre naozaj najvýhodnejšia, lebo symbolizuje rovnocennosť. Zároveň umožňuje najjednoduchšie cestu k intímnym partiám aj celej prednej časti tela, ktorého sa počas intímnej masáže tiež dotýkame, aby sme pomohli prijímajúcemu uvedomiť si rozkoš v celom tele a rozviesť sexuálnu energiu z pohlavia ďalej. Pre začiatočníkov z radov dávajúcich je výhodná aj v tom, že môžeme sledovať reakcie prijímajúceho či nadviazať očný kontakt, čím prehĺbime intimitu.

"Genitálie plne vystavené masáži" Táto veta súvisí s tým, čo popisujem v predchádzajúcom odseku a zároveň prináša novú informáciu. V dnešných dňoch sa už málokto oddáva sexuálnym aktivitám zásadne v tme a pod perinou, avšak priama odhalenosť (či neskrytost - ak sa chceme držať filozofickej terminológie) pohlavia je veľmi symbolická a vedie k prijatiu celého tela a odmietnutie brať niektoré jeho časti ako tabu.

"Robte to pomaly." Informácie veľmi jednoduchá a čitateľná, napriek tomu mnohých začiatočníkom robí veľký problém svoje dotyky spomaliť. Bývame zvyknutí pohybovať sa rýchlo, dynamicky a efektívne. Pre masáž je naopak dôležité masírovať síce v jednom rytme, ale veľmi plynulo a pomaly. Telo dostáva informáciu o bezpečí a ľahšie sa uvoľní až do meditatívneno stavu.

"O hodinu a pol neskôr, neschopné otočiť hlavy inam" Možno vás tento časový údaj prekvapil, avšak nejde o umeleckú nadsádzku. Intímna masáž môže trvať hodinu a pol či dokonca dlhšie. Skúsený dávajúci dokáže prijímajúceho udržať na hranici orgazmu aj niekoľko hodín. Je to stav veľmi energetizujúci, meditatívny a fascinujúci, zároveň môže byť fyzicky aj psychicky náročný pre prijímajúceho, ktorý nevie so silou svojej sexuálnej energie pracovať. Je teda (ostatne ako vždy) veľmi dôležité pozorne a empaticky sledovať reakcie prijímajúceho, v žiadnom prípade by nemal vykazovať známky bolesti či silnej únavy.

"Videli sme doktorov Shapirových predvádzať tantrický sex" Túto vetu nehovorí seriálová doktorka, ale Carie, jedna z hlavných postáv, napriek tomu cítim potrebu ju okomentovať. To, čo hrdinky pozorujú, nie je tantrický sex, ale len masáž, ktorá môže byť úvodnou technikou smerujúcou k tantrickému sexu. Tantrickou masážou sa človek učí rozpoznávať, kedy dáva a kedy prijíma, učí sa byť plne pozornosťou prítomný vo svojom tele.

"Masírujte hlavu lingamu, ako keď vymačkávajú pomaranč." Toto prirovnanie dámy na obrazovke pobaví, avšak tento hmat existuje a navyše sa mu naozaj hovorí juicer (= odšťavovač) Stimuluje a prekrvuje žaluď penisu, ktorý nie je len silnú erotogénnou zónou, ale je aj zónou reflexnou, súvisiacou s hlavou a tvárou.

"Položte pravú ruku na koreňovú čakru toho, kto prijíma. Koreňová čakra je umiestnená medzi análnym otvorom a genitáliami. Jemne pohybujte rukou, aby ste túto čakru prebudili, odborne sa to nazýva perineum." Čakry (v sanskrte viery alebo kolesá), sú energetické centrá, zodpovedajúce siedmich základným životným oblastiam človeka a sú umiestnené pozdĺž chrbtice. Problémy s určitou čakrou potom značia, že daná oblasť potrebuje preskúmať a liečiť. V zásade sa jedná o veľmi prepracovaný systém práce s psychosomatikou a výrazne zohľadňujúci spirituálnu rovinu. Počas tantrickej masáže dochádza k harmonizácii všetkých siedmich čakier a k ich prepojeniu. Spomínaná koreňová čakra je tiež nazývaná prvou čakrou (v sanskrte Muladhara). Umiestnená je (ako správne uviedla seriálová tantrička) na hrádzi, súvisí tiež s kostrčou a panvovým dnom. Súvisí s prvotnou vitálnou energiou, pudovosťou, zachovaním druhu a prežitím. Výsledkom harmonizovanej koreňovej čakry je sebadôvera, chuť do života, tvorivosť, životná sila, uzemnenie a dôvera vo vlastnú existenciu. Naopak problémy s touto čakrou spôsobujú neprijatie seba samého, nedostatok sebadôvery, strach, úzkosti. Takto vyzerá symbol koreňovej čakry:

"Orgazmus nie je cieľom lingam masáže, ale môže byť príjemným a vítaným vedľajším následkom." Téma tantra a orgazmus je veľmi široké a nie je jednoduché ho podať stručne a pritom pravdivo. Orgazmus je pudovou, samovoľnou a prirodzenou reakciou tela na intenzívne vzrušenie. Počas tantrickej masáže je telo v úplnosti prijaté so všetkými jeho reakciami bez hanby či hodnotenia, preto je počas nej orgazmus akceptovaný. Avšak je naozaj dôležité, aby nebol jej cieľom, lebo to samo o sebe predstavuje tlak na výkon a zvlášť pre mužov, ktorí majú napríklad psychosomatický problém s dosahovaním erekcie či orgazmu, je ejakulácia natoľko stresujúca, že úplne bráni zážitku. Je teda v poriadku, ak orgazmus prijímajúci prežije, rovnako ako to, ak ho neprežije. Tantra nás však vedie k plnému využitiu nášho sexuálneho potenciálu, napríklad tým, že učí prežívať tzv. vnútorný celo - telový orgazmus, čo je stav extázy zbavený ejakulácie a teda straty energie. Pre vnútorný orgazmus je typická úplná strata vedomej kontroly a plné oddanie sa telesnému prežívaniu.

"Pozerajte sa, čo robím. Keď to dokážete, váš muž vám bude vždy verný." Touto vetou scéna končí a končím tým aj ja svoj komentár. Ak sa chcete naučiť umenie tantrické masáže a obohatiť svoj vzťah aj svoj (sexuálny) život, nemusíte absolvovať seminár v nikoho byte ani sa vystaviť riziku nechcenej inzultáce cudzím semenom. V našej škole tantra masáže nájdete širokú ponuku našich kurzov, z ktorých si určite vyberiete. Rada sa s vami stretnem!

Napísala Anna

Terapeutka, lektorka sebapoznávacích kurzov a kurzov tantrické masáže, profesionálna tantrická masérka a teamová intervizorka. Čítať viac

Tantra masáže Praha – články


Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!