Tantra masáže Praha s.r.o. - Čarovné masáže III - Alternatívne masáže a smery

V minulých článkoch sme si predstavili najobľúbenejšie orientálne masáže a SPA procedúry z Ázie, aj najznámejší masáže z Európy. V tomto diele sa zoznámime s masážami, ktoré zaraďujeme medzi tzv. masáže alternatívne. Jednotiacim prvkom týchto smerov je viera v existenciu energetického tela vnímanie choroby ako prejavu nerovnováhy a disharmónie v toku tejto energie.

Holistická masáž

Čarovné masáže III - Alternatívne masáže a smery

Holistická masáž vychádza z celostného pohľadu na človeka, v rámci ktorého sa snažíme vnímať klienta v kontexte jeho každodenného života, teda jeho vzťahov, životné filozofie a zameranie, profesie, viery, zázemie či koníčkov. Holistická filozofia vychádza z presvedčenia, že naše zdravie je ovplyvnené naším myslením a tým, ako vedome utvárame svoj život. V rámci holistického prístupu sa preto snažíme motivovať klienta k zdravej strave, pravidelnému pohybu, meditácii, pobytu na čerstvom vzduchu a starostlivosť o seba v podobe pravidelnej relaxácie a masáže. Holistická masáž patrí medzi masáže relaxačné a energetické a jej cieľom je harmonizovať energiu v tele, uvoľniť od napätia a stresu a dopriať prijímajúcemu toľko potrebný čas pre duševnú i fyzickú obnovu.

Ako masáž prebieha:

Holistická masáž prebieha na pohodlnom futonu, za svitu sviečok, vône aromatických olejov či vonných tyčiniek a zvuku relaxačnej hudby, ktoré dohromady pomáhajú pre navodenie psychickej pohody a relaxácie. Masáž zahŕňa celé telo prijímajúceho, vrátane pokožky hlavy a plôšok chodidiel (okrem intímnych partií) a mal by ju vykonávať skúsený terapeut, ktorý sa okrem samotnej práce s telom zaoberá tiež prácou s energiou a pocitmi. Najlepšie výsledky dosahujú terapeuti so znalosťou bioenergetiky a bodyterapie. Holistická masáž nemá ucelenú podobu a vychádza preto úplne zo znalostí a skúseností terapeuta, pri výbere si preto starostlivo preštudujte životopis a vzdelanie človeka, ktorému sa zveríte do starostlivosti. Optimálna holistická masáž začína rozhovorom o pocitoch a potrebách klienta. Nasleduje bioenergetická masáž a jemné preťahovanie bez použitia oleja, ktoré prináša pocit uzemnenia a pokoja, prehlbuje sa dych a navodzuje sa pocit uvoľnenia od napätia. Keď je telo prijímajúceho dostatočne uvoľnené a zrelaxované, terapeut môže pokračovať pomalou olejovou masážou celého tela, s využitím aromaterapeutických silíc, namiešaných na mieru klientovi. Olejová masáž je založená na citlivom pôsobení medzi prijímajúcim a dávajúcim, riadi sa intuíciou terapeuta a masážne hmaty môžu pripomínať tanečné pohyby. Dôležité je prepojenie pohybu a dychu a plná prítomnosť terapeuta. Cieľom olejovej masáže je uvoľniť zvyšné svalové napätie, harmonizovať energetické centrá v tele (čakry) a priniesť prijímajúcemu pocit pokoja a uzemnenia. Masáž by mala končiť relaxáciou za zvuku hudby a následným rozhovorom o pocitoch klienta.

Dĺžka masáže: 2 – 3h

Účinky masáže:

Holistická masáž prináša pocit hlbokej telesnej i duševnej obnovy, uvoľňuje od napätia a stresu a navodzuje pocit pokoja a vnútornej rovnováhy v záťažových a krízových životných situáciách.

Pre koho je masáž nevhodná:

Holistická masáž sa nevykonáva pri akútnom horúčkovitom alebo zápalovom ochorení, onkologickom ochorení, pri infekčných ochoreniach kože či pri hnačke a zvracaní.

Zaujímavosti:

Medzi holistické masáže je niekedy radená tiež masáž aromaterapeutická či masáž tantrická.

Hodnotenie:

Holistická masáž u skúseného terapeuta, ktorý dokáže vedome pracovať s fyzickým aj energetickým telom je úžasným zážitkom, ktorý môžem len odporučiť. Dôležitá je znalosť bodyterapie, bioenergetiky, aromaterapie a samozrejme dlhodobá masérska prax a skúsenosti.

Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia je neinvazívna liečebná a harmonizačná metóda, ktorá spočíva v jemnej masáži lebky a kosti krížovej, vnímanie tzv. Kraniosakrálneho rytmu a poskytnutie láskyplnej opory. Bola vytvorená americkým osteopatom na začiatku dvadsiateho storočia a jej cieľom je predovšetkým podpora vlastných liečivých síl organizmu. Jej zakladateľ veril, že za pomoci láskyplnej podpory sa uvoľnia liečivé a harmonizačné sily v človeku, ktoré dokážu vyliečiť akúkoľvek chorobu. Táto metóda sa teda zameriava na zdravie, nie na chorobu. Liečenie nespôsobuje terapeut, ten iba poskytuje láskyplnú podporu, aby sa telo mohlo uzdraviť samo. Nejedná sa o zdravotnícku metódu, radíme ju preto k alternatívnym, energetickým smerom.

Ako masáž prebieha:

Kraniosakrálna terapia začína rozhovorom, pri ktorom terapeut zisťuje základný zdravotný stav a ťažkosti klienta. Nasleduje masáž, ktorá sa vykonáva v ľahu na chrbte na pohodlnom lehátku, klient je pri nej oblečený vo voľnom bavlnenom oblečení, či zakrytý bavlnenou šatkou (sarong). Masáž je veľmi pomalá a pokojná a je preto obzvlášť dôležité udržiavať telo klienta v teple, mnohí terapeuti preto využívajú hrejivé masážne podložky, ktoré pomáhajú prehriať chrbát aj oblasť krížovej kosti, na ktorej terapeut neskôr pracuje. Terapeut počas ošetrenia masíruje lebku, krížovú kosť a jej okolie, dolné končatiny a hrudník. Masáž sa vykonáva bez použitia oleja a jedná sa o metódu veľmi jemnú a neinvazívnu. Jej cieľom je navodenie prirodzenej rovnováhy medzi duchom a telom a naštartovanie samo liečivých procesov v tele klienta. Kým terapeut jemne pohybuje s jednotlivými kosťami na hlave, klient môže, počas navodenia stavu relaxácie, vnímať rôzne zážitky a vízie. Dochádza k nim spontánne, keď sa uvoľní racionálna časť našej mysle a klientovi sa začínajú vyplavovať obrazy z podvedomia. Jedná sa o liečebný proces, kedy sa človek vyrovnáva so záťažou a prežitými skúsenosťami. Terapeut pri masáži vedome pôsobí na centrálny nervový systém, poskytuje láskyplnú oporu a pocit bezpečia, ktoré sú základom pre naštartovanie vlastných liečivých síl v človeku. Pre vytvorenie týchto podmienok je dôležitá vzájomná dôvera.

Dĺžka masáže: 2h

Účinky masáže:

Kraniosakrálna masáž je hlboko relaxačná, neinvazívna, antistresová technika, ktorá pomáha navodiť pocit pohody a šťastia, uvoľňuje od bolesti hlavy, zmierňuje nervové vypätie, odstraňuje negatívne následky stresu a obnovuje samo liečivé schopnosti organizmu. Terapeut pri nej priaznivo pôsobí na centrálnu nervovú sústavu a tým navodzuje stav rovnováhy, ktorý podporuje schopnosť tela uzdravovať sa samo. Kraniosakrálna masáž preto pomáha najmä u chorôb psychosomatického pôvodu, ako sú bolesti hlavy, astma, alergie a najrôznejšie bolesti nejasných príčin.

Pre koho je masáž nevhodná:

Kraniosakrálna masáž sa nevykonáva pri akútnom ochorení, po úrazoch či operácii hlavy či chrbtice.

Zaujímavosti:

Kraniosakrálnu terapiu vyvinul na začiatku 20. storočia Dr. W. Sutherland, americký osteopat, ktorý zistil, že lebečné kosti nie sú pevne zrastené, ale pohybujú sa v súlade s dychovým systémom a vnútornou pulzáciou tela. Pôvodom pohybu je bio-energia, ktorá pohybuje všetkými tekutinami, tkanivami aj kosťami. Dr. Sutherland nazval pohyb tejto energie tzv. Dychom života, ktorý je zodpovedný za samo liečivé sily v tele.

Hodnotenie:

Kraniosakrálna masáž je pokojné, meditatívne a neinvazívne ošetrenie, ktoré môžem odporučiť predovšetkým v popoludňajších a večerných hodinách, pretože sa pri ňom ľahko stane, že po prvej štvrťhodine spokojne zaspíte. Ak máte dynamickú osobnosť a nepokojnú povahu, môže pre vás byť ťažké zotrvať po dobu ošetrení v pokoji. Počas kraniosakrálnej masáže sa nerozpráva, aby mohol ošetrujúci terapeut dobre vnímať váš kraniosakrálny rytmus.

Tantricko-Taoistická masáž

Čarovné masáže III - Alternatívne masáže a smery

Tantricko-taoistická masáž masáž sa v súlade s princípmi taoizmu snažia za pomoci vedomého dotyku, dychu a meditácie harmonizovať energie v tele prijímajúceho a pomôcť mu uvoľniť sa do prítomného okamihu. Prvky tantry zasa dovoľujú predávajúcemu vedome pracovať so sexuálnou energiou a využiť jej silu pre nabitie tela dynamickou a tvorivou energiou. Prebudená sexuálna energie spolu s prvkami bioenergetiky a bodyterapie uvoľňuje bloky v tele a prináša oživenie a hlbokú relaxáciu. Tantricko-taoistickú masáž tak radíme medzi masáže energetické a harmonizačné.

Ako masáž prebieha:

Tantrická-taoistická masáž prebieha na pohodlnom futonu, v pokojnom a nerušenom prostredí, za zvuku bublajúceho potoka či šumenie lesa. Začína rozhovorom medzi terapeutom a klientom, pri ktorom terapeut preskúma ťažkosti klienta a predbežne diagnostikuje problematické okruhy, s ktorými bude v nasledujúcej masáži pracovať. Zisťuje tiež vzťah klienta k prijímaniu dotyku a mieru jeho otvorenosti. Sú stanovené vzájomné hranice a je vyjasnené, čoho by chcel klient počas masáže dosiahnuť. Ak je to vhodné, vysvetlí terapeut klientovi dychové techniky. Nasleduje samotná masáž, ktorá sa vykonáva bez použitia masážneho oleja a vychádza predovšetkým z bioenergetiky a bodyterapie. Klient je pri nej nahý, zakrytý bavlneným sarongom. Masáž sa vykonáva najprv cez sarong, neskôr na samotnej pokožke tela. Časti tela, ktoré nemasírujeme, zostávajú zakryté. Terapeut môže použiť aromaterapeutické esenciálne oleje na určité energetické miesta na tele, pokiaľ cíti, že to klient potrebuje. V závere masáže je zahrnutá jemná harmonizačná masáž intímnych partií, vo forme jemného dotyku či vibrácie. V tejto časti je dôležitá práca s dychom. Intímna masáž môže byť vykonávaná na nahom tele či cez šatku (sarong), podľa pocitov a miery otvorenosti klienta. Vzhľadom k intimite tejto techniky je dôležitá najmä dôvera k terapeutovi a pocit bezpečia. Pri tantricko-taoistickej masáži nedochádza k orgazmu a energia je uchovaná v tele klienta. Masáž končí meditáciou a rozhovorom o zážitkoch klienta, prípadných víziách a pocitoch terapeuta, ktoré by mohli pomôcť rozšíriť klientovo vedomie.

Dĺžka masáže: 120 – 150 min

Účinky masáže:

Tantricko-taoistická masáž učí prijímajúceho novému pohľadu na sexualitu, prácu s energiou, vedomím aj dychom. Prehlbuje vnímanie tela, odstraňuje fyzické, energetické i mentálne bloky, zbavuje napätie a stres a prináša pocit relaxácie a odovzdania. Vnímavejší klienti môžu prežívať vízie a uvedomenie nových aspektov svojho života a poslania.

Pre koho je masáž nevhodná:

Masáž sa nevykonáva v prípade akútneho horúčkovitého a zápalového ochorenia či nakazenia infekčnou chorobou. Vzhľadom k vedomému zaobchádzaniu s dotykom je vhodná aj pre hanblivých jedincov či klientov zotavujúcich sa z traumatických zážitkov a skúseností, ako doplnenie dlhodobej psychoterapie.

Zaujímavosti:

Taoizmus je starý čínsky filozofický smer, pôvodom zo 6.-8. storočia, ktorý sa snaží o hľadanie prirodzenosti a harmónie prostredníctvom zosúladenia protikladov jin a jang. Je založený na myšlienke, že svet a všetko v ňom je v neustálom pohybe, stálosť neexistuje a celok nemožno oddeliť od detailu. Pre taoizmus je typické úzke prepojenie s prírodou, nájdeme v ňom preto prvky šamanizmu, alchýmie či prírodnej mágie. V doslovnom preklade TAO znamená cesta a jeho dôležitým princípom je nezasahovanie, podľa taoistickej filozofie teda nejde o cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, ale o cestu, ktorú na ceste k cieľu prechádzame. V súlade s princípom aktívneho nekonania, sa v taoistickej tradícii človek stáva nádobou, ktorou preteká TAO.

Hodnotenie:

Tantricko-taoistická masáž je úžasným energetickým, fyzickým aj meditatívnom zážitkom plným dôvery, vnímania prítomného okamihu a prúdením energie vo vlastnom tele. Páči sa mi, že zahŕňa prácu s fyzickým telom (dochádza teda k uvoľneniu svalov), ale aj s telom energetickým. Po masáži som sa cítila odpočinutá a plná energie a elánu. Môžem len odporučiť!

REIKI

Reiki je liečiteľská metóda, pôvodom z Japonska, ktorá predpokladá existenciu vitálnej životnej energie v tele každého človeka. Táto energia sa nazýva Reiki, a ak je človek zdravý, prúdi táto energia telom voľne a bez prekážok. Ak je telo choré, energia tečie pomalšie alebo sa jej tok úplne zablokuje. Reiki putuje telom po energetických dráhach - meridiánoch a kumuluje sa v siedmich hlavných energetických centrách, tzv. čakrách. Podľa systému Reiki existuje okrem fyzického, tiež energetické telo človeka, ktoré je viditeľné ako jeho aura. Skúsený terapeut potom pozná chorobu alebo zdravie už z aury svojho klienta.

Ako masáž prebieha:

Reiki je skôr než masážou energetickým ošetrením, ktoré sa odohráva na princípe prikladania rúk a pôsobením na energetický systém prijímajúceho. U Reiki platí, že čím vyšší stupeň zasvätenia terapeuta, tým vyššie by mali byť jeho liečiteľské schopnosti. Prvý stupeň sa využíva predovšetkým pre samo-liečenie, terapeuti s II. a III. stupňom už okrem samotnej práce s energiou disponujú umením prác so symbolmi, IV. stupeň je stupňom majstra-učiteľa. Ľudia s pokročilou znalosťou Reiki by mali byť schopní z energetického poľa človeka spoznať, čo ho trápi a mali by byť schopní obnoviť tok energie v tele. Reiki býva mnohokrát využívaná ako doplnková metóda holistickej masáže.

Dĺžka masáže:

Ak je Reiki vykonávaná samostatne, jeho dĺžka zvyčajne nepresahuje 60 min u začínajúcich praktikantov, u tých pokročilých potom stačí napr. 15min. Dĺžka je vždy individuálna a riadi sa intuíciou a schopnosťami terapeuta.

Účinky masáže:

Reiki obnovuje prirodzený tok energie v tele a tým napomáha liečeniu.

Pre koho je masáž nevhodná:

Ak neveríte na energetický tok v tele, potom je pre vás táto metóda pravdepodobne stratou času. Samotné ošetrenie nemá žiadne kontraindikácie.

Zaujímavosti:

Za objaviteľa Reiki je považovaný japonský majster Mika Usui, ktorému bola táto metóda liečenia zjavená po niekoľkých dňoch pôstu, ako tzv. Kľúč na liečenie. Ošetrenie Reiki môže poskytnúť len človek, ktorý prešiel tzv. Zasvätením (iniciáciou) do Reiki, ktoré posilnia tok jeho energie a zväčšia jej objem. Toto zasvätenie sa delí do štyroch stupňov, pričom posledný stupeň je stupňom majstrovským a učiteľským. Hlavným zmyslom Reiki je pomôcť pacientovi uvedomiť si zodpovednosť za vlastné zdravie a porozumenie princípom vzniku choroby.

Hodnotenie:

Osobne preferujem kontaktné spôsoby ošetrenia, zahrňujúce okrem práce s energiou tiež masáž a relaxáciu fyzického tela. Zažila som klasickú či relaxačnú masáž v spojení s ošetrením Reiki, ale nevnímala som žiadne väčšie účinky. Možno som však nemala šťastie na správneho praktikanta, preto toto ošetrenie úplne nezavrhujem.

Napísala Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Zakladateľka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažérka, lektorka tantry a skupín osobnostného rozvoja, koučka, lektorka jógy a holistickej práce s telom, masážna terapeutka (10 rokov praxe), autorka terapeutickej tantrickej masážnej techniky „Inner wave“, lektorka masáží. Čítať viac

Tantra masáže Praha - články

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!