Tantra masáže Praha – články


Tantra masáže Praha s.r.o. - Štandardy kvality tantrické masáže

Tantrická masáž prešla od doby, keď sa prvýkrát objavila v ČR veľkými zmenami. Z tajuplné masáže, ktorú takmer nikto nepoznal, sa stal v posledných rokoch veľký hit. Vďaka mediálne osvete aj pozitívnym skúsenostiam klientov, je tantrická masáž teraz jednou z najvyhľadávanejších masáží vôbec. Táto expanzia východnej filozofie a posvätné erotiky však so sebou prináša aj negatívne javy. Jedná sa najmä o prípady, kedy je tantra podriadená podnikateľskému zámeru a na úkor spirituality sa tantrické masáži venujú ľudia, ktorí majú buď žiadny, alebo len víkendový kurz tantrické masáže a nulové skúsenosti s filozofiou, z ktorej vychádzajú.

V snahe ochrániť tantrické učenia pred exploatáciou a v záujme zachovania duchovných i terapeutických princípov tejto masáže, pripravilo centrum Tantra masáže Praha s.r.o. Štandardy kvality a Etický kódex, ktoré vám pomôžu orientovať sa pri výbere vhodného masérskeho centra a vášho tantrického sprievodca.
ŠTANDARDY KVALITY Tantrické masáže

1. Ciele a zásady poskytovaných tantrických masáží

1. Definícia pojmu tantrická masáž

1.1. Tantrická masáž je komplexný rituál, zahŕňajúci duševnú i telesnú stránku klienta. Jej nosným prvkom je atmosféra, nadväzujúci na dávnu tantrickou tradíciu, kedy sa tantrické rituály odohrávali priamo v chráme Bohyne lásky a mali posvätný význam. Rituál ponúka klientovi možnosť vystúpenia z bežných spoločenských rolí a stotožnenie sa s bytostným mužským či ženským princípom, vďaka čomu sa človek stáva vo svojich prejavoch slobodnejší a viac autentický. Masáž ďalej rozvíja zmyslové vnímanie prijímajúceho najmä potom haptickú senzitivitu celého tela, citlivosť na vnímanie zvukovej harmónie a rozvíjanie čuchových zážitkov. Pri masáži sú na tento účel používané aromaterapeutické silice, teplé žinky, pštrosie pierka, v niektorých dlhších masážach potom aj hudobné nástroje. Počas celej tantrické masáže je vitálna energie už od začiatku prebúdzaná, udržiavaná a rozvádzaná do celého tela. Masáž sa v princípe snaží o rozvoj citlivosti a vnímavosti k vlastnému telu a prežitkom, čo následne pomáha byť vnímavejší aj voči druhým ľuďom, najmä partnerovi.

1.2. Pri tantrické masáži je úloha tantrické masérky či maséra špecifická. Stáva sa sprievodkyňou či sprievodcom, ktorý uvádza klienta do rituálu, zoznamuje ho s princípmi tantrického učenia a tantrické masáže, ale aj s jejmi hranicami. Učí ho správne dýchať a dychom ho tiež sprevádza, čím mu pomáha vstupovať do kontaktu s vlastným telom a pocity a prežiť pocit hlbokej relaxácie a meditatívny stavu "pustenie kontroly" pri samotnej masáži.

1.3. V rámci tantrického učenia a holistického prístupu k človeku je do tantrické masáže zahrnutá aj masáž intímnych partií prijímajúceho. Pri ich dotýkanie pritom nejde o dosiahnutie orgazmu, ale o prežitok hlbokého potenciálu sexuálnej životnej sily. Prijímajúci sa učí používať pri tejto masáži tantrické dychové techniky a s ich pomocou rozvádzať prirodzenú vitálnu energiu po celom tele. Intímna masáž sa vždy riadia pocitmi a hranicami klienta a rámcom masáže. Tantrická masáž teda nie je prevádzkovaná za účelom uspokojenia sexuálneho pudu, ale za účelom kultivácie sexuálnej energie. Prijímajúca vstupuje do rituálu oboznámený s týmto prístupom.

1.4. Tantrická masáž má vopred danú štruktúru, ktorá bola zostavená tak, aby tvorila zmysluplný celok. Masírovaný neurčuje postup tantrické masáže, avšak na jeho prianie je možné niektoré prvky vynechať. Cieľom tantrické masáže teda nie je naplnenie predstáv klienta, naopak je vedený k odpútanie sa od svojich fantázií a očakávania. Učí sa teda vnímať prežitok TU A TERAZ.

1.5. Pri tantrické masáží neprebieha sexuálny styk medzi prijímajúcim a dávajúcim. Prijímajúci sa nedotýka dávajúceho a zostáva po celú dobu masáže v pasívnej, prijímajúci úlohe. Masírujúce nevstupuje s prijímajúcim do žiadnych rokovaní o možnom sexuálnom styku.

1.6. Nahota v tantre nie je vnímaná v kontexte vizuálnej stimulácie, vyjadruje uzrozumenie s vlastným telom a prijatie seba samého. Je znakom otvorenosti a umožňuje voľný tok energie v tele, ktorý je jedným z pilierov tantrického učenia. Klient je pri masáži nahý, masírujúce vedome zaobchádza s nahotou s ohľadom na tantrické skúsenosti a vyzretosť prijímajúceho. Klientom je umožnené sa systematicky rozvíjať pod vedením tantrické sprievodkyňa (či sprievodca), ale pochopiteľne je možná aj jednorazová skúsenosť.

1.7. Tantrická masáž je určená pre mužov, ženy aj páry všetkých vekových skupín, bez rozdielu veku, farby pleti či sexuálnej orientácie. Partneri sa v rámci tantrické masáže môžu zaoberať okrem iného aj vzťahovými témami, ako sú napr. znovu objavovania vzájomnej príťažlivosti, intímne komunikácie, rozdielnosť ženských a mužských sexuálnych potrieb, vzájomné pochopenie a tolerancia aj.

1.8. Aby tantrická masáž mohla prebiehať v požadovanej kvalite, musí prostredie v ktorom sa odohráva spĺňať tieto kritériá: klient sa v ňom musí cítiť bezpečne a intímne, miesto nesmie obsahovať podnety, ktoré rozptyľujú pozornosť, v masérně musí byť prítomných pohodlné posedenie pre vstupný rozhovor a záverečnú reflexiu, ďalej potom sprchu či vaňu pre telesnú očistu. Samotná masáž je vykonávaná na futonu, za zvuku sprievodné hudby a nemala by byť rušená hlukom zvonku. Vhodné sú dobovo a tematicky ladené doplnky a zariadenia priestoru. Masáž sa musí odohrávať v pre tieto účely schválené prevádzkarni, spĺňajúce všetky hygienické podmienky na poskytovanie masérskych služieb.

2. Ciele tantrické masáže

 • Celkový pocit hlbokej a pretrvávajúce relaxácie.
 • Pocítenia vlastnej sexuálnej sily.
 • Získanie praktických vedomostí o tom, ako so svojou sexuálnou energiou tantricky pracovať.
 • Prežitok úcty a rešpektu k sebe samému i predávajúcemu.
 • Získavanie kladného vzťahu k vlastnému telu.
 • Učenie sa otvorenej komunikácii o vlastných pocitoch a potrebách.
 • Získanie úcty k otázkam intimity.
 • Odstránenie hanby.
 • Ponorenie sa do zážitku tu a teraz.
 • Navodenie meditatívneho stavu "pustenie" kontroly a ponechávanie vecí voľne plynúť.
 • Vystúpenie zo spoločenských rolí - hľadanie vlastného autentického ja.
 • Znovuobjavenie sexuálneho záujmu o partnera.
 • Inšpirácia v partnerskom vzťahu, pochopenie vlastných potrieb i potrieb partnera.

3. Liečivé účinky tantrické masáže

 • Uvoľňuje od hlbokého stresu, pomáha zbavovať úzkosti a strachu zo života.
 • Uvoľňuje svalové napätie, podporuje správne fungovanie obehového a cievneho systému, pomáha pri regenerácii.
 • Odbúrava psychické bloky a pomáha pri liečbe nefyziologických problémov s otehotnením.
 • Má kladný vplyv pri poruchách erekcie.
 • Pomáha pri problémoch s predčasnou ejakuláciou.
 • Lieči problémy s prostatou.
 • U žien pomáha pri neschopnosti dosiahnuť orgazmu či pri bolestivom pohlavnom styku vplyvom nedostatočného uvoľnenia.

4. Zásady tantrické masáže

4.1. Tantrická masáž potrebuje k naplneniu svojich cieľov okrem iného aj dostatok času. Minimom je 90 min na samotnú masáž a 30 min pre rozhovor s klientom a relaxáciu. Teda najkratší plná tantrická masáž číta 2 hod čistého času priamej práce s klientom. Takáto masáž zahŕňa zoznamovacie rituál, pri ktorom sa klient učí tantrické dychové techniky, ďalej potom tzv. "exit“ masáž pre uvoľnenie napätia a stresu, potom nasleduje omývanie horúcimi uteráčikmi pre prehriatie svalov. Toto omývanie má zároveň rituálny a oslavný význam. Hlavnou časťou masáže je potom olejová masáž celého tela, vrátane zadočku, chodidiel, hlavy, tváre, ale aj intímnych partií. Dôraz je kladený na precítenie tela ako celku, uvoľnenie fyzické i psychické a prežitie vedomej práce so sexuálnou energiou. Pre hlbšiu a intenzívnejšiu prácu sú vhodné masáže v dĺžke 3 - 3,5 hod.

4.2. Akékoľvek masáže kratšie ako 2 hod práce s klientom, zahŕňajúce aj masáž intímnu nemožno teda nazývať tantra, pretože v takto krátkom časovom úseku nie je možné naplniť stanovený obsah tantrické masáže - teda jej jednotlivé kroky, ktoré na seba nadväzujú a majú v nej svoj význam.

4.3. Výnimku tvoria zoznamovacie masáže, ktoré môžu trvať len 60 min + 30 min pre rozhovor, teda 90 min stretnutia, kedy ale nedochádza k masáži intímnych partií klienta. Tieto masáže možno taktiež označiť za tantrické. Svojou dĺžkou spĺňajú skôr zoznamovacie účel. Dôraz jazdí kladený na výučbu dychových techník, vytvorenie dôvery a celkovú relaxáciu klienta.

4.4. Do tantrické masáže nepatrí maznanie ani intímne dotyky prijímajúceho s masérkou či masérom. Masérka nie je predmetom tantrické masáže a intímne dotyky s ňou si teda nemožno kupovať ani jej k ním akokoľvek inak nútiť. Tantrická masáž je o zážitku prijímajúci role, zameranie sa iba na svoje vlastné prežívanie a sledovanie vlastného vnútorného procesu. Tantrická masáž nie je o prežívaní erotické výmeny s druhým človekom.

4.5. Tantrická masáž nie je hladenie ani intuitívne dotýkanie bez znalosti anatómie, rámca a konkrétnych masérskych techník. Často pri nej dochádza k uvoľneniu fyzických i psychických blokov, pre ktoré je nutná znalosť práce s telom. Tantrická masáž však nie je ani technicky dobre vykonaná masáž bez akceptácie duchovného a rituálneho rámca (atmosféra, prístup, duchovný význam). Teda nemožno ju chápať ako spojenie klasickej masáže zakončené intímnu masáží s ejakuláciou.

4.6. Cieľom tantrické masáže nie je orgazmus, nemožno si ho teda "objednať" a nemožno ho ani klientom sľubovať. Je potrebné zachovať princíp úplnej bezúčelnosti a sledovanie aktuálnych pocitov "tu a teraz" s ktorými sa pri masáži pracuje.

4.7. Tantrická masáž sa vylučuje s priplatením za sexuálne služby (sex, orálny sex atp.).

4.8. Tantrickou masáž nemožno vykonávať bez vstupného rozhovoru, kedy je klient informovaný o priebehu a zámeru tantrické masáže a kedy sú tiež stanovené jej hranice. Nevyhnutná je tiež následná reflexie pocitov a zážitkov klienta, pokiaľ tento nie je proti tomu.

4.9. Tantra masáž pôsobí terapeuticky a liečivo na rad psychických i fyzických problémov, ale nemôže nahradiť psychoterapiu ani s ňou byť zamieňaná.

4.10. Tantrická masáž nesmie byť vykonávaná maloletými ani maloletým.

4.11. Tantrická masáž nesmie byť vykonávaná pod vplyvom alkoholu či omamných látok.

5. Priebeh tantrické masáže

5.1. Tantrická masáž vždy začína rozhovorom, ktorý je nevyhnutnou súčasťou celého stretnutia. Jeho účelom je oboznámenie všetkých zúčastnených, navodenie pocitu dôvery a bezpečia, práce so zákazkou a nevyhnutné odovzdanie informácií, tvoriacich rámec tantrické masáže. Pri rozhovore masér či masérka:

 • Poskytne informácie o pôvode, cieľoch a histórii tantry.
 • Pracuje s motívmi klienta (prečo prišiel, čo chce zažiť).
 • Oznamuje priebeh masáže, ciele a princípy.
 • Stanovuje rámec.
 • Pomáha nazerať pocity a prežitky klienta.
 • Ponúka nové podnety na základe zhodnotenia situácie, potrieb a doterajších skúseností klienta.
 • Aplikuje tantrické techniky s cieľom poskytnúť klientovi novú - tantrickou skúsenosť.
 • Učí klienta tantrickým dýchacím technikám a podporuje ho pomocou svojho dychu, čo vedie k tomu, že klient začína viac cítiť vlastné telo a prežívať aktuálne emócie.
 • Pri masáži sprevádza klienta aj slovom a podporuje ho v jeho zážitku.

5.2. Nasleduje vstupný rituál tantrické masáže, ktorý je vykonávaný v stoji. Tento rituál slúži na získanie a upevnenie dôvery medzi prijímajúcim a dávajúcim, tentoraz neverbálnu formou, ale má aj spirituálny a psychologický význam. Vzbudzuje pocit oslavy a úcty k prijímajúcemu, navodzuje atmosféru stretnutie dvoch ľudí, keď jeden toho druhého jemne, ale isto vedie. Dochádza tiež k prvému zoznámeniu s dychovými technikami tantrické práce s energiou.

5.3. Potom je prijímajúci uložený na futonu. Nasledujúci tantrická masáž je v pravom slova zmysle masáží. V závislosti na zvolenej dĺžke masáže do tejto časti patrí napr. práce s horúcimi uterákmi a lávovými kameňmi, prvky bioenergetiky, olejová masáž celého tela spájajúca prvky z masáže klasické, thajské, havajské, tantrické-taoistické, indické masáže hlavy a tváre. Zahrnuté je celé telo prijímajúceho, vrátane intímnych partií. Je tu kladený dôraz na precítenie tela ako celku. K správnemu prevedenie celej masáže je potrebné plné pochopenie princípov tantrického rituálu a schopnosť ich aplikácie v praxi. Nemenej dôležitá je vlastná skúsenosť a zážitok, spolu so schopnosťou vnímať osobnosť klienta nielen po fyzickej, ale aj psychickej a duchovnej stránke, teda ako svojbytný celok, z ktorého nemožno ani jednu zložku vynechať. Klient je po celú dobu podporovaný v dychu a zážitku. Všetky jeho pocity sú akceptované a podporované. Klient tak zažíva pocit, že môže byť plne sám sebou. Mizne pocit hanby a akcent na akýkoľvek cieľ alebo výsledok. Klient sa dostáva do stavu hlbokej relaxácie.

5.4. Nemenej dôležitou časťou je relaxácie a reflexie prežité skúsenosti po masáži. Klient je po kúpeli pri šálke čaja masérkou vypočúvaný na jeho zážitky. Masérka pomáha klientovi zážitok spracovať a preniesť jeho kladné efekty do bežného života. Na klienta nie je vyvíjaný žiadny nátlak, ak z akéhokoľvek dôvodu o svojich zážitkoch rozprávať nechce, nie je do toho nútený. Miera otvorenosti je teda úplne dobrovoľná.

6. Najčastejšie zákazky klientov tantrického centra

 • Chcem sa ponoriť sa do zážitku meditácie
 • Chcem dať priechod vlastným pocitom a prejavom tela a telesnosti
 • Chcem nechať veci plynúť, o nič sa nesnažiť
 • Chcem byť sprevádzaný (naučiť sa ako dýchať, ako sa otvoriť, ako sa uvoľniť)
 • Chcem byť v kontakte so svojím telom a užiť si svoju sexuálnu silu
 • Chcem dať partnerovi zaujímavý darček
 • Chcem s partnerom otvoriť komunikáciu o intímnych otázkach a vzájomných potrebách
 • Chceme sa naučiť tantrické techniky a používať ich vo vzťahu
 • Chceme oživiť náš vzťah a zbaviť ho stereotypov
 • Chceme obohatiť našu sexualitu a získať inšpiráciu
 • Náš vzťah sa vyčerpal, chceme nájsť našu "červenú niť"
 • Medzi mnou a partnerom je priepasť, nevieme, ako ju prekročiť
 • Nedokážem hovoriť o svojich intímnych pocitoch
 • Chýba mi dotyky
 • Príliš pracujem, poslednou dobou sa nedokážem uvoľniť
 • Mám strach zo žien
 • Mám problémy s prostatou
 • Predčasne ejakulujem
 • Mám problémy s erekciou
 • Potrebujem sa zrelaxovať
 • Bola som týraná, zneužitá, mám strach z mužov
 • Nemám rada svoje telo, nezaslúžim si prežívať rozkoš
 • Trpím osamelosťou a depresiami
 • Mám strach z intimity
 • Hanbím sa
 • Neviem čo je intimita

2. Ochrana práv osôb

1. Dobrovoľnosť a rešpektovanie práv zúčastnených

1.1. Tantrická masáž je poskytovaná aj prijímaná dobrovoľne. Žiadny z jej účastníkov k nej nesmie byť nijako nútený ani presvedčovaný.

1.2. Klient môže tantra masáž kedykoľvek prerušiť či ukončiť a to bez udania dôvodu. Nie je nútený čokoľvek vysvetľovať, pokiaľ sám nechce.

1.3. Masér či masérka môžu masáž prerušiť či ukončiť ak klient nerešpektuje vopred oznámené hranice tantrické masáže, najmä dodržiavanie pasívnej role pri masáži či sa opakovane pokúša maséra či masérku presvedčiť k sexuálnym službám.

2. Plnoletosť

2.1. Tantrická masáž nesmie byť poskytovaná maloletá osoba ani nesmie byť poskytnutá maloletému.

3. Ochrana osobných údajov

3.1. Tantrické centrum neuchováva údaje o klientoch, najmä potom ich mená, telefónne čísla či emailové adresy bez ich písomného súhlasu.

3.2. Údaje, ktoré centrum od klienta získa pre účel objednávky, po skončení masáže ďalej neuchováva.

3.3. Všetci pracovníci centra sú viazaní prísnou mlčanlivosťou a nikdy neoznámi totožnosť klienta či údaje o ňom tretej osobe (mimo centrum).

3. Rokovania so záujemcom o tantra masáž

1. Informovanosť klienta

1.1. Záujemca o tantra masáž musí byť vždy vopred informovaný o tom, čo tantrická masáž obsahuje, aký je jej zámer, priebeh a tradície.

1.2. Vopred sa oznámia aj hranicami tantrické masáže.

1.3. V prípade rozdielnych očakávaní je klientovi vysvetlené, čo mu centrum, resp. tantrická masáž ponúknuť môže a čo naopak nie.

1.4. Klient má právo klásť upresňujúce otázky týkajúce sa tantrické masáže i vysvetliť, čo ho na masáž privádza, ak sám chce.

2. Ústretový prístup a rešpekt

2.1. S klientmi musí byť vždy jednané ústretovo a s rešpektom a to i v prípade, ak klient pokladá otázky a požiadavky na služby za hranicami tantrické masáže. Klientovi v tomto prípade musí byť predovšetkým vysvetlený rozdiel medzi tantrickou masáží a erotickými službami vrátane toho, čo mu tantrická masáž môže priniesť. Ak klient naďalej trvá na službách za hranicami tantrické masáže, je mu oznámené, že mu takéto služby poskytnúť nemôžeme a s klientom sa rozlúčime.

2.2. Klient nikdy nesmie byť odsudzovaný za svoje otázky alebo oznámenie o svojej osobe. Vzhľadom k intímnemu charakteru tantrických masáží je k oznámeniam klientov pristupované citlivo, ohľaduplne a bez posudzovania.

4. Sťažnosti na kvalitu alebo spôsob poskytovania tantrické masáže

1. Právo na sťažnosť

1.1. Klient má právo si v prípade nespokojnosti s kvalitou či vykonanom tantrické masáže sťažovať. Miesto, kam môže svoju sťažnosť alebo pripomienky zaslať musí byť uvedené na webových stránkach prevádzkovateľa centra. U kontaktu by malo byť uvedené, kto prípadné sťažnosti vybavuje.

1.2. Ak je centrum členom asociácie pre tantrické masáže, musí byť uvedený aj kontakt na pracovníka asociácie, ktorý má na starosti sťažnosti klientov.

1.3. Klientovi bude zaslané vybavenie a posúdenie jeho sťažnosti do 30 pracovných dní a to písomne mailom či na udanú adresu.

1.4. V prípade nejasností môže byť klient požiadaný zodpovedným pracovníkom na podrobnosti jeho sťažnosti.

5. Personálne a organizačné zabezpečenie tantrické masáže

1. Prostredie a podmienky tantrické masáže

1.1. Tantrická masáž je rovnako ako akékoľvek iné masáže považovaná za činnosť epidemiologicky závažnú a spadá teda pod zákon O ochrane verejného zdravia (Zákon č 258/2000 Zb.). Centrum pre tantrické masáže musí byť skolaudované príslušnú hygienickú stanicou a musí sa riadiť platným prevádzkovým poriadkom centra. Prevádzkareň musí byť riadne schválená a označená tiež pre účely živnostenského úradu.

1.2. Miestnosť, v ktorej je tantrická masáž vykonávaná by mala s ohľadom na kultúrnu tradíciu a prácu s intímnymi rovinami klienta ponúkať najmä pocit súkromia. Nesmie v nej byť napr. počuť hluk z ďalších maséren a i miestnosť by mala byť vybavená sprchou či vaňou pre očistu pred a po masáži.

2. Vzdelanie a kvalifikácia

2.1. Tantrická masérka musí spĺňať tieto požiadavky:

 • Má ukončené stredoškolské vzdelanie.
 • Absolvovala kurz klasickej masáže akreditovaný MŠMT.
 • Absolvovala kurz tantrické masáže vedený kvalifikovaným lektorom.
 • Pravidelne, minimálne 1 x 2 mesiace konzultuje svoju prácu s kvalifikovaným lektorom, zúčastňuje sa pravidelných skupinových či individuálnych supervízií pod vedením supervízora.
 • Má znalosti a vlastné skúsenosti z oblasti tantrického učenia, najmä jeho princípov, významov a prínosov pre klienta.
 • Dokáže viesť rozhovor, pracovať so zákazkou, klásť otázky, konštruktívne uvažovať, autenticky a spontánne reagovať, zrozumiteľne vysvetliť tantrické princípy a techniky i jednotlivé fázy a obsah masáže, reflektovať dianie a citlivo klientovi poskytnúť spätnú väzbu, dodržať hranice a časový rámec masáže.
 • Je schopná primerane reagovať na aktuálny psychický stav klienta.
 • Je zručná v masérskem umenie, dokáže pracovať s telom, pozná anatómiu a telesnú štruktúru.
 • Zastáva a aplikuje terapeutický prístup ku klientom.
 • Dodržiava etický kódex tantrické masáže.
 • Nikdy neponúka klientom sexuálne služby.
 • Priebežne zvyšuje svoju kvalifikáciu.
 • Nepracuje v porno priemysle, neponúka erotické masáže, nepracuje ako prostitútka.
 • Nevyhnutnými vlastnosťami sú osobnostné zrelosť, psychická stabilita, schopnosť empatie a zrozumiteľná reč.
 • V prípade, že centrum poskytuje tantrické masáže tiež zahraničnej klientele, je potrebné plynulo hovoriť príslušným jazykom.

2.2. Kvalifikovaný lektor tantrické masáže musí spĺňať tieto požiadavky:

 • Má ukončené stredoškolské vzdelanie.
 • Absolvoval kurz klasickej masáže akreditovaný MŠMT.
 • Absolvoval celkovo najmenej 600 hod odborného masérskeho vzdelanie.
 • Absolvoval minimálne ročný systematický tantrický výcvik v uzavretej skupine.
 • Absolvoval seba skúsenostný kurz či výcvik v oblasti sociálnych zručností a vzťahov (napr. psychoterapeutický výcvik či seba skúsenostný výcvik pre pomáhajúce profesie).
 • Má aspoň 2-ročnú skúsenosť s lektorskú činností.
 • Má aspoň 3-ročnú vlastnú masérsku praxi v odbore tantrické masáže.

2.3. Supervízor musí spĺňať tieto požiadavky:

 • Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v humanitnom odbore.
 • Absolvoval akreditovaný 5-ročný psychoterapeutický výcvik zameraný na telo (Bodyterapie).
 • Absolvoval supervízny výcvik.
 • Má minimálne 3-ročnú vlastnú terapeutickú praxi.

6. Profesijný rozvoj

1. Priebežné zvyšovanie kvalifikácie

1.1. Masérky aj maséri priebežne dopĺňajú svoje vzdelanie v oblasti masáží a práci s telom, tantrického učenia i psycho-sociálnych zručností. Kópie certifikátov predkladajú prevádzkovateľovi centra.

1.2. Údaje o navštívených seminároch a vzdelávacích akciách či cvičeniach by mali byť dostupné na webových stránkach tantrického centra, na požiadanie klienta potom doložené príslušnými certifikátmi.

7. Núdzové a havarijné situácie

1. Požiarno-bezpečnostné riešenie

1.1. Tantrické centrum musí mať vypracované požiarno-bezpečnostné riešenie, schválené hasičským zborom príslušným pre danú lokalitu.

1.2. Toto riešenie musí byť centrom dodržiavať, vrátane kontroly dátumu exspirácie hasiacich prístrojov.

8. Zvyšovanie kvality služieb tantrického centra

1. Kontrola kvality poskytovaných masáží

1.1. Prevádzkovateľ centra nesie zodpovednosť za kvalitu poskytovaných tantrických masáží. Priebežne teda kontroluje kvalitu služieb centra, prípadne k tejto úlohe zmocní kvalifikovaného lektora. V prípade zistenia nedostatkov bezodkladne dohodne nápravu.

1.2. V prípade sťažnosti je prevádzkovateľ centra povinný záležitosť prešetriť a vyvodiť z nej patričné dôsledky.

2. Rozvoj centra

2.1. Tantrické centrum pre svoje masérky a masery usporadúva pravidelné vzdelávacie semináre v oblasti terapie, starostlivosti o telo, sexuálne a vzťahové problematiky a psychohygieny, zaisťuje supervízie masérskeho tímu, kontroluje a pomáha plánovať individuálny vzdelávací plán masérov a masérok.

2.2. Centrum prichádza s novými službami a reaguje na spätnej väzby a potreby klientov.
ETICKÝ KÓDEX Tantrické masáže

1. Informovanosť klienta

 • Masér alebo masérka vysvetlí klientovi, čo ho pri rituáli tantrické masáže čaká, aké má táto masáž princípy, pôvod a tradíciu a čo od nej môže očakávať a čo naopak nie.
 • Masér alebo masérka jasne vymedzí hranice a priebeh celého rituálu tantrické masáže. Klient je uzrozumený s tým, že ak je mu niečo počas masáže nepríjemné, môže to kedykoľvek oznámiť a masér či masérka to budú plne rešpektovať.

2. Práca so zákazkou

 • Masér alebo masérka sa spýtajú čo k nám klienta či klientku privádza, v čom by chceli aby im tantrická masáž pomohla a čo pri nej chcú zažiť.
 • Empaticky pracujú s témou, ktoré klient či klientka prinesú a oznámi, či s touto témou vedia pomôcť a ako.
 • Neprijateľné zákazky odmietnu a znovu vymedzí hranice tantrické masáže. Zameriavajú sa na pochopenie jej princípov a prínosov.

3. Dôvernosť oznámenia

 • Pri rituálu tantrické masáže musí byť vždy zachovaná ochrana súkromia klientov, týkajúce sa ich totožnosti i intímnych tém, ktoré prinesú.
 • Tieto skutočnosti nesmie byť oznámené tretej osobe.

4. Dodržiavanie hraníc a rámce tantrické masáže

 • Všetky ponuky a variácie tantrické masáže sú špecifikované na webových stránkach či v tlačených materiáloch tantrického centra. V centre nie sú klientom ponúkané žiadne ďalšie služby.
 • Klientovi sa nesmejú poskytovať sexuálne služby, ako sú sexuálny styk (koitus), orálny či análny sex, dotýkanie sa masérky ani žiadnu inú formu erotické výmeny a to zadarmo ani za odplatu.

5. Dodržiavanie hygienických štandardov tantrické masáže

 • Masér alebo masérka starostlivo dbajú o osobnú hygienu. Pred každou masážou sa osprchujú, umyjú si ruky mydlom a ošetrí je antibakteriálnym gélom a krémom.
 • V prípade zranenia rúk sú pri masáži používajú latexové rukavičky.
 • Centrum plne dodržiava všetky predpísané hygienické štandardy a platný prevádzkový poriadok, schválený hygienickou stanicou, ku ktorej centrum prináleží. Jedná sa najmä o dôkladnú dezinfekciu všetkých plôch a povrchov v masérně, vrátane sprchy či vane, používanie čistého, vyžehlenej bielizne pre každého jednotlivého klienta i kvalitných a schválených masážnych olejov.

Napísala Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Zakladateľka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažérka, lektorka tantry a skupín osobnostného rozvoja, koučka, lektorka jógy a holistickej práce s telom, masážna terapeutka (10 rokov praxe), autorka terapeutickej tantrickej masážnej techniky „Inner wave“, lektorka masáží. Čítať viac

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!